У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Бюджетний процес

Бюджетний процес

ПЛАН

Вступ

1. Задачі, принципи і методи бюджетного процесу

2. Основи побудови державного бюджету України.

3. Порядок складання проекту державного бюджету і місцевих бюджетів. Пояснююча записка до проекту бюджету

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

В бюджетній системі України важливе місце посідає бюджетний процес, згідно якого складаються та затверджуються бюджети різних рівнів, здійснюється їх виконання та контроль тощо. В даному рефераті спробую розглянути задачі, принципи, методи та основи побудови бюджетного процесу, порядок складання проекту державного бюджету і місцевих бюджетів.

1. Задачі, принципи і методи бюджетного процесу

Бюджетний процес - це регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.

Бюджетний кодекс України визначає 4 стадії бюджетного процесу:

1) складання проектів бюджету;

2) розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України та рішень про місцеві бюджети;

3) виконання бюджету та внесення в разі необхідності змін до закону про Державний бюджет, чи рішень про місцеві бюджети;

4) підготовка га розгляд зніту про виконання бюджету та прийняття рішень щодо нього.

Стадії бюджетного процесу можна розділити на дві групи: 1) бюджетне планування (складання, розгляд, затвердження); 2) виконання бюджету.

Розрізняють такі методи бюджетного планування:

• балансовий (метод узгодження між джерелами надходжень та джерелами);

• метод коефіцієнтів (за базу планування беруться показники, яких досягнуто в минулому періоді і коректуються на відповідний коефіцієнт, який враховує зміни. Що передбачаються в наступному періоді);

• нормативний (доходи і видатки підлягають нормуванню; при плануванні кошторисів застосовуються нормативи видатків і доходів);

• предметно-цільовий (застосовується при фінансуванні окремих державних програм економічного і соціального розпитку).

На всіх щабелях бюджетною процесу здійснюється фінансовий контроль, аудит та оцінка ефективності і використання бюджетних коштів.

Учасниками бюджетного процесу в Україні відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу є органи наділені бюджетними повноваженнями (правами, обов'язками і відповідальністю), бюджетні установи, інші отримувачі бюджетних коштів та кредитні організації, які здійснюють окремі операції з коштами бюджетів.

Повноваження Верховної Ради України з питань бюджету. Верховна Рада України:

1) розробляє пропозиції до проекту Основних напрямів бюджетної політики (бюджетної резолюції) на наступний бюджетний період;

2) приймає постанову про схвалення або тип і до відома бюджетної резолюції;

3) розглядає проект закону про Державний бюджет в трьох читаннях;

4) ухвалює закон України про Державним бюджет та подає його на підпис Президенту України;

5) вносить зміни і доповнення до закону України про Державний бюджет;

6) контролює хід виконання Державного бюджету;

7) приймає рішення про надання Україною позик іноземним державам, а також про держания від Іноземних держан, банків, міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України та ін;

Рахункова палата Верховної Ради України с постійно діючим вищим органом державного фінансово-економічного контролю; створюється Верховною Радою країни на підставі Закону України «Про Рахункову палату Верховної Ради України» уповноважений Рахункової палат Верховної Ради України:

- здійснює контроль за своєчасним виконанням дохідної і видаткової частин державного бюджету;

- здійснює контроль за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього державного боргу;

Комітет Верховної Ради з питань бюджету має такі повноваження:

Процес прийняття законів с тривалим, тому для оперативного вирішення важливих питань, які не врегульовані законами, в Україні застосовується механізм Указів Президента. Повноваження Президента України з питань бюджету:

1) підписує закон про Державний бюджет України;

2) накладає вею на закон про Державний бюджету випадку незгоди з ним;

3) вносить у законодавчо встановленому порядку зміни та доповнення до Державного бюджету;

4) призначає на посаду Прем'єр-міністра за згодою Верховної Ради та припиняє його повноваження;

5) призначає на посаду Міністра фінансів України та припиняє його повноваження;

6) утворює, реорганізовує і ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства і інші органи цеп гральної виконавчої влади;

Кабінет міністрів України с вищим органом в системі органів виконавчої влади відповідальним перед Президентом та підконтрольним і підзвітним Верховній Раді. Повноваження Кабінету Міністрів у бюджетному процесі:

1) подає на розгляд Верховної Ради проект Основних напрямків бюджетної політики;

2) розробляє проект закону про Державний бюджет;

3) вносить зміни до проекту закону про бюджет після 1-го і 2-го читання у Верховній Раді;

4) приймає рішення про виділення коштів з резервного фонду Державного бюджету;

5) забезпечує виконання Державного бюджету;

6) забезпечує коні роль за виконанням Державного бюджету;

7) подає річний зніт про виконання Державного бюджету Верховній Раді;

8) доводить до відома місцевих органів влади обсяги міжбюджетних трансфертів.

2. Основи побудови державного бюджету України

Державний бюджет будується на підставі наступних принципів:

а) повноти, тобто бюджет включає всі доходи, які поступають в розпорядження державних органів всіх рівнів і видатки, які покриваються за рахунок цих доходів;

б) єдності – бюджет планується або пов’язується з програмою економічного і соціального розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

д) реальність доходів і видатків бюджетів – реальність вивірених показників по виробництву, реалізації, прибутку, а також єдиних кошторисів доходів і видатків бюджетних установ.

г) бюджетний період – період, на протязі якого діє бюджет (з 1-го січня по 31-ше грудня – співпадає з календарним періодом). В Бюджетному кодексі України визначено випадки, коли бюджетний період може бути іншим (скороченим).

Для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбаченими при складанні проекту бюджету формується резервний фонд у розмірі, що не перевищує 1% видатків загального фонду відповідного бюджету. В обов'язковому порядку створюється резервний фонд Державного бюджету. Рішення щодо необхідності створення резервного фонду місцевого бюджету приймає відповідна рада. Рішення щодо виділення коштів з резервного фонду приймають, відповідно, Кабінет Міністрів України, Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування.

Міністерство фінансів України сформовано в 1992р., сьогодні діє на підставі Положення про Міністерство фінансів України, затверджене Указом Президента від 26.08.1999р. Міністерство фінансів очолює міністр. Міністерство фінансів України складається з Центрального апарату міністерства, а також органів Міністерства фінансів середньої ланки (фінансові управління обласних державних адміністрацій) та органів Міністерства фінансів нижньої ланки (міські, районні та районні в містах фінансові відділи). При міністерстві фінансів також діють організації, що входять до складу фінансових органів України - Державне казначейство України та Державна Контрольно-ревізійна служба. Центральний апарат Міністерства фінансів складається з таких структурних підрозділів: адміністрації (міністр, заступники, колегія); департаменту податкової політики І макроекономічного прогнозування; департаменту фінансів виробничої сфери; департаменту фінансів невиробничої сфери; департаменту по бюджету; департаменту зовнішньоекономічних зв'язків; департаменту державного боргу; департаменту державного регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну; департаменту фінансових установ та ризиків.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com