У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інвестиційний менеджмент: Інвестиційний проект

Сторінка 2

Від розгляду загальних тенденцій розвитку інвестиційних процесів перейдемо до аналізу процесу створення, планування та реалізації конкретного бізнес проекту.

Зрозуміло, будь-який інвестиційний проект не може розглядатися у відриві від конкретного підприємства. Кожне підприємство під час свого життєвого циклу проходить різні стадії розвитку, які й обумовлюються тими проектами, які здійснює підприємство, а оперативна діяльність вже є похідною від цього процесу. Для кращого розуміння цього пропоную побудувати умовну модель життєвого циклу підприємства. (Мал. 1)

Мал. 1 Інвестиційний проект та розвиток підприємства

Таким чином, життєвий цикл підприємства складається з поступового проходження різних інвестиційних проектів, як певних стадій свого розвитку. Такі проекти не обов’язково повинні повністю базуватися на окремому підприємстві, вони можуть розроблятися спільно, фінансуватися з різних джерел та справляти вплив на стан не лише конкретного підприємства, а й у межах міста чи держави.

Отже, відповідно до поставленої мети дослідження, розглядатиметься саме процес планування та реалізацій інвестиційного проекту, як складової частини будь-якої економічної активності.Матеріали, що обгрунтовують інвестиції на проекти, рекомендується готувати в прийнятій у всьому світі формі бізнес плану (бізнесу-проспекту) проекту, який повинен дати можливість інвестору зробити комплексну оцінку проекту і насамперед показати, що інвестування проекту вигідне і надійне.

Треба сказати, що навіть на Заході, де вже сформувалися чіткі історичні традиції планування будь-якої економічної діяльності, тим більше діяльності інвестиційної, не існує єдиного стандарту на розробку бізнес-плану. Це в першу чергу пов’язано із різницею в цілях бізнесу чи окремих проектів, та із безлічі варіантів середовища, в якому вони діятимуть.

Структурно-логічна схема процесу бізнес планування зображена на Мал. 2. Вона пояснює місце процесу бізнес-планування у житті будь-якого інвестиційного проекту.

Хоча в цілому бізнес-план вважається інструментом для отримання кредиту, він безумовно виконує функції набагато глибші:

Ø виявлення цілей бізнесу

Ø сприяння виробленню стратегії та оперативної тактики для досягнення цілей бізнесу

Ø створення системи вимірювання результатів діяльності

Ø надання інструментів для управління бізнесом

Ø виявлення альтернативних напрямків розвитку.

Існують різні вимоги до бізнес-плану для вже існуючої компанії та для компанії, що починає створюватися, існування якої залежить від даного проекту.

У випадку вже існуючої компанії, бізнес-план повинен містити звіт про минулу роботу та базуватися саме на ній, у той час, як у випадку нової компанії, особлива увага повинна бути відведена самому проекту.

Бізнес-план розробляється і коректується в три етапи. На першому - попередній варіант для оцінки і відбору проектів для подальшого опрацювання (бізнес-проспект); на другому - остаточний варіант для вибраних проектів; на третьому етапі здійснюється періодичне коректування бізнес плану.

У випадку, коли розробляється повний комплексний бізнес-план розвитку організації загалом, рекомендується наступний порядок:

1. бізнес-плани дочірніх підприємств;

2. детальне опрацювання конкретних бізнесу-проектів фірми;

3. бізнес програми діяльності фірми у напрямах (маркетинг, виробництво, фінанси, транспорт, НИОКР і т.д.);

4. комплексний бізнес-план розвитку організації.

Склад (зміст) і рекомендації по складанню бізнесу-проспекту і бізнес плану приведені нижче.

Розглянемо етапність розробки варіанту бізнес плану проекту (на прикладі короткого).

1. Проведення оперативної наради по визначенню цілей і задач проекту, з участю всіх зацікавлених осіб: ініціаторів проекту, організації-виконавця, інвесторів і розробників бізнес плану. Тривалість - 3-5 годин. Результат:

- формування загального бачення ситуації по проекту, його цілей і результатів від його реалізації:

- узгодження бізнес-проспект а (короткої інформації по інвестиційному проекту);

- уточнення детальної схеми проведення робіт по формуванню бізнес плану і фіксація домовленостей з основними зацікавленими особами про зустрічі.

2. Внутрішня зустріч розробників бізнес плану (3-5 чоловік) по інвентаризації початкових матеріалів і фіксації відповідальних у напрямах. Тривалість 15-20 годин. Результат:

- заздалегідь структуровані представлені матеріали;

- з'ясовані "білі плями" проекту;

- намічені заходи щодо усунення "білих плям";

- визначені відповідальні у напрямах;

- розписаний план-графік) проведення робіт.

3. Зустрічі з фахівцями організації (відповідальними всередині проекту за конкретні напрями - 3-5) по уточненню представлених матеріалів. Тривалість - 1-3 години з кожним фахівцем. Результат:

- додаткова інформація по "білих плямах".

3*. Проведення маркетингового дослідження (по узгодженню). Тривалість ~ 2-3 тижня.

4. Індивідуальна робота розробників бізнес плану над розділами по їх структуризації і доповненню. Тривалість - 30-50 годин у напрямі. Результат;

- прописані розділи бізнес плану;

- розробникам ясні сильні і слабі сторони проекту;,

- визначена необхідність залучення експертів.

5. Підготовка варіантних розрахунків по основних розділах бізнес плану інвестиційного проекту.

Тривалість - 15-20 годин у напрямі. Результат:

- досліджені альтернативні варіанти розвитку проекту;

- зроблена оцінка впливу різних чинників на його ефективність.

6. Організація роботи експертної групи за оцінкою ефективності реалізації проекту і достовірністю представлених матеріалів. Тривалість - 5-10 годин. Результат:

- експертний висновок про проект;

- визначення його пріоритетів.

7. Робота координатора спільно з розробниками по взаємоув’язці основних розділів і повної структуризації бізнес плану. Тривалість • 20-30 годин. Результат:

- первинний варіант бізнес плану.

8. Узгодження отриманих даних з фахівцями організації-виконавця і інвестора по розділах бізнес плану. Збір зауважень по проекту. Тривалість - 5-10 годин. Результат:

- ознайомлення фахівців організації з первинним документом;

- сформований пакет пропозицій по доповненню бізнес плану і його уточненню.

9. Усунення недоліків з урахуванням зауважень, доопрацювання проекту. Тривалість - 10-15 годин. Результат:

- облік змін і доповнень, запропонованих фахівцями.

10. Представлення повного тексту і проведення наради по його обговоренню з всіма зацікавленими особами: ініціаторами проекту, представниками організації-виконавця, інвесторами і розробниками бізнес плану. Тривалість - 2-5 годин. Результат:

- презентація бізнес -плану;

- формування у зацікавлених осіб єдиного бачення ситуації:

- прийняття бізнес плану як керівництва до дії.

11. Підготовка і оформлення остаточного тексту. Тривалість - 5-10 годин.

Результат:

- поява остаточного вихідного документа;

- проведення робіт по формуванню бізнес плану;

- початок реалізації проекту (або його відхилення).

Розглянемо більш детально процедуру розробки фінансового плану інвестиційного проекту.

Етап 1. Розробник фінансового розділу бізнес плану (один з експертів) спільно з фахівцями організації (керівниками, фінансистами, бухгалтерами, маркетологами, виробничниками на спільній нараді формує початкові фінансово-економічні показники проекту, що пропонується до розробки.

Етап 2. Розробник адаптує програмний комплекс під рішення конкретної задачі - розробка фінансового плану реального бізнесу-проекту (з урахуванням доступності початкової інформації).

Етап 3. Отриману на етапі 1 інформацію але фінансово-економічним питанням (інвестиції в проект і джерела їх фінансування, об'єм реалізації продукції, ціна і собівартість, необхідні нормативи відрахувань) експерт вводить в адаптований програмний комплекс і отримує на виході сформований фінансовий план розвитку проекту (з відповідними вихідними показниками - акумульований прибуток, акумульований прибуток з урахуванням дисконтування, внутрішня процентна ставка, термін окупності).

1 [2] 3 4 5 6 7 8

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com