У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Психолого-педагогічні технології безпеки працівників податкової міліції

Психолого-педагогічні технології безпеки працівників податкової міліції

Педагогічна культура офіцера податкової міліції – основа його професіоналізму й безпеки. Педагогічна майстерність – синтез психолого-педагогічних знань, навичок, вмінь, відповідного способу мислення та емоційно-вольових засобів виразності, які дають можливість забезпечити постійну бойову готовність та набуття психолого-педагогічних технологій. Основні елементи програми вивчення психології людей: загальні біографічні відомості, морально-психологічні характеристики, стан здоров’я, фізичний розвиток, емоційно-вольові риси характеру, соціальна активність. Складові педагогічної майстерності: педагогічне мислення, педагогічна спостережливість, педагогічна уява, особливі якості мови й тону, педагогічна вимогливість, педагогічний такт.

Вплив бойової, оперативно-службової та оперативно-розшукової діяльності на рівень безпеки працівників податкової міліції. Інформаційна зброя – способи та засоби знищення, перекручення або викрадення інформації, переборення систем захисту інформації, обмеження або заборону доступу до неї законних користувачів, дезорганізацію роботи технічних засобів, виведення з ладу телекомунікаційних мереж, комп’ютерних систем. Вольовий процес, суть, етапи.

Психологічні види та механізми захисту й безпеки працівників податкової міліції. Захисні механізми забезпечення безпеки: психологічний захист та психологічна розрядка. Види психологічного захисту:

1. Витіснення – усунення із свідомості тих моментів, які заважають стійкій позитивній самооцінці.

2. Проекція – свої недоліки людина переносить на оточення.

3. Фантазування – у важких життєвих ситуаціях можлива втеча у світ фантазій.

4. Раціоналізація – спроба розумно пояснити поведінку в тих випадках, коли вона не піддається розумному поясненню.

5. Екстерналізація – людина нерішуча, соромлива, їй надають можливість здійснити активну дію, але вона цього не робить через свою нерішучість і пояснює це тим, що інші люди упереджено до неї ставляться.

6. Інтерналізація – зворотний процес – людина за своїми можливостями та здібностями варта того, щоб посісти певне місце у житті, однак чисто зовнішні обставини заважають їй реалізувати себе, у кінцевому підсумку, не досягнувши своєї мети, людина так чи інакше знецінює її. Психологічна розрядка: сублімація та ізоляція. Сублімація – трансформування та використання енергії інстинктивного імпульсу, на яку-небудь суспільно-корисну діяльність. Ізоляція – з метою зняття емоційного напруження людина виключає себе з тих ситуацій, в яких вона могла б постраждати, де конфлікти могли б викликати у неї загострене почуття тривоги.

Психіка людини – це властивість людського мозку відбивати оточуючу дійсність. Складові частини психіки людини: психічні процеси, психічні властивості особистості, психічні стани людини, психічні утворення – знання, уміння, навички, переконання , звички, психічні процеси, властивості, стани та утворення, процес відчуття.

Психологічна підготовка офіцерів податкової міліції – гарантія їх безпеки.

Основні періоди формування, розвитку й удосконалення професійних психологічних якостей. Психологічна підготовка – комплекс взаємопов’язаних і взаємообумовлених заходів, які спрямовані на формування і розвиток психологічних якостей і станів з метою забезпечення найбільш ефективного їх рішення. Основні форми психологічної підготовки:

1. Психологічна просвіта і систематичне ознайомлення спеціалістів з новою інформацією.

2. Організація занять з вогневої, тактичної, технічної, фізичної, медичної підготовки та інше.

3. Спеціальні форми психологічної підготовки.

4. Безпосередня психологічна підготовка. 5. Професійно-психологічна підготовка.

Професійні індивідуально психологічні якості, які формуються в процесі професійно-психологічної підготовки: професійні відчуття і сприйняття, професійна увага і спостережливість, професійна пам’ять, професійне мислення, розвиток ідеомоторики – здатність до уявлення та розумового тренування подумки виконання дій та операцій у професійній діяльності, навички психічної саморегуляції, навички надання екстреної психологічної допомоги, уміння без конфліктів та ефективно спілкуватися, психологічні знання, навички та уміння особистої безпеки, навички психологічного захисту, тактико-психологічні уміння діяти у складних і екстремальних ситуаціях.

Основні компоненти психологічної готовності:

1. Мотиваційний компонент.

2. Орієнтовний компонент.

3. Операційний компонент.

4. Вольовий компонент.

5. Оціночний компонент.

6. Функціональний компонент.

Оцінка психічної надійності: ситуаційна емоційна витримка, саморегулювання, мотиваційно-енергетичний компонент, стабільність і стійкість до перешкод.

Список додаткової літератури

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997 р.

2. Витяг із Закону України “ Про державну податкову службу в Україні” в редакції Закону від 24 грудня 1993 року № 3813-XII зі змінами, внесеними згідно з законами від 14 грудня 1994р.№ 287 / 94-Вр від 11 липня 1995 р. № 297 / 95-Вр від 16 травня 1996 року № 203 / 96-Вр, від 5 лютого та 98 р. № 83 / 98-Вр. Розділ V Податкова міліція. Статті 19-27.

3. Закон України “Про боротьбу з корупцією”// Нормативні акти щодо охорони правопорядку – К.: НАВСУ,1998.

4. Закон України “Про державну таємницю”// Нормативні акти щодо охорони правопорядку – К.:НАВСУ,1998.

5. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” // НАВСУ. 1998.

6. Закон України “Про інформацію” // Нормативні акти щодо охорони правопорядку –К.: НАВСУ,1998-580с.

7. Закон України “ Про охорону здоров’я”, від 19 листопада 1992 року. // ВВР. – 1993. – № 4.

Назва реферату: Психолого-педагогічні технології безпеки працівників податкової міліції
Розділ: Охорона правопорядку
Опубліковано: 2007-10-14 10:15:32
Прочитано: 673 раз

завантажити реферат завантажити реферат

Подібні реферати з розділу "Охорона правопорядку"

  Нове
  Цікаві новини

  Замовлення реферату
  Замовлення реферату

  Лічильники

  Rambler's Top100

  Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com