У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація митного контролю

Сторінка 5

Електрощуп. Електрощуп типу «QFA/800» складається з футля­ра для батарей та гнучкого шнура з лампочкою. Завдяки маленько­му діаметру лампочки електрощупом можна з успіхом користувати­ся при підсвітленні вузьких щілин з меблями, ящиками, простору за решітками вентиляції та в багатьох інших місцях. У ряді випадків щуп може з успіхом використовуватися як ліхтар.

Ендоскопи

• Трубка оглядова гнучка ТСГ призначена для неруйнуючого кон­тролю елементів конструкції.

• Трубка оглядова ТСС використовується для візуального конт­ролю важкодоступних порожнин транспортних засобів і вантажів при їх огляді.

• Блок підсвічування БП призначений для створення необхідно­го рівня освітленості об'єкта, що досліджується.

• Зарядний пристрій ЗУ застосовується для підзарядки акумуля­торів.

• Фотоперехідник ФП призначений для приєднання трубки огля­дової до фотоапаратів.

Галогенові акумуляторні ліхтарі. Призначені для використання у вибухонебезпечних, задимлених і вологих середовищах, при огляді великих ємностей, цистерн і трюмів на транспортних засобах, мають підвищений рівень світлового потоку. Типи галогенових акумуля­торних ліхтарів — «Rangersun», «Mag-lite», «Varta».

Ультрафіолетові ліхтарі. Складаються з перетворювача напруги та двох ламп: одна — джерело звичайного світла, друга — ультра­фіолетового.

Лампа ультрафіолетового світла дозволяє побачити в ряді випадків сліди підробок митних документів, валюти.

Основне призначення ультрафіолетового ліхтаря — використання його в комплексі з фломастером, заправленим флюорисцентною ріди­ною, яка невидима при звичайному освітленні, але світиться при дії на неї ультрафіолетовим світлом. Ультрафіолетові ліхтарі застосо­вуються для запобігання використання приписок у декларації з ме­тою легалізації вивозу незаконно придбаних на території країни пред­метів та валюти.

Мініскопи. Це портативні мікроскопи тридцятикратного збільшен­ня. Мініскоп моделі «1171» призначений для мікроскопічних дослі­джень різних об'єктів. При митному догляді може використовувати­ся для:

• досліджень службових документів з метою виявлення в них підробок та змін;

• зчитування проби на виробах з дорогоцінних металів;

• установлення фактів заміни дорогоцінних каменів у ювелірних виробах;

• ідентифікації головних рослинних наркотичних речовин, які хімічно не оброблені попередньо, і т.ін.

• дослідження поверхонь різних видів матеріалів, таких як метали, тканини; оцінки дефектних матеріалів, а також при митному огляді.

Детектори контрабанди. Мають джерело рентгенівського випро­мінювання, за допомогою якого визначаються наявність та ступінь заповненості порожнеч у різноманітних предметах. Мають високу ефективність використання при обстеженні важкорозбірних предметів з визначеним ступенем заповненості їх об'єму (колеса та двері авто­мобілів, порожнечі стінок у залізничних вагонах).

3.2.6. Загальний порядок оформлення ВМД

ВМД заповнюється на товари, фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США, а також на товари незалежно від їх фактурної вартості у випадках, передбачених законодавством.

ВМД складається на партію товарів за умови, що до всіх товарів означеної партії застосовується єдиний митний режим.

Партія товару — це:

— товари та інші предмети, що надсилаються на адресу одного одержувача за одним товаро-транспортним документом (накладною, коносаментом тощо), а також товари, що пересилаються за однією поштовою накладною або переміщуються як ручна поклажа однією особою, яка перетинає митний кордон України;

— товари та інші предмети, що надходять на станцію призначення одночасно у складі однієї відправки, на адресу одного вантажоотриму­вача, від одного вантажовідправника, з однієї станції відправлення;

— товари, що поставляються трубопровідним транспортом або лініями електропередач за одним актом приймання — передачі впро­довж терміну, необхідного для переміщення товару обсягом, зазначе­ним в акті. Визначений термін не може бути більше одного місяця.

Декларація складається на основному аркуші ВМД (МД-2) на кожну партію товарів.

Якщо партія складається з товарів, що мають різні коди за прави­лами кодифікації за УКТ ЗЕД, а також у випадках, коли товари з однаковим кодом за УКТ ЗЕД мають різні дані (країна походження, торгуюча країна, валюта оцінки та ін.), які впливають на застосування до таких товарів неоднакових заходів тарифного та (або) нетарифного регулювання, інших заходів державного контролю, складається додат­ковий аркуш ВМД (МД-3), який дає можливість декларувати товари ще трьох найменувань. Одна декларація складається не більше як на 99 товарів. При оформленні однієї декларації загальна кількість до­даткових аркушів не повинна перевищувати 33. Додаткові аркуші можна використовувати тільки в тому випадку, коли митний режим щодо зазначених у них товарів співпадає з митним режимом товару, вказаного в основному аркуші. ВМД заповнена з підчистками та по­милками, для оформлення не приймається. Виправлення можуть бути зроблені шляхом перекреслення помилкових та внесення правильних відомостей (друкованим способом або від руки). У графах 12, 22, 37, 42, 45, 46, 47 виправлення не допускаються. Кожне виправлення зас­відчується печаткою декларанта. Посадові особи органів Державної митної служби не мають права з власної ініціативи, за дорученням або проханням декларанта заповнювати ВМД, змінювати або допов­нювати відомості, зазначені в ній, за винятком тих граф або відомос­тей, заповнення яких належить до компетенції органів Державної митної служби.

Назва реферату: Організація митного контролю
Розділ: Державне регулювання, митниця
Опубліковано: 2007-11-13 03:40:27
Прочитано: 16468 раз

1 2 3 4 [5]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com