У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інвестиційний менеджмент: інвестиційний цикл, поняття та методи оцінки інвестиційного ринку

Інвестиційний менеджмент: інвестиційний цикл, поняття та методи оцінки інвестиційного ринку

Поняття «інвестиційний цикл» та «інвестиційний процес». Стадії інвестиційного циклу. Комплексний характер інвестиційного процесу.

Життєвий цикл як категорія інвестиційного менеджменту. Поняття інвестиційного ринку та його кон’юнктура. Завдання та послідовність вивчення кон’юнктури інвестиційного ринку.

Принципи вивчення макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку. Моніторинг інвестиційного ринку, його організація. Формування переліку досліджуваних показників. Аналіз поточної кон’юнктури інвестиційного ринку. Прогнозування розвитку інвестиційного ринку.

1. Стадії інвестиційного процесу

Під інвестиційним процесом розуміють процес створення основних фондів і виробничих потужностей від розробки їх техніко-економічних параметрів і до повного досягнення проектних потужностей. У такому розумінні інвестиційний процес складається з трьох основних стадій:

- науково-проектна підготовка;

- будівництво;

- освоєння.

Кожна з цих стадій передбачає кілька етапів:

Після прийняття рішення про необхідність спорудження підприємства чи якогось іншого об’єкту як виробничого, так і невиробничого призначення починається стадія підготовки інвестиційного процесу, вихідним пунктом якої є можливі капітальні вкладення. Підготовка будівництва йде у наступних напрямках:

- дослідження і розробка технічних і технологічних параметрів і рішень;

- виконання проектно-вишукувальних робіт;

- розробка проекту як майбутньої моделі об’єкта;

- підготовка робочих кадрів;

- матеріально-технічна підготовка запланованого будівництва.

На даній стадії є найбільші резерви щодо підвищення ефективності не тільки виробничої діяльності, а й усього процесу розширеного відтворення.

До стадії будівництва входить:

- інженерна підготовка будівельного виробництва;

- безпосередньо спорудження об’єкту;

- передпусковий і пусковий періоди.

Завершує інвестиційний процес стадія освоєння проектних потужностей об’єкту.

Інвестиційний процес і цикл проходять через одні і ті самі стадії, але на відміну від інвестиційного процесу як безперервного процесу реалізації капітальних вкладень, що відбиває суть розширеного відтворення основних фондів, інвестиційний цикл – це індивідуальний обіг капіталовкладень.

Завдяки комплексному характеру інвестиційний процес впливає не тільки на розвиток галузей народного господарства та промисловості, але й на регіональну економіку. Своєчасна і збалансована його реалізація в територіально-галузевому плані стабілізує і стимулює розвиток і розміщення продуктивних сил країни. І навпаки, розтягнута в часі, розпорошена територіально, безсистемна реалізація інвестиційного процесу створює диспропорції у господарському комплексі.

Періодична хвилеподібна зміна устаткування, машин, науково-технічних напрямків, організаційно-економічних систем відбиває загальну закономірність науково-технічного прогресу, розвиток продуктивних сил та підвищення ефективності суспільного виробництва. Економічна наука пов’язує цей процес із такою категорією як життєвий цикл, тобто період, що складається із стадій створення, освоєння, використання, модифікації, повторного використання і ліквідації, що безперервно змінюють одна одну.

Наукове обґрунтування життєвого циклу будь-якого процесу має велике значення щодо добору найефективніших шляхів його реалізації. Сформувати механізм ефективної реалізації інвестицій можна лише за наявності комплексного підходу до процесу створення й оновлення основних фондів. Такий підхід становить сутність інвестиційного циклу. Інвестиційний цикл досягає найвищої ефективності тоді, коли реалізація капітальних вкладень і створення основних фондів збігаються з періодом створення та впровадження нової техніки і технології.

2. Інвестиційний ринок та його дослідження

У найвужчому розумінні, під інвестиційним ринком розуміють ринок інвестиційних товарів (усіх видів будівельних матеріалів і активної частини виробничих основних фондів) та інвестиційних послуг (будівельно-монтажних робіт). З іншого боку, говорячи про інвестиції не можна забувати про фондовий ринок. Отже, інвестиційний ринок – це ринок об’єктів інвестування у сіх його формах, тобто це сукупність окремих ринків (об’єктів реального і фінансового інвестування), у складі якого виділяють ринок прямих капітальних вкладень, ринок об’єктів приватизації, ринок нерухомості, ринок інших об’єктів реального інвестування, фондовий ринок та грошовий ринок.

Стан інвестиційного ринку в цілому та окремих його складових сегментів характеризують такі елементи, як попит, пропозиція, ціна і конкуренція. Їх співвідношення постійно змінюється. Цей загальний стан динаміки інвестиційного ринку є складним економічним явищем, оскільки воно формується під впливом безлічі різноспрямованих внутрішньо ринкових та загальноекономічних факторів. У той же час кожному інвестору важливо знати ступінь активності інвестиційного ринку, де він збирається діяти.

Ступінь активності інвестиційного ринку, співвідношення окремих його елементів здійснюється шляхом вивчення ринкової кон’юнктури. Ринкова кон’юнктура – це форма прояву на інвестиційному ринку в цілому і на окремих його сегментах системи факторів (умов), що визначають співвідношення попиту, пропозиції, цін та рівня конкуренції.

Для кон’юнктури інвестиційного ринку характерні наступні чотири стадії:

1. Підйом кон’юнктури – підвищення активності ринкових процесів в зв’язку з пожвавленням економіки в цілому. Характеризується зростанням попиту на об’єкти інвестування, підвищенням рівня цін на них, розвитком конкуренції серед інвестиційних посередників;

2. Кон’юнктурний бум – різке зростання попиту на всі інвестиційні товари та інші об’єкти інвестування, яке пропозиція задовольнити не може. Одночасно зростають ціни на всі об’єкти інвестування, зростають доходи інвесторів та посередників;

3. Послаблення кон’юнктури - зниження інвестиційної активності в цілому, відносно повне насичення попиту на об’єкти інвестування та певний надлишок їх пропозиції. Спостерігається поступове зниження цін на об’єкти інвестування і, відповідно, доходів інвесторів та посередників;

4. Кон’юнктурний спад – найнижчий рівень попиту та скорочення обсягів пропозиції об’єктів інвестування. Суттєво знижуються ціни на всі об’єкти інвестування, інвестиційні товари і послуги. Доходи інвесторів падають до найнижчої позначки, часто інвестиційна діяльність стає збитковою.

Вивчення кон’юнктури інвестиційного ринку охоплює наступні три етапи:

- поточне спостереження за інвестиційною активністю, у першу чергу у тих сегментах ринку, де планувалося здійснення інвестиційної діяльності;

- аналіз поточної кон’юнктури інвестиційного ринку та виявлення тенденцій її розвитку;

- прогнозування кон’юнктури інвестиційного ринку для вибору основних напрямків стратегії інвестування та формування інвестиційного портфелю.

Процес вивчення інвестиційного ринку в цілому складається з ряду послідовних етапів (див. схему). Така послідовність вивчення інвестиційного ринку дозволяє одержати надійну інформацію для розробки стратегії інвестиційної діяльності та формування інвестиційного портфелю.

3. Оцінка і прогнозування макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку

Вивчення макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку є первинним і найскладнішим етапом його вивчення.

Першим його етапом є формування переліку первинних досліджуваних показників. Воно відбувається в процесі побудови системи моніторингу інвестиційного ринку. Система моніторингу може будуватися за наступними розділами:

- показники, що визначають макроекономічні показники розвитку інвестиційного ринку в цілому;

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com