У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інвестиційний менеджмент: Інвестиційний проект

Сторінка 5

Бажано супроводити звіти стислими коментарями, із яких буде зрозуміло, які події вплинули на отримані фінансові результати в кожний поданий рік. Коментар повинні пояснювати змін в обсязі продажів, валовий прибули, оперативної прибули, робочому капіталі, боргових зобов'язаннях і т.п. Таким чином, інвестору буде надана інформація про можливі перспективи, заснованих на раніше досягнутих результатах. Це дозволить інвестору зрозуміти обсяги фінансових операцій компанії. Ви повинні також пояснити всі ймовірні значні невідповідності між минулими фінансовими результатами і майбутніми можливостями, поданими стратегічним планом.

Повні фінансові й аудиторські звіти можуть бути подані в додатку.

8. Стратегічний план. Стратегічний план - найбільше важлива для інвестора частина Інвестиційної пропозиції, він дозволяє інвестору зрозуміти, як компанія планує капіталізувати свої можливості росту. Ви повинні включити в цей поділ таку інформацію:

Опис стратегічного плану розвитку компанії, можливостей росту і якої уяви вони можуть бути забезпечені. Опис конкретних дій, що будуть реалізовані в процесі виконання стратегічного плану. Опис очікуваного ефекту від цих дій на маркетинг і збут, витрати, фінансування, людські ресурси і виробничі функції.

Дана інформація може бути подана в різноманітному виді. Наприклад, у формі загального опису дій із вказівкою ефекту для кожної функціональної області або таблиці, що містить специфічні цілі для кожної функціональної області й опис того, як ці цілі можуть бути досягнуті і які ресурси будуть потрібні для реалізації планів. План повинний погоджуватися з іншими частинами Інвестиційної пропозиції і зв'язувати разом усі твердження, зроблені в попередніх розділах.

9. Чинники ризику і стратегія зниження ризиків. У розділі необхідно описати ризики, із якими може зіткнутися компанія в процесі реалізації проекту: комерційні, політичні, соціальні, природні, кримінальні й ін.

Необхідно також зазначити стратегію зниження ризиків. Варто продемонструвати потенційному інвестору, що ви реалісти і припускаєте можливість виникнення тих або інших ризиків. Проте, допускаючи можливість виникнення ризиків, ви повинні передбачити конкретні заходи для запобігання ризиків або зниженню рівня можливого збитку від їхнього виникнення.

10. Прогноз фінансового стану. У розділі описуються прогнози фінансового стана підприємства на майбутнє. Прогнози складаються з урахуванням того, що Стратегічний план компанії буде успішно реалізований. Потенційний інвестор буде оцінювати очікуваний прибуток на вкладений капітал проекту, заснований на поданих фінансових розрахунках і впевненості в тому, що компанія дійсно в стані досягти поставлених цілей. Звичайно в даному розділі повинна бути подана така інформація:

Повний набір прогнозних фінансових звітів (звіт про прибутки і збитки, баланс, звіт про грошові потоки), відповідно до IAS, на наступні п'ять років (як мінімум два роки з кроком один місяць, а наступні - по роках) і результати реалізації, що демонструють, стратегічного плану. Опис всіх основних вихідних даних і припущень, що були використані для розрахунків фінансових прогнозів, включаючи, але не обмежуючись, що впливають на:

- зростання обсягу продажів і часток на ринку;

- цін на продукцію і послуги;

- інвестиційні витрати (витрати початкового періоду, капітальні вкладення і т.п.);

- операційні витрати (виробничі, маркетингові, адміністративні);

- податки і збори;

- обмінні курси валют і прогноз інфляції;

- всі інші витрати, що несе підприємство в результаті реалізації стратегічного плану;

- прогноз фінансових коефіцієнтів і дисконтованих грошових потоків.

На додаток повинен бути приведений прогноз потреб в капіталі.

Фінансові прогнози повинні бути реалістичні. Але необхідно пам'ятати, що вони можуть викликати скептичну реакцію потенційних інвесторів. Будь-які істотні відхилення фінансових пропозицій від средньогалузевих показників повинні бути старанно обгрунтовані і пояснені. Докладні розрахунки можуть бути подані інвесторам на більш пізній стадії.

Також важливо уявити потенційним інвесторам результати аналізу чутливості проекту. У випадку використання незалежних консультантів і/ або аудиторів необхідно зазначити їх у даному розділі або розділі "Менеджмент".

11. Потреба у фінансуванні. У цьому розділі детально описується потреба компанії у фінансуванні. Визначення потреби у фінансуванні здійснюється за допомогою розрахунку прогнозу грошового потоку (Cash Flow) і визначення дефіциту коштів у різноманітні періоди часу. При цьому необхідно визначити найбільше кращу структуру капіталу (позиковий/ акціонерний), виходячи з таких розумінь:

-доступність джерел фінансування і наявність необхідного забезпечення; умови притягнення капіталу;

-максимізація прибутковості акціонерного капіталу (забезпечення принадності для інвесторів); забезпечення платоспроможності, прийнятної для кредитно-фінансових заснувань (співвідношення сумарні боргові зобов'язання/акціонерний капітал);

- забезпечення гнучкості фінансування; забезпечення стратегії виходу з проекту для інвесторів.

Зазначте сумарну потребу в капіталі і те, як він буде використаний: витрати підготовчого періоду; капітальні вкладення; оборотні кошти.

12. Урядова підтримка і законодавство. Дії уряду можуть робити як сприятливий, так і негативний ефект на процес розвитку компанії. Тому важливо зазначити, чи користується ваш проект підтримкою федерального або регіонального уряду. Також варто описати чинне законодавство, що може сприятливо або негативно позначатися на результатах реалізації проекту. Даний розділ повинен містити таку інформацію:

Наскільки проект вписується в загальну економічну або інвестиційну стратегію держави. Можливі механізми і заходи уряду по підтримці вашого проекту на федеральному і/ або регіональному рівнях. Гаданий внесок проекту в економічний розвиток країни (бюджетний, соціальний, технологічні, екологічний і інші ефекти). Особливості законодавства, що регулює діяльність вашої компанії. Обмеження конвертованості валют, умови ввозу і вивозу капіталу.

Витримки з найважливіших законодавчих актів, що визначають успіх вашого проекту, можуть бути подані у вигляді додатку.

13. Фінансова пропозиція. Існують різноманітні думки про те, чи має зміст подавати інформацію про оцінку вартості бізнесу потенційним інвесторам або краще це зробити в переговорах на останній стадії. До моменту уявлення вашої фінансової пропозиції інвестору бажано обговорити його з фаховим інвестиційним радником (консультантом). Запропонована вами структура фінансування може бути віднесена інвесторами до розряду привабливих інвестиційних можливостей. Це може визначити остаточну ціну акцій і мати істотні податкові наслідки. Водночас це може призвести до негативної реакції інвесторів у випадку, якщо вони порахують оцінку завищеної.

Включивши в Інвестиційну пропозицію діапазон оцінок, можна швидко виключити тих інвесторів, що не розділяють вашу думку про вартість бізнесу. Це збереже час для обох сторін: для вас і потенційного інвестора.

У той же час, якщо ви запропонуєте діапазон оцінок, що значно перевищують чекання потенційних інвесторів, ви можете віджахнути всіх інвесторів. Таким чином, діапазон оцінок, незважаючи на визначені переваги, може призвести до послаблення вашої позиції на переговорах з інвесторами.

У будь-якому випадку, при визначенні вартості вашого бізнесу і структури угоди ви повинні бути реалістичні. Пропозиції інвестору повинні бути справедливими.

Варто застосовувати свої оцінки на майбутніх прибутках компанії. Найбільше поширений метод, що можна з успіхом застосувати при оцінці бізнесу, - це метод дисконтированих дивідендів. Для проведення оцінки з використанням даного методу ініціатори проекту повинні побудувати детальну фінансову модель компанії і провести відповідні розрахунки.

14. Додатки. Як описувалося раніше, додаткові дані повинні бути подані у виді додатків до основного тексту Інвестиційної пропозиції. Додатки можуть включати (але не обмежуватися цим) такі документи: фінансові звіти; аудиторські висновки; висновки фахівців з оцінки майна; рекламні брошури компанії; детальні (технічні) описи продуктів і/ або послуг; резюме ключових керівників; найважливіші угоди і контракти; інформацію про виробничий процес; інвестиційний проект; звіт про дослідження ринку; витримки з найважливіших законодавчих актів; інші документи.

1 2 3 4 [5] 6 7 8

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com