У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інвестиційний менеджмент: розроблення стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства, формування оптимального портфеля інвестицій підприємства та управління ним

Сторінка 4

Стабільність складу регіонів «лідерів» визначається, насамперед, історично зумовленими параметрами розвитку регіонів (виробнича, транспортна та інша інфраструктура).

До так званої групи «переслідувачів» цього разу увійшли 7 областей, які за своїми показниками знаходяться на певній відстані від «лідерів», але виділяються серед решти регіонів. Це – Полтавська, Київська, Миколаївська, Вінницька, Луганська та Закарпатська області і АР Крим. Слід зазначити, що Миколаївська та Вінницька області цього разу досягнули своїх локальних максимумів в річних рейтингах (10а і 12а позиції відповідно).

Регіони «основної групи» Рейтингу характеризуються щільним розташуванням рейтингових балів, що робить можливими карколомні злети і падіння. Так, Сумська область піднялася відразу на 5 позицій (16е місце у 2002 р. і 21е у 2001 р.), у той час як Херсонська область втратила відразу 6 позицій і з 18го місця у 2001 році спустилася на останнє, 26е місце в Рейтингу. Помітним за лишається той факт, що для більшості регіонів нижньої частини Рейтингу шлях «нагору» є обмеженим, і зміна позицій в цій частині Рейтингу може бути пояснена особливістю методики, а не фактичною зміною ситуації в регіоні.

Хоча Херсонська область «спромоглася» посунути Житомирську з останнього місця, але Житомирщина не змогла вийти з групи «аутсайдери». Рівненська область у 20012002 рр. показує «стабільність» – 24е та 25е місця відповідно. Суттєве погіршення позицій Херсонської області пов'язане з низькими показниками як економічного розвитку, так і фінансового сектора.

Зазначимо, що вперше Рейтинг регіонів України було визначено експертами Інституту Реформ у 1999 році. Оцінка привабливості регіонів за підсумками 2002 року проводилася на основі п'яти груп показників: економічний розвиток регіону (1), ринкова інфраструктура (2), фінансовий сектор (3), людські ресурси (4) та місцева влада і підприємництво (5). Всього було проаналізовано 67 статистичних показників.

Г. Інвестиційна привабливість підприємства або його “економічний паспорт” може мати такий вигляд:

1. Загальна характеристика виробництва, наявність сучасного устаткування, екологічна шкідливість виробництва, складське господарство, наявність власного транспорту, географічне розташування;

2. Характеристика технічної бази підприємства: технології, вартість основних фондів, коефіцієнт зношення;

3. Номенклатура продукції що випускається: обсяг виробництва, експорт, імпорт сировини та матеріалів, зв’язки з іншими підприємствами, постачальники і споживачі, оцінка стабільності збуту (попиту);

4. Виробнича потужність, можливість нарощування виробництва;

5. Місце підприємства в галузі, на ринку;

6. характеристика менеджменту, схеми управління, чисельність персоналу, заробітна плата;

7. Статутний фонд. Власники підприємства, номінал і ринкова вартість акції, розподіл пакету акцій;

8. Структура витрат на виробництво, у тому числі за основними видами продукції. Їх рентабельність;

9. Обсяг прибутку та його використання за звітний період;

10. Фінанси підприємства;

11. Загальний висновок.

Показники фінансової оцінки підприємства

Показник

Порядок розрахунку

Оптимальний норматив

Ліквідність активів

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ка.л = найбільш ліквідні активи / короткострокові зобов’язання

Ка.л > 0,2

Коефіцієнт поточної ліквідності

Кл = обігові кошти/короткотермінові зобов’язання

Кл. > 1

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Кш.л. = обігові кошти – запаси/короткострокові зобов’язання

Кш.л. > 0.7

Коефіцієнт забезпечення власними коштами

Кз.к. = Власні кошти – необоротні активи/сума обігових коштів

Кз.к. >0.1

Рівень прогнозованої платоспроможності

Порівняння величини активів, що повільно реалізуються, з довгостроковими зобов’язаннями

А > П

Коефіцієнт покриття балансу

Кп = ліквідні активи / короткострокові зобов’язання

Кп > 1

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Ко.д.= чиста виручка від реалізації/середня сума дебіторської заборгованості

збільшення

Середній період погашення дебіторської заборгованості

Чо.д.=кількість календарних днів звітного періоду/коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

зменшення

Середній термін погашення кредиторської заборгованості

Кількість календарних днів звітного періоду * середня сума кредиторської заборгованості/ чиста виручка від реалізації продукції

зменшення або збільшення (в залежності від попереднього показника)

Фінансова стабільність

Фінансовий ліверидж

Фл. = Довгострокові зобов’язання/власні кошти

незначне збільшення

Коефіцієнт фінансової стабільності

Кф.с. = Власні кошти/позикові кошти

Кф.с. > 1

Коефіцієнт автономії

Ка = Власні кошти / сума пасиву балансу

Ка > 0,5

Коефіцієнт заборгованості

Кз = Позичені кошти / Власні кошти

Кз < 1

Співвідношення ліквідних і неліквідних активів

Кс = активи, які реалізуються швидко і повільно / активи, які важко реалізуються

Кс > 1

Коефіцієнт маневреності

Км = власні оборотні кошти / власні кошти

Км > 0,5

Прибутковість

Рентабельність всього капіталу

КК = чистий прибуток / обсяг позичених і власних коштів

Кк > 0,15

     

Рентабельність реалізованої продукції

Кр = чистий прибуток / чиста виручка від реалізованої продукції

Кр > 0,15

Рівень рентабельності власного капіталу

Рк. = чистий прибуток/середня вартість власного капіталу

збільшення

Рівень рентабельності продукції

Рп. = прибуток від реалізації продукції / собівартість продукції

збільшення

Оборотність активів

Коефіцієнт оборотності активів

Ко.а. = чиста виручка від реалізації / обсяг всіх активів, що використовуються

збільшення

Коефіцієнт оборотності поточних активів

Ко.п.а. = чиста виручка від реалізації / середня вартість оборотних засобів

збільшення

Середня тривалість одного обороту активів

Чо.а. = кількість календарних днів звітного періоду/коефіцієнт оборотності активів

зменшення

Коефіцієнт оборотності запасів

Ко.з. = собівартість реалізованої продукції/середня вартість запасів

збільшення

1 2 3 [4] 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com