У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Казначейське обслуговування державного бюджету України

Казначейське обслуговування державного бюджету України

ПЛАН

Вступ

1. Основи казначейського обслуговування державного бюджету

2. Казначейська система як третій етап касового виконання Державного бюджету

3. Єдиний казначейський рахунок

Висновки

Використана література

Вступ

З початку 2004 року всі місцеві бюджети переведено на обслуговування Державним казначейством України. Всього на казначейському обслуговуванні перебуває 12074 місцевих бюджетів всіх рівнів.

Перехід на казначейську форму обслуговування бюджетних коштів здійснюється відповідно до вимог статті 48 Бюджетного кодексу. Казначейське обслуговування Державного бюджету України передбачає здійснення Державним казначейством України: операцій з коштами державного бюджету; розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів; контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів; бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету.

Застосування казначейської форми обслуговування бюджетних коштів повинно істотно знизити ймовірність нецільового використання бюджетних коштів, оскільки усі доходи і видатки бюджету здійснюватимуться з єдиного казначейського рахунка, а не з декількох рахунків, відкритих у різних банках тощо.

1. Основи казначейського обслуговування

державного бюджету

На органи виконавчої влади покладаються організація виконання і виконання бюджетів, управління рахунками бюджетів і бюджетних коштів. Зазначені органи є касирами всіх розпорядників і одержувачів бюджетних коштів і здійснюють платежі за рахунок бюджетних коштів від імені і з доручення бюджетних установ.

При казначейському виконанні державного бюджету реєстрація надходжень, регулювання обсягів і термінів прийняття бюджетних зобов'язань, здійснення дозвільного напису на право здійснення витрат у рамках виділених лімітів бюджетних зобов'язань, здійснення платежів від імені одержувачів коштів держбюджету покладаються на державне казначейство.

У своїй діяльності по виконанню державного бюджету Головне управління держказначейства взаємодіє з Центральним банком України, Державною податковою службою України, іншими центральними органами державної влади і управління України.

Державне казначейське управління у своїй діяльності керується конституцією України; конституційним договором між Верховною Радою України і Президентом України, його розпорядженнями; декретами та постановами Кабінету Міністрів України.

На органи Державного казначейства України накладаються функції:

Ø управління наявними коштами Державного бюджету та коштами державних позабюджетних фондів;

Ø розмежування за нормативами затвердженими ВРУ, загальнодержавних податків, зборів та обов‘язкових платежів між державним бюджетами, фінансування видатків державного бюджету;

Ø введення обліку виконання Державного бюджету за доходами і видатками складання звітності про стан виконання державного бюджету;

Ø здійснення управління та обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу;

Ø здійснення контролю за надходженням та використанням коштів державних позабюджетних фондів;

Ø розробка нормативно методичних матеріалів з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів.

Основними завданнями Головного управління казначейством:

1) Здійснює керівництво за територіальними органами Державного казначейства України.

2) Веде зведені реєстри розпорядників коштів Державного бюджету і розрахунків територіальних органів ДКУ в установах банків.

3) Управляє доходами і видатками Державного бюджету в межах розпису доходів і видатків.

4) За дорученням КМУ, і МФУ проводить операції з іншими коштами, що є в розпорядженні уряду.

2. Казначейська система

як третій етап касового виконання Державного бюджету

Однією з дуже складних сфер в галузі виконання бюджету є касове його виконання. Розвиток касового виконання Державного бюджету України з 1992 року по 2003 р.р. пройшов кілька етапів:

Перший етап – це перехід до фінансування в межах наявних коштів на рахунках Державного бюджету (з 1 липня 1993 р.).

Другий етап – це поступовий перехід від банківської системи касового виконання Державного бюджету до казначейської (з листопада 1995 р. – моменту утворення органів Державного казначейства – до 1 квітня 1997 р.).

Третій етап – це запровадження казначейської системи касового виконання Державного бюджету по видатках (з 1 квітня 1997 р.).

Перехід до казначейської системи касового виконання Державного бюджету в Україні здійснений з метою посилення контролю за виконанням Державного бюджету та вдосконалення управління наявними коштами бюджету.

Виконання бюджетів починається після їх затвердження у встановленому порядку (для держбюджету - підписання Президентом України). В Україні встановлюється казначейське виконання бюджетів (у даний час здійснено перехід від банківської системи касового виконання бюджету до казначейського - спочатку на цю систему перейде державний бюджет, потім - бюджети більш низьких рівнів). На органи виконавчої влади покладається організація виконання і виконання бюджетів, управління рахунками бюджетів і бюджетних коштів. Зазначені органи є касирами всіх розпорядників і одержувачів бюджетних коштів і здійснюють платежі за рахунок бюджетних коштів від імені і з доручення бюджетних установ. Особлива роль визначена Державному казначейству Міністерства фінансів України - саме цей орган забезпечує дотримання принципу єдності каси - зарахування всіх доходів, що надходять, і надходжень із джерел фінансування дефіциту бюджету на єдиний рахунок бюджету і здійснення всіх передбачених витрат з єдиного рахунка бюджету. Здійснення бюджетних операцій через рахунки Казначейства дозволить забезпечити повний облік і контроль кожного етапу виконання бюджету. Для виконання держбюджету передбачене відкриття в Казначействі особових рахунків для кожного головного розпорядника, розпорядника й одержувача коштів бюджету. Державне казначейство повинне реєструвати всі бюджетні операції в Головній книзі Казначейства і вести зведений реєстр бюджетоотримувачів.

Виконання бюджетів усіх рівнів здійснюється на основі бюджетного розпису - документа про поквартальний розподіл доходів і витрат бюджету і надходжень із джерел фінансування дефіциту бюджету, що встановлює розподіл бюджетних асигнувань між одержувачами бюджетних коштів і складений у відповідності з бюджетною класифікацією України.

Виконання бюджету по доходах передбачає:

· перерахування і зарахування доходів на єдиний рахунок бюджету;

· розподіл відповідно до бюджету регулюючих доходів;

· повернення зайво сплачених у бюджет сум доходів;

· облік доходів бюджету і складання звітності про доходи бюджету.

За виконання дохідної частини бюджету відповідають Державна податкова служба і Державний митний комітет (і їхні органи на місцях), що, крім збору податків і інших платежів у бюджет зобов'язані представляти інформацію про виконання бюджетів у Казначейство, а також органи, що розпоряджаються державним (муніципальним) майном.

Уповноважений виконавчий орган представляє щоквартальні, піврічні і річні звіти про виконання бюджету в представницький, контрольний орган і Казначейство. Річний звіт підлягає затвердженню представницьким органом.

В процесі дослідження становлення казначейської системи касового виконання Державного бюджету в Україні були розроблені схеми документообороту і руху бюджетних потоків, які дозволили визначити вузькі місця і сформулювати рекомендації щодо їх усунення. При фінансуванні через територіальні органи казначейства шляхом оплати рахунків і видачі готівкою вузьким місцем є встановлення доцільності та ефективності витрат шляхом перевірки первинних документів. Введення в штат працівників органів казначейства спеціальних експериментів і забезпечення спеціальною апаратурою дозволить чітко і швидко встановлювати достовірність представлених документів з метою здійснення дійового попереднього контролю за витрачанням бюджетних коштів.

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com