У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Координація діяльності підприємств, установ і організацій міста, району, області у сфері зайнятості

Координація діяльності підприємств, установ і організацій міста, району, області у сфері зайнятості

Зміст

1. Використання принципів соціального партнерства у вирішенні проблем зайнятості.

2. Координаційні комітети сприяння зайнятості населення: організація і основні напрями діяльності.

3. Співробітництво підприємств, установ і організацій з місцевими центрами зайнятості.

Список використаної літератури

Світовий досвід свідчить, що для успішного вирішення проблем зайнятості, необхідно об'єднати зусилля всіх причетних до цього і зацікавлених підприємств, установ, державних і громадських організацій. Принцип соціального партнерства допомагає успішному здійсненню важливих заходів соціально-економічного характеру.

Наприклад, при Міністерстві праці, зайнятості й населення Франції діє Вищий комітет зайнятості, до складу якого входять представники зацікавлених відомств, профспілок і профспілкових асоціацій, підприємницьких об'єднань. Цей комітет виконує консультативні функції. Він дає рекомендації при розробці політики зайнятості у районах, найбільш уражених безробіттям. Комітет має місцеві консультативні органи, які мають на меті об'єднання зусиль представників влади, організацій працівників і підприємців в реалізації регіональних програм зайнятості.

У діяльності всіх керівних органів Федерального відомства з питань праці Німеччини як на рівні федеральних органів, так і на рівні земельних і місцевих бірж праці на громадських засадах беруть участь представники робітників, роботодавців і громадських корпорацій. На основі паритету кожна з цих сторін складає третину членів цих органів. Представники призначаються за пропозицією відповідних спілок або корпорацій.

Завдяки здійсненню принципу самоврядування в діяльності Федерального відомства з питань праці виконується політичне завдання. Він допомагає залучити сили громадськості до вирішення багатьох завдань, пов'язаних з зайнятістю.

Законодавство України з питань зайнятості також передбачає широке залучення громадськості до вирішення проблем зайнятості.

У ст. 21 Закону України "Про зайнятість населення" наголошується, що права і повноваження професійних спілок щодо забезпечення захисту громадян від безробіття та його наслідків визначаються генеральною, галузевими, регіональними угодами та колективними договорами, що укладаються профспілковими органами з власниками підприємств, установ, організацій, а також шляхом проведення спільних консультацій з проблем зайнятості населення.

Для підготовки погоджених рішень щодо здійснення політики зайнятості ст. 17 Закону України "Про зайнятість населення" передбачається створення з однакової кількості представників профспілок, органів державного управління, власників підприємств або уповноважених ними органів координаційних комітетів сприяння зайнятості. Ініціатором створення координаційних комітетів різних рівнів звичайно виступають відповідні центри зайнятості. Представники державної служби зайнятості добре розуміють, що прийняття погоджених заходів з питань зайнятості — одна з важливих запорук їх успішного здійснення.

12 березня 1992 р. спільною постановою представників великої групи профспілкових об'єднань, об'єднань роботодавців і представників державних органів було прийнято рішення про створення Українського координаційного комітету сприяння зайнятості населення і затверджено Положення про цей комітет.

Інтереси професійних спілок у цьому комітеті представляють Рада Федерації незалежних профспілок України, Координаційна рада солідарних профспілок України, Виконавча рада незалежної профспілки гірників України, Рада Федерації профспілки працівників кооперації та інших форм вільного підприємництва України.

Інтереси органів державного управління за дорученням Кабінету Міністрів України представляють Міністерство праці України, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України за участю представника Державного центру зайнятості.

Інтереси роботодавців недержавного сектору економіки представляють Союз промисловців і підприємців України, Спілка орендарів і підприємців України, Українська ліга підприємств з іноземним капіталом, Спілка малих підприємств України.

Комітет було утворено у кількості 15 осіб: по 5 від кожної сторони. Потім за погодженням сторін кількість членів Комітету була збільшена до 18.

Термін повноважень одного скликання Комітету становить 3 роки. Не пізніше як за 2 місяці до закінчення повноважень сторони надсилають пропозиції щодо його складу.

Кожний член Комітету набуває своїх повноважень після офіційного рішення організації чи установи, що його делегувала, а у разі, коли одну сторону складають кілька незалежних одна від одної організацій — після схвалення кандидатури більшістю з них.

Засідання Комітету скликаються не рідше одного разу на квартал за попереднім рішенням Комітету, за пропозицією голови комітету або кількох сторін. Головуючий на засіданні обирається на одне засідання почергово від кожної сторони.

Для виконання оперативних функцій та організації роботи Комітету між його засіданнями обирається голова і два його заступники терміном на один рік. Голова і його заступники мають представляти кожну з трьох сторін Комітету.

Членом Комітету є також відповідальний секретар, який входить до штату Державного центру зайнятості і призначається Міністром праці та соціальної політики України за поданням Комітету. Витрати, пов'язані з діяльністю Комітету, передбачаються в кошторисі Державного центру зайнятості.

Розгляд питань на засіданні Комітету здійснюється, як правило, з доповіддю або висновком з цього питання кожної з трьох представлених у ньому сторін. Рішення Комітету приймаються на основі консенсусу і доводяться до відповідних організацій у вигляді витягів із протоколів засідань.

Рішення Комітету носять рекомендаційний характер.

При прийнятті рішень застосовується така процедура:

- засідання Комітету вважається повноважним, якщо на ньому присутня кількість осіб, що представляє не менше 2/3 загальної кількості голосів;

- рішення Комітету приймається прямим відкритим голосуванням, якщо за нього подано більше половини голосів;

- якщо при голосуванні голоси розділилися на рівні частини, то вирішення питання переноситься на наступне засідання. Якщо прийняття рішення переноситься таким чином двічі, то таке питання знімається з голосування і рішення щодо нього не приймається.

Основними напрямами діяльності Українського координаційного комітету сприяння зайнятості населення є:

— розробка і вдосконалення правової та нормативної основи ринку праці;

— формування і використання Державного фонду сприяння зайнятості населення;

- розробка і реалізація державних програм зайнятості населення та джерел їх фінансування, підготовка пропозицій Кабінету Міністрів України щодо додаткових фінансових ресурсів для здійснення цих програм;

- координація зусиль господарських, профспілкових і державних органів щодо пошуку шляхів ефективного використання трудових ресурсів, запобігання зростанню безробіття та забезпечення соціального захисту працівників найманої праці від безробіття;

- розробка пропозицій органами виконавчої влади щодо економічного заохочення підприємств, установ і організацій у створенні додаткових робочих місць, а також компенсації витрат, пов'язаних з підготовкою і перепідготовкою працівників;

— міжнародне співробітництво у вирішенні проблем зайнятості населення, включаючи працю громадян України за кордоном та іноземних громадян в Україні;

- розробка та розвиток систем страхування по безробіттю;

- професійна орієнтація населення, професійна підготовка, перенавчання безробітних новим професіям відповідно до структурних змін у галузях народного господарства, в організації виробництва і праці, в розвитку науково-технічного прогресу;

— оцінка чисельності вивільнюваних працівників та структури незайнятого населення, що підлягає перенавчанню, і підготовка рекомендацій з цього питання;

- розвиток навчальної бази центрів перенавчання в рамках державної служби зайнятості, координація використання навчальної бази підприємств, установ, організацій для перепідготовки незайнятого населення і безробітних;

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат

Подібні реферати з розділу "Державне регулювання, митниця"

Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com