У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інвестиційний менеджмент: особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства

Інвестиційний менеджмент: особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства

Поняття інновацій як об’єкту інвестиційного менеджменту. Види інновацій за сферами застосування та етапами НТП. Комплексний класифікатор інновацій

Специфіка інвестування у інноваційну діяльність. Сутність та напрямки проектного аналізу інноваційної форми інвестицій

1. Основні принципи інноваційного інвестування науково-технічних досліджень.

Поняття “інновація” є синонімом нововведення і може використовуватися поряд з ним. Інновація визначається як творчий процес у вигляді створення нових споживчих вартостей, застосування яких вимагає, щоби користувачі змінили звичайні стереотипи діяльності, свої навички. При цьому найважливішою ознакою інновацій виступає новітність споживчих властивостей продукту. Технічна новизна у даному разі відіграє другорядну роль. Таким чином, поняття інновації розповсюджується на новий продукт або послугу, спосіб їх виробництва, нововведення у фінансовій, науково-дослідницькій та інших сферах, будь яке вдосконалення, яке забезпечує економію витрат або створює умови для такої економії.

Комплексний характер інновацій, їх багатобічність та різноманітність сфер і способів використання вимагають розробки їх класифікації. Нижче наведений класифікатор інновацій, використання якого дозволяє оцінити їх повніше, об’єктивніше, комплексно визначати результативність та спрямованість інноваційного процесу.

Слід зупинитися на кількох видах інновацій, що розрізняються за сферами застосування та етапами НТП:

- технічні – з’являються зазвичай у виробництві продуктів з новими, покращеними якостями;

- технологічні – виникають при застосуванні вдосконалених способів виготовлення продукції;

- організаційно-управлінські – пов’язані перед усім з процесами оптимальної організації виробництва, транспорту, збуту і постачання;

- інформаційні – вирішують задачі організації раціональних інформаційних потоків у сфері науково-технічної і інноваційної діяльності, підвищення достовірності і оперативності одержання інформації;

- соціальні – спрямовані на покращення умов праці, вирішення проблем охорони здоров’я, освіти, культури.

Класифікація інновацій

пп.

Класифікаційна ознака

Класифікаційні групи інновацій

1

Сфери застосування інновацій

Управлінська, організаційна, соціальна, промислова тощо

2

Етапи НТП, результатом яких стали інновації

Наукові, технічні, технологічні, конструкторські, виробничі, інформаційні

3

Ступінь інтенсивності інновацій

“бум”, рівномірна, слабка, масова

4

Темпи здійснення інновацій

Швидкі, уповільнені, затухаючі, зростаючі, стрибкоподібні

5

Масштаби інновацій

Трансконтинентальні, транснаціональні, регіональні, крупні, середні, дрібні

6

Результативність інновацій

Висока, низька, стабільна

7

Ефективність інновацій

Економічна, соціальна, екологічна, інтегральна

Різні види інновацій знаходяться у тісному зв’язку та висувають специфічні вимоги до інноваційного механізму. Так, технічні і технологічні інновації, впливаючи на зміст виробничих процесів, одночасно створюють умови для управлінських інновацій, оскільки вносять зміни до організації виробництва.

Наведена класифікація свідчить про те, що процеси нововведень багатобічні та різні за своїм характером. Відповідно, форми організації нововведень, масштаби і способи впливу на економіку, а також методи оцінки їх ефективності також повинні бути різноманітними. Наведена нижче таблиця дозволяє різними способами групувати інновації за тими чи іншими ознаками в залежності від потреб користувача банку даних. Ступінь радикальності інновацій визначає параметри цих впливів. Те, що інновація має у якості джерела ідеї винахід дозволяє оцінити можливість її комерційної реалізації. Масштаб розповсюдження інновації залежить від виду нововведення.

Комплексний класифікатор інновацій

Ознаки класифікації

Значення ознак

Широта впливу і масштабність

Глобальне

Галузеве

Локальне

Ступінь радикальності інновацій

Базова

Вдосконалюючи

Псевдоінновація

Джерело ідеї

Відкриття

Винахід

Раціоналізаторська пропозиція

Інше

Вид нововведення

Конструкція і будова

Технологія

Матеріал, речовина

Живі організми

Спосіб заміни існуючих аналогів

Вільне заміщення

Системне заміщення

Перехід України до ринкової економіки зумовлює необхідність створення механізму, який би стимулював науково-технічну діяльність та допомагав би впроваджувати в життя принципи інноваційної політики. До таких принципів слід віднести:

- по-перше, орієнтацію на довгострокові та середньострокові цикли інноваційних процесів;

- по-друге, орієнтація на високотехнологічні виробництва;

- по-третє, орієнтація на впровадження інноваційних процесів на підприємствах та доведення їх до кінцевого результату (із споживанням в нашій країні).

Лише мізерна частка підприємств має можливість провадити нові розробки та оновлювати виробничі потужності. Це пояснюється обмеженістю інвестиційних коштів. Інноваційний процес в розвинутих країнах - це те, що поєднує науку, техніку, економіку, підприємництво, управління, охоплює весь комплекс відносин виробництва, обміну, споживання. З усіх інновацій лише 10% закінчується успіхом.

[1] 2 3 4 5

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com