У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інвестиційний менеджмент: розроблення стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства, формування оптимального портфеля інвестицій підприємства та управління ним

Сторінка 3

- обсяг виробленої промислової продукції на душу населення;

- рівень самозабезпеченості регіону основними продуктами харчування (обсяг основних видів на душу населення);

- середній рівень заробітної плати робітників у регіоні;

- обсяг і динаміка капітальних вкладень в регіоні у розрахунку на одного мешканця;

- кількість компаній усіх форм власності в регіоні;

- питома вага збиткових підприємств у загальній кількості діючих у регіоні;

2. Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури:

- кількість підрядних будівельних компаній ф фірм усіх форм власності;

- обсяги місцевого виробництва основних видів будівельних матеріалів;

- виробництво енергетичних ресурсів на душу населення;

- щільність залізничних шляхів сполучення у розрахунку на 100 кв.м території;

- щільність автомобільних шляхів з твердим покриттям на 100 кв.м території;

3. Демографічна характеристика регіону:

- питома вага населення регіону у загальній чисельності жителів України;

- співвідношення сільських і міських мешканців у регіоні;

- питома вага населення, зайнятого у суспільному виробництві на підприємствах усіх форм власності;

- рівень кваліфікації робітників, зайнятих на виробництві;

4. Рівень оцінки ринкових відносин і комерційної інфраструктури регіону:

- питома вага приватизованих підприємств у їх загальній чисельності;

- питома вага компаній недержавної форми власності у загальній чисельності виробничих підприємств регіону;

- чисельність спільних підприємств і фірм із закордонними партнерами;

- чисельність банківських установ на території регіону;

- чисельність страхових компаній на території регіону;

- чисельність товарних і фондових бірж на території регіону;

5. Рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків:

- рівень економічних злочинів в розрахунку на 100 тис. жителів;

- питома вага підприємств із шкідливими викидами у загальній кількості промислових підприємств;

- середній радіаційний фон в містах регіону;

- питома вага незавершених будівельних об’єктів у загальній кількості розпочатих будівництвом об’єктів за останні 3 роки.

Було визначено наступну вагомість кожного синтетичного показника у сукупній оцінці інвестиційної привабливості регіону:

- рівень загальноекономічного розвитку – 35%;

- рівень розвитку інвестиційної інфраструктури – 15%;

- демографічна характеристика регіону – 15%;

- рівень розвитку ринкових відносин – 25%;

- рівень ризиків – 10%.

Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України у 2002 році.

Тенденції іноземного інвестування в країнах ЦентральноСхідної Європи свідчать про те, що окремі інвестори починають виводити свої капітали в інші, більш перспективні з погляду застосування капіталу країни. Причина такої ситуації полягає у тому, що з часів буму залучення іноземних інвестицій (1996 -1998 рр.) ці країни певною мірою втратили свої конкурентні переваги через зростання конкуренції, втрату динаміки зростання споживчого ринку та зростання вартості робочої сили. Таким чином, Україна має шанс перерозподілити частину потоків капіталів на свою користь.

Незважаючи на те, що у 2002 році для України визначальними були політичні події – парламентські вибори (і подальша політична криза) та «кольчужний» скандал, обсяги

прямих іноземних інвестицій досягнули рекордної позначки в 1 млрд. дол. Однією з

наймасштабніших інвестицій стало вкладення німецької компанії Leoni AG, яка на території Львівської області почала будівництво фабрики з виробництва електрообладнання для автомобілів Opel та General Motors. Як показує практика, великі інвестори перед оголошенням намірів інвестувати в Україну намагаються заручитися підтримкою, принаймні, місцевої влади. Окремим представникам бізнесструктур, наприклад, німецького концерну Мetro (інвестиції в мережу супермаркетів) вдалося добитися аудієнції Президента Л.Кучми і заручитися таким чином його підтримкою.

Продовження політики «закриті двері вдень, відкриті вікна вночі» до 2005 року консервує, на думку експертів, структуру основних гравців на ринку прямих інвестицій в Україні. Ними залишаться транснаціональні корпорації, які в очікуванні зростання внутрішнього попиту можуть дозволити собі працювати зі збитками; фонди прямих інвестицій, які ще не втратили надії заробити тут гроші; і звичайно ж, російські компанії, яким зрозумілі вітчизняні ризики і які знають, як з нами працювати. За такого сценарію розвитку подій річні обсяги іноземних інвестицій в українську економіку протягом наступних двох років не будуть перевищувати 1,52 млрд. дол.

Підсумки 2002 року є кращими, ніж за попередній рік. Останні дані Держкомстату

зафіксували у 2002 році рекордний для України показник залучення прямих іноземних

інвестицій в $1,07 млрд., що на 32% перевищує показник 2001 року. Однак ще більше пожвавлення спостерігалося на «зустрічній смузі»: нерезиденти вивезли капіталу

на $368,8 млн. або на 38% більше, ніж у 2001 році. В основному така ситуація була

обумовлена розірванням нерезидентами інвестиційних договорів, загальна сума яких

виросла порівняно з 2001 роком втричі (до $158 млн.). Відтак, образно кажучи, за 2002 р. на кожних 3 дол. вкладених інвестицій припадає 1 дол. офіційно вивезеного капіталу.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну за останніх 10 років (на 01.01.2003р.– 5,34 млрд. дол.) є, практично, співставним з величиною іноземних інвестицій у польську економіку лише за один рік. А в економіку Росії торік надійшло $19,8 млрд., що перевищує показник 2001 року на 38,7%.

Територіальні диспропорції в інвестиційному кліматі мають тенденцію до збільшення – на одного киянина припадає 705 дол. іноземних інвестицій, у той час як на мешканця Чернівецької області – 16 дол.

Свідченням як неефективності існуючої політики центральної влади по відношенню до окремих регіонів, так і недостатності зусиль місцевої влади є те, що 80% усіх іноземних інвестицій залучено у підприємства восьми регіонів та м. Києва. Концентрація іноземних інвестицій свідчить про велике значення, якого надають інвестори інфраструктурному та економічному розвиткові, що склався в окремому регіоні.

За 2002 рік чистий приріст ПІІ у столицю склав 307 млн. дол., а в Черкаській області цей показник ПІІ зменшився на 3,1 млн. дол. При цьому практично від'ємні значення приросту ПІІ зберігаються на Черкащині уже

протягом чотирьох років. Приріст в обсягах, що є вищими за 30 млн. дол., спостерігався лише у 6 регіонах (крім м. Києва) – Одеській, Львівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях і АР Крим.

Географічна структура походження найбільших іноземних інвесторів виглядає таким чином: США – $898 млн. (16,9% загального обсягу), Кіпр – $602,6 млн. (11,3%), Великобританія – $510,5 млн. (9,6%), Нідерланди – $398,7 млн. (7,5%), Віргінські острови (Брит.) – $337 млн. (6,3%), Російська Федерація – $322,6 млн. (6,0%).

У галузевому розрізі найбільш привабливими залишаються торгівля $854,8 млн. (16,0%),харчова промисловість – $852,3 млн.(16,0%), машинобудування – $469,6 млн.(8,8%) та фінансова сфера – $433,3 млн.(8,1%).

Результати дослідження складових інвестиційного клімату 24х областей, АР Крим та міста Києва дозволяють виділити групи регіонів за величиною рейтингового балу. Цього разу до групи «лідерів» увійшли 7 регіонів. Перш за все привертають увагу показники столиці – Київ знову більше ніж удвічі випереджає найближчого конкурента. Місто також має перевагу за всіма групами показників, особливо за рівнем розвитку фінансового сектора. Тому прогноз щодо лідерства столиці у рейтингу протягом наступних 35 років не викликає сумнівів. Наступні позиції займають потужні індустріальні регіони, які за величиною інтегрального рейтингового балу утворили «трійку»: Донецька, Харківська та Дніпропетровська області.

Ще одне тріо – Одеська, Запорізька та Львівська області, які за рейтинговими балами дещо відстають, замикають групу найсильніших. Як показує досвід проведених досліджень, позиції серед лідерів змінюються під впливом цілком різних, навіть сезонних чинників, і відставання одного регіону від іншого можна вважати цілком умовним. З огляду на результати 2002 року, вражаючим є вихід на 4 у сходинку Дніпропетровської області (за рахунок певного погіршення позицій області за групами показників «економічний розвиток» та «розвиток інфраструктури»), яка традиційно займала 23 позиції. Донецька область, яка в рейтингу 2001 посіла 4е місце, повернулася на 2е, що також співпало із зростанням в загальноукраїнському масштабі політичної ваги істеблішменту регіону. Харківська область, яка доволі сенсаційно посіла у 2001 році третю сходинку, підтвердила свій високий результат і 2002 року.

1 2 [3] 4 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com