У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Шляхи врегулювання конфліктів між місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування

Сторінка 3

Ø вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

Ø вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на

спеціальне використання природних ресурсів;

прийняття рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних, вільних

економічних та інших зон. Виходячи з вищесказаного, .можна констатувати, що стосунки рада населеного пункту - районна (обласна) рада будуються на основі чинного законодавства на кількох, визначених законом, функціях рад. На жаль, українське законодавство не повною мірою забезпечує партнерські відносини між радами різних рівнів, але вже сьогодні з'явились реальні можливості для перетворення рад районного та обласного рівня в координуючі та дорадчі органи, що покликані вирішувати спільні проблеми окремих територій.

5.2. Відносини між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями

Враховуючи той факт, що на практиці не завжди можна чітко розділити функції державного управління і місцевого самоврядування в Конституцію України закладено принципи, згідно з якими слід будувати стосунки між органами місцевого самоврядування і місцевими державними адміністраціями.

Так, відповідно до п. 6 ст. 118 Конституції України місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують взаємодію з органами місцевого самоврядування, з одного боку, а з іншого боку, ст. 143 Конституції України встановлює, що: «Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади». Главою 2 розділу II Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо кожного виду повноважень органів місцевого самоврядування чітко виділено їх делеговані повноваження. Крім цього, Конституцією і Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» допускається передання інших повноважень органів державної влади органам місцевого самоврядування.

Враховуючи таку ситуацію, стосунки органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій будують за принципами:

Ø автономності і незалежності - якщо це стосується виконання органами місцевого самоврядування своїх власних повноважень;

Ø підконтрольності - якщо це стосується виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень.

Законодавство України встановлює межі такого делегування, а також Інші форми взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Очевидно, місцеві державні адміністрації є провідниками внутрішньої політики держави на місцях і вживають заходів для її забезпечення у діяльності органів місцевого самоврядування. З іншого боку, здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень є важливим фактором взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування. Така взаємодія вкрай необхідна, тому що сприяє ефективнішому вирішенню питань місцевого значення, покращенню рівня обслуговування населення. Проте муніципальна політика виконавчої влади має базуватися лише на правових засадах і методах її здійснення і ні в якому разі не може спиратися на командно-адміністративні методи. Одночасно наділення органів місцевого самоврядування державними повноваженнями демократизує процес здійснення державних функцій.

Сфери взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування найрізноманітніші - економічні, соціальні, культурні, екологічні, релігійні, побутові та інші. Тому для вирішення цих та інших питань, розроблення та реалізації довготермінових планів І програм, організації постійної взаємодії органів державної влади і місцевого самоврядування можуть створюватися спільні координаційні, консультативні, дорадчі або робочі структури (як тимчасові, так і постійні).

Одночасно закон не забороняє органам місцевого самоврядування вступати в договірні стосунки з місцевими державними адміністраціями для реалізації спільних проектів чи виконання регіональних програм.

У разі прийняття виконавчими органами місцевого самоврядування рішень і розпоряджень, які не відповідають вимогам чинного законодавства, голова районної державної адміністрації має право вжити такі заходи:

Ø звернутися до сільського, селищного голови відповідної ради, який відповідно до ст. 42 (ч.ч. З і 5) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» забезпечує на відповідній території дотримання чинного законодавства і з питань здійснення виконавчими органами влади є їм підконтрольний, з пропозицією (із зазначенням терміну виконання) про зміну рішення виконавчого комітету або винесення на пленарне засідання ради питання про скасування її рішення, яке не відповідає Конституції чи іконам України, іншим законодавчим актам;

Ø у разі невиконання вимоги щодо порушень вимог чинного законодавства, керуючись статтями 119 (п.п. 1 і 2), 143 (ч.ч. З, 4), 144 (ч. 2) Конституції України і п. 8 (підпункт «Г») «Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію», зупинити рішення органу місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи Законам України з одночасним зверненням до обласного арбітражного суду щодо їх скасування;

Ø звернутися до районної прокуратури про прокурорське реагування щодо рішень органів місцевого самоврядування чи дії їх посадових осіб, які суперечать вимогам чинного законодавства. Вирішення питань з ініціативи органів місцевого самоврядування (сільської, селищної ради, її голови та виконавчого комітету, територіальної громади, коли вона у встановленому порядку зареєстрована) з участю органів виконавчої влади розглядають за їх позовами арбітражні суди.

Органи місцевого самоврядування з вимогами про усунення порушень чинного законодавства посадовими особами органів місцевої виконавчої влади можуть звертатися в органи прокуратури, а також до загальних судів.

Зауважимо, що вирішення спірних питань за позовами сільських, селищних рад про право власності та бюджетні права в арбітражних і загальних судах, в органах прокуратури є крайніми заходами, і тому в умовах нечіткого законодавства, відсутності відповідних юридичних служб у сільських, селищних радах вирішення спірних питань можливе:

Ø через депутатів сільської, селищної ради, депутатів від територіальної громади в районній раді, депутатів обласної і Верховної Ради України, обраних за участю громадян відповідного села, селища;

Ø шляхом звернення депутатів районної, обласної ради до районної та обласної державних адміністрацій;

Ø шляхом розгляду їх на сесіях сільської, селищної ради або подання до відповідної районної, обласної рад.

5.3. Відносини між органами місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування населених пунктів також мають право на співпрацю один з одним та утворення своїх асоціацій.

Тут важливо відзначити, що ці органи не мають перетворитися в суто представницькі, які переважно проводили б засідання та приймали рішення, а не повсякденно вирішували потреби територіального колективу, представляючи та реалізуючи його інтереси в поточній діяльності, у взаємовідносинах між собою та Іншими органами. Тобто має здійснюватися орієнтація органів місцевого самоврядування на управлінсько-виконавчі дії з вирішення питань життєзабезпечення населення, прийняття рішень з відповідних питань, відповідальності за їх виконання.

Важливим елементом такої співпраці мають стати районні та обласні ради, які повинні перетворитися в органи, що справді представляють спільні інтереси територіальних громад населених пунктів.

Одночасно ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає, що. «Органи місцевого самоврядування з врахуванням місцевих умов і особливостей можуть перерозподіляти між совою на підставі договорів окремі повноваження та власні бюджетні кошти». Це є ґрунтовною базою для вирішення місцевих проблем, спільних для декількох територіальних громад. Цю норму Закону можна спробувати використати через договори і перерозподіл повноважень, для утворення місцевих агломерацій, для спільного вирішення проблем, які стають надважливими для вирішення окремо взятою територіальною громадою.

1 2 [3] 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com