У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інвестиційний менеджмент: розроблення стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства, формування оптимального портфеля інвестицій підприємства та управління ним

Сторінка 2

На третьому етапі досліджується доцільність різних форм диверсифікації інвестиційної діяльності в розрізі не пов’язаних між собою галузей. Умовою здійснення такої диверсифікації є формування так званих “стратегічних господарських центрів” -= самостійних структурних одиниць компанії, що включають кілька стратегічних зон господарювання. Він повністю формує свою інвестиційну діяльність, яка є самостійним елементом інвестиційної стратегії компанії. За рахунок вибору галузей з різними стадіями життєвого циклу суттєво знижується рівень інвестиційного ризику.

Одним з головних завдань інвестора є вибір в якості об’єкту інвестування компаній тих галузей, які мають найкращі перспективи для розвитку і можуть забезпечити найбільш високу ефективність інвестицій. Методичні засади вивчення інвестиційного ринку окремої галузі такі:

- вибір системи інформативних показників для спостереження;

- побудова системи аналітичних показників і проведення оцінки інвестиційної привабливості;

- прогнозування інвестиційної привабливості галузі економіки.

Основним показником макроекономічної оцінки ефективності діяльності галузей прийнятий рівень рентабельності використаних активів. Він розраховується у двох варіантах:

- прибуток від реалізації продукції, віднесений до загальної суми використовуваних активів;

- балансовий прибуток, віднесений до загальної суми використовуваних активів.

При розрахунку цих показників враховуються інфляційний фактор, політика оподаткування продукції і прибутку.

Найменування галузі

Рейтинг галузі за пріоритетністю

За рівнем прибутковості, вирахуваної з прибутку від реалізації

За рівнем прибутковості, вирахуваної з балансового прибутку

Промисловість

2

2

Транспорт

8

7

Зв’язок

9

9

Будівництво

1

1

Торгівля і громадське харчування

5

5

Постачання і збут

3

6

Заготівля сільськогосподарської продукції

12

12

Житлово-комунальне господарство

11

11

Побутове обслуговування

7

8

Інформаційно-обчислювальне обслуговування

6

4

Наукова діяльність і обслуговування

10

10

Інші види діяльності

4

3

При оцінці інвестиційної привабливості окремої підгалузі використовуються такі самі показники. Зокрема:

1. Рівень прибутковості діяльності підгалузі:

- рівень прибутковості усіх використовуваних активів (відношення балансового прибутку до суми активів);

- рівень прибутковості власних активів (відношення балансового прибутку до власних активів);

- рівень прибутковості реалізації виготовленої продукції (відношення суми прибутку від реалізації до обсягу реалізації продукції);

- рівень прибутковості витрат (відношення суми прибутку від реалізації до суми поточних витрат).

2. Рівень перспективності розвитку підгалузі:

- значимість підгалузі в економіці України (фактична та прогнозована питома вага продукції підгалузі у валовому внутрішньому продукті України);

- стійкість підгалузі до економічного спаду виробництва (співвідношення динаміки обсягу виробництва підгалузі до динаміки валового внутрішнього продукту України);

- соціальна значимість підгалузі (показник чисельності зайнятих у підгалузі працюючих);

- забезпеченість перспектив росту власними фінансовими ресурсами (обсяг і питома вага капітальних вкладень за рахунок вкладання власних коштів у підгалузі, питома вага власного капіталу у використовуваних активах);

- ступінь державної підтримки підгалузі (обсяги державних капітальних вкладень, обсяги державного короткострокового кредитування, податкові пільги);

3. Рівень інвестиційних ризиків характерних для галузі:

- рівень конкуренції у підгалузі (показник числа компаній і фірм, що функціонують у підгалузі, в тому числі компаній-монополістів)

- рівень інфляційної стійкості продукції підгалузі (співвідношення динаміки рівня цін на основну продукцію підгалузі до динаміки індексу гуртових цін в цілому по Україні);

- рівень соціальної напруженості у підгалузі (показник середнього рівня заробітної плати робітників підгалузі відносно реального рівня прожиткового мінімуму в Україні).

Було встановлено значимість кожної групи синтетичних показників для розробки інтегрального показника: є

- рівень прибутковості діяльності – 65%;

- рівень перспективності розвитку – 20%;

- рівень інвестиційних ризиків – 15%.

Пріоритетні по інвестиційній привабливості галузі

Кольорова металургія, чорна металургія, виробництво натуральної шкіри, парфумерно-косметична промисловість, спиртова промисловість тощо.

Достатньо висока інвестиційна привабливість

Нафтовидобувна, газова промисловість, машинобудування, металообробна промисловість, цементна промисловість, виноробство

Середня інвестиційна привабливість

Хімічна, нафтохімічна промисловість, виробництво збірного залізобетону, вовняна промисловість, виробництво плодоовочевих консервів, маслосирова промисловість

Низька інвестиційна привабливість

Вугільна промисловість, електроенергетика, цукрова промисловість, торф’яна промисловість

В. Визначення регіональної спрямованості інвестиційної діяльності пов’язано з двома основними умовами:

- розмір компанії – більшість невеликих і значне частина середніх фірм працюють в межах одного регіону за місцем проживання інвесторів. Для таких фірм можливість регіональної диверсифікації обмежена в силу недостатнього обсягу інвестиційних ресурсів. Принципова можливість регіональної диверсифікації можлива лише при фінансових інвестиціях, однак їх обсяг у таких фірм є невеликим.

- Тривалість функціонування компанії – на перших етапах життєвого циклу інвестиційна компанія зосереджується в межах одного регіону і лише по мірі розвитку компанії виникає потреба у регіональній диверсифікації.

Розглянемо склад аналітичних показників, що використовуються при оцінці інвестиційної привабливості регіонів:

1. Рівень загальноекономічного розвитку регіону:

- питома вага у валовому внутрішньому продукті і виробленому національному доході;

1 [2] 3 4 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com