У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Шляхи врегулювання конфліктів між місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування

Сторінка 2

Ø районна рада - районна державна адміністрація;

Ø обласна рада - обласна державна адміністрація - Кабінет Міністрів

України. Наявні компетенційні суперечки між місцевими державними адміністраціями й органами місцевого самоврядування у певній частині є об'єктивними і до них слід ставитися як до природних явищ, їх треба розуміти і використовувати для суспільного блага.

Під час розгляду і розв'язання спірних питань, пов'язаних з діяльністю органів місцевого самоврядування, слід виходити з таких положень Конституції України:

Ø розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову та їх діяльності в межах, встановлених Законами України (ст. 6) за принципом: «Усе заборонено, що не дозволено»;

Ø визнання і гарантування державою та громадянським суспільством місцевого самоврядування (ст.ст. 7, 140, 142-146 ); % діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України (ст. 19);

Ø обов'язку місцевих державних адміністрацій забезпечувати на відповідній території виконання Конституції та Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади (ст. 119 Конституції);

Ø підконтрольності органів місцевого самоврядування відповідним органам виконавчої влади з питань здійснення ними делегованих повноважень (ч. 4 ст. 143);

Ø можливості зупинення рішень органів місцевого самоврядування з одночасним зверненням до суду і правом захисту місцевого самоврядування в судовому порядку (ч. 2 ст.ст. 144, 145). Перелічені вище конституційні положення відображені в ст.ст. 4, 11, 20, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Зокрема, ст. 20 цього Закону передбачає, що державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України і не має призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.

З іншого боку, сільські, селищні органи місцевого самоврядування підконтрольні районним державним адміністраціям з делегованих їм виконавчою владою повноважень (ч. 4 ст. І43 Конституції України). Делеговані повноваження передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема: ст. 27 п. «б» - у сфері соціально-економічиого і культурного розвитку, планування та обліку; ст. 28 п. «б» - у галузі бюджету, фінансів і цін; ст. 29 п. «б» - щодо управління комунальною власністю; ст. 30 п. «б» - у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку; ст. 31 п. «б» - у галузі будівництва; ст. 32 п. «б» - у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту; ст. 33 п. «б» - у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища; ст. 34 п, «б» - у сфері соціального захисту населення; ст. 35 п. «б» - галузі оборонної роботи; ст. 37 п. «б» - щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою; ст. 38 п. «б» - щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Виконавчі органи сільських, селищних рад підконтрольні і підзвітні відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольні відповідним органам виконавчої влади, тобто районним державним адміністраціям.

У разі порушення прав місцевого самоврядування вони мають право на судовий захист (ст. 145 Конституції України). Ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає право виконавчим органам сільських, селищних рад звертатися до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Найвищою судовою інстанцією може стати Конституційний Суд України. Тут слід пам'ятати, що самі місцеві державні адміністрації чи органи місцевого самоврядування не можуть безпосередньо звертатися до Конституційного Суду України з приводу їх компетенційних спорів, проте вони можуть до нього скеровувати свої подання щодо тлумачення цих норм у разі їх порушення. Конституційний Суд України зобов'язаний розглянути ці подання і прийняти відповідний акт тлумачення конкретної конфліктної ситуації.

Органи місцевого самоврядування можуть вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення ради, її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень. Так, сільська, селищна рада може заслуховувати на пленарному засіданні керівників органів внутрішніх справ району про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на відповідній території, порушувати перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади керівників цих органів у разі визнання їх діяльності незадовільною. Це саме стосується і інших керівників підрозділів районної ланки. У порядку здійснення контрольних функцій вона може звернутися із запитом до керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на її території.

Спірні питання між цими органами можуть бути розв'язані через підписання договорів та угод, які конкретизують їх взаємні права та обов'язки відповідно до закону.

Суперечки можна також погоджувати нарізного типу нарадах, у спеціально створюваних комісіях, шляхом особистих контактів представників місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Такі позаправові методи врегулювання конфліктів часом є ефективнішими, ніж правові методи. Це одне одному не суперечить, якщо мова йде про вирішення цих питань у межах Конституції та Законів України. Якщо ж таке вирішення компетенційних суперечок виходить за межі чинного законодавства, то це може бути підставою для притягнення до юридичної відповідальності винних у його порушенні.

5.1. Відносини між радами населених пунктів та районними й обласними радами

Згідно зі ст. 143 Конституції України районним та обласним радам передбачено лише дві групи повноважень:

Ø затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей та районів та контроль за їх виконанням;

Ø затвердження районних і обласних бюджетів, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами.

Саме виходячи з цих повноважень найважливішими с стосунки з питань бюджету. Адже за рішенням районних та обласних рад відбувається перерозподіл бюджетних коштів між містами, районами та областю. У зв'язку з тим, що в Україні ще не прийнято нового закону про бюджетну систему, який відповідав би Конституції та Законові України «Про місцеве самоврядування в Україні», говорити про те, що перерозподіл фінансових ресурсів між бюджетами населених пунктів, районами й областями відбувається насамперед через об'єктивні розрахунки, поки що рано. Наразі перерозподіл проводять через визначення нормативів відрахувань від державних податків для міст і районів саме обласними радами. Процедура ухвалення обласними радами таких нормативів часто дозволяє використовувати суб'єктивні фактори, тобто коли голова обласної державної адміністрації (а саме держадміністрація розробляє проект обласного бюджету) має добрі стосунки з головою конкретного міста чи керівником району, вони мають можливість одержати більші кошти, ніж ті, з якими облдержадміністрація перебуває в конфронтації.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» районним та обласним радам надано ще ряд повноважень, які безпосередньо пов'язані з інтересами територіальних громад, а саме:

1 [2] 3 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com