У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інвестиційний менеджмент: основи управління фінансовими інвестиціями

Сторінка 3

Середньорічна сукупна дохідність (кінцева дохідність) за акціями визначається за формулою:

Дріч = ∑ti=1Di + (PtP0) / Т *P0 * 100% (12)

Середньорічна сукупна дохідність (кінцева) за короткостроковими операціями може бути розрахована за формулою:

Дк = Д + (Р1 – Р0) / Р0 * 365/Т * 100% (13)

де

Р1 – вартість акції на момент продажу;

Т – кількість днів володіння акцією

В практиці країн з розвинутою економікою широко використовується рейтингова система оцінки інвестиційних якостей окремих акцій:

Рейтингова система оцінки простих акцій (Стандарт енд Пурс)

Рейтингова система оцінки привілейованих акцій (Канадіан Бонд рейтинг систем)

Індекс оцінки

Значення індексу

Індекс оцінки

Значення індексу

А+

Найвища якість

Р+

Найвища якість (супер)

А

Висока якість

Р1

Висока якість

А-

Якість вище середнього

Р2

Дуже добра якість

В+

Середня якість

Р3

Добра якість

В

Нижче середньої якості

Р4

Середня якість

В-

Низька якість

Р5

Низька якість

С-

Дуже низька якість

   

Б. Визначення вартості та оцінка ефективності операцій з облігаціями і депозитними сертифікатами

Суть оцінки вартості облігацій полягає у тому, що протягом періоду обігу облігації її власник має отримати таку саму суму, яку він вклав в облігацію, купуючи її. Проте сукупність платежів, які має отримати власник облігації, розтягнуто в часі, і відповідно всі майбутні платежі необхідно привести до теперішньої вартості (моменту, на який здійснюється оцінка) шляхом дисконтування.

Сума майбутніх грошових потоків за купонними облігаціями складається з процентів за фінансовим активом і ціни облігації на момент погашення. За оцінювання вартості купонної облігації враховуються такі показники: номінальна вартість, процентна ставка, строк до погашення, умови виплати процентів (періодичність виплат). Отже, поточна ринкова вартість купонної облігації за умови, що протягом строку обігу облігації здійснюються періодичні виплати процентів, а в кінці строку виплачується номінал, розраховується за формулою:

Робл. = ∑ti=1 С / (1 + r)i + N / (1 + r)n= C * PVAr, n + N * PV r,n, (14)

де

Робл. – поточна вартість облігації з періодичною виплатою процентів;

C – річні купонні виплати;

N – номінальна вартість облігації;

r – ринкова процентна ставка в п-ому періоді (дохідність в альтернативному секторі);

t – кількість періодів, протягом яких здійснюється купонна виплата.

Ця формула є базовою математичною моделлю оцінки грошової вартості процентних облігацій.

У разі виплати суми купону за облігаціями частіше одного разу на рік дану формулу можна трансформувати у наступну:

Робл. = ∑ti=1 С /к / (1 + r/к)i + N / (1 + r/к)n, (15)

де

к – періодичність виплати процентів протягом року.

У разі виплати всієї суми процентів під час погашення облігації формула модифікується у формулу:

Робл.к = N + Ck / (1 + r)n, (16)

де

Ск – сума процентів за облігацією, яку буде нараховано під час її погашення за відповідною ставкою.

Для облігацій з нульовим купоном (дисконтних) поточна ринкова вартість визначається за формулою

Робл.д. = N / (1+r)n, (17)

де

n – кількість років, через які буде погашено облігацію.

Якщо строк обігу дисконтних облігацій менший одного року, поточна ринкова вартість облігації визначається за формулою:

Робл.д. = N / (1 + r*Т/365), (18)

де

Т – кількість днів до погашення облігації.

За безстроковими облігаціями передбачено невизначено тривалий період виплати доходів (купону). У разі фіксованого розміру купону протягом усього строку дії облігації поточна ринкова вартість розраховується за формулою:

Робл.б. = C / r (19)

і фактично являє собою суму членів нескінченно спадної геометричної прогресії.

Для оцінки ефективності вкладень в облігації використовують такі показники: купонна, поточна і повна дохідність.

1. Купонна ставка (Дс) - встановлюється у разі емісії облігації, визначається відносно номіналу і показує, який процент доходу нараховується щорічно власникові облігації. Купонна ставка визначається за формулою:

Дс = С / N * 100%, (20)

де

С – річний купонний дохід, грош.од.

Як правило цей показник не розраховується, а встановлюється згідно з умовами випуску.

2. Поточна дохідність – визначає процент доходу, який щорічно отримує власник облігації на інвестований капітал. Розраховується як процентне співвідношення між річним купонним доходом від облігації і тією ціною, за якою інвестор її придбав.

Слід розрізняти дохідність, яка наводиться у біржових зведеннях, і дохідність для певного інвестора: у першому випадку у знаменнику стоїть поточна вартість цінного паперу, в другому – використовується ціна, за якою інвестор купив облігацію. Отже, поточна дохідність може бути визначена за формулою:

Дп. = С / Робл. * 100%, (21)

де

Робл. – поточна вартість облігації (ціна, за якою інвестор придбав облігацію).

3. Дохідність до дати погашення (повна, кінцева дохідність облігації) –характеризує не тільки поточний дохід за облігацією, а й виграш (збиток), який отримав інвестор, погашаючи облігацію за ціною, вищою або нижчою ціни купівлі. Повна дохідність розраховується за формулою:

Дк. = ((Р1 – Р0) / n + С) / Р0 * 100% (22)

де

Р1 – вартість реалізації (номінал) облігації;

Ро – ціна купівлі (поточна вартість на момент оцінки);

п – кількість років обігу облігації.

Модель розрахунку очікуваної поточної доходності за облігаціями з виплатою всієї суми процентів під час погашення випливає з рівняння (16) і визначається:

Добл.к. = ﴾N + Ck / Pобл.к﴿1/n – 1 (23)

Очікувана дохідність за дисконтними облігаціями (з нульовим купоном) випливає з формули (16) і визначається як:

Добл.к. = ﴾N / Pобл.д﴿1/n – 1 (24)

На ринку також розміщуються короткострокові дисконтні облігації (строк обігу менше одного року). У такому разі очікувану дохідність можна розрахувати за формулою:

1 2 [3] 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com