У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування

Сторінка 6

Окрім того, згідно з цією ж статтею, громадяни України набувають права власності на земельні ділянки у разі:

Ø одержання їх у спадщину;

Ø одержання частки землі у спільному майні подружжя;

Ø актів купівлі-продажу, дарування та обміну.

Отже, цією статтею вперше вводиться право купівлі-продажу земельної ділянки, тобто земельна ділянка може виступати вже як суб'єкт ринкової діяльності.

Ст. 6 «Земельного кодексу України» передбачається передача у власність землі для ведення селянського (фермерського) господарства в межах середньої земельної частки. Цією ж статтею визначено, що земля колишнім її власникам не повертається, а також те, що іноземцям та особам без громадянства не може передаватися право власності на земельні ділянки. Земельним кодексом України (ст. 6) передбачено способи користування землею. Користування землею може бути постійним, тобто без наперед визначеного терміну, або тимчасовим, тобто короткотерміновим - до 3-х років, і довготерміновим - від

3-х до 25-ти років. У постійне користування земельні ділянки надаються місцевими радами Із земель, що перебувають у державній власності, лише громадянам України для ведення селянського (фермерського) господарства, особистого підсобного господарства.

У тимчасове користування земля надається сільськими, селищними радам із тих земель, що перебувають у державній власності, для городництва, сінокосіння, випасання худоби або ведення селянського (фермерського) господарства. Окрім цього, ця ж стаття передбачає, що земельні ділянки в тимчасове користування можуть надаватися із земель колективної та приватної власності за договором, який реєструється у відповідній сільській чи селищній раді, на території якої розташована ця ділянка. Ті громадяни, які виявили бажання оформити законодавчо право на землю, звертаються до відповідної ради із заявою про передачу їм земельних ділянок у приватну власність згідно з цільовим призначенням. Відповідні сільські, селищні ради розглядають цю заяву, і якщо вона не порушує:

Ø ст. 56 «Земельного кодексу України», тобто розмір земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства не перевищує 0,6 га;

Ø ст. 57 «Земельного кодексу України», тобто розмір земельної ділянки для садівництва не перевищує 0,12 га і громадянин не має у власності інших ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства або ведення особистого підсобного господарства;

Ø ст. 67 «Земельного кодексу України», тобто розмір земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків не перевищує:

а) у селах - 0,25 га;

б) у селищах - 0,15 га, а для членів сільськогосподарських підприємств - 0,25 га і при цьому розміри земельних ділянок, які виділяються для дачного будівництва, не перевищують 0,1 га, а для будівництва індивідуальних гаражів - 0,01 га, виносять своє рішення про передання відповідних земельних ділянок у приватну власність. Під час передачі у приватну власність земельних ділянок, які розташовані на землях запасу, сільська, селищна рада може це робити безоплатно або за оплату (ст. 17 Земельного кодексу України).

Після винесення рішення відповідної ради громадянам проставляється у громадянських паспортах позначка згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. за № 15-92 «Про приватизацію земельних ділянок».

Готові державні акти передають для реєстрації у відповідній книзі реєстрації тієї сільської, селищної ради, яка приймала рішення про передачу землі у власність або користування, їх підписують сільський, селищний голова та землевпорядник. Оформлений таким чином акт видається громадянинові, після чого він стає власником і приступає до цільового використання земельної ділянки.

Слід відзначити , що громадяни, які внесені до списків на отримання середньої земельної частки (паю) і мають сертифікат, можуть набути права власності на цю середню земельну частку (пай) в порядку відведення земельної ділянки (Указ Президента України «Про порядок паювання земель .», 6, стор. 158-160). Для цього громадянинові необхідно звернутися до відповідної місцевої ради, яка дає своє клопотання до райдержадміністрацїї про виділення паю в натурі, а райдержадміністрація, своєю чергою, видає розпорядження про надання дозволу на складання проекту відведення земельної частки (паю) в натурі.

Є випадки, коли землю може бути надано для несільськогосподарських, а інших потреб (будівництва підприємств, офісів, об'єктів сфери послуг тощо). У такому разі вона вилучається із сільськогосподарського користування. Цьому питанню законодавство України приділяє особливу увагу. Найповніше воно висвітлене в «Земельному кодексі України» (2, ст. 19, стор. 16; ст. 21, стор. 17; ст. 34, стор. 23-24), а також в «Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів .» (5, стор. 16, пункт 1.10). Підприємство, установа, організація та громадяни, зацікавлені в одержанні таких земельних ділянок, звертаються з відповідним клопотанням (громадяни із заявою) до місцевої ради, яка має право надавати земельні ділянки. До клопотання додаються: копія генерального плану будівництва або інші графічні матеріали, що обґрунтовують розмір необхідної для відведення площі, титульний список або довідка про фінансування будівництва, інші нормативні матеріали.

Підприємства, установи й організації, зацікавлені у вилученні (викупі) земельних ділянок, зобов'язані до початку проектування попередньо погодити із власниками землі, землекористувачами та місцевими радами, а також спеціально уповноваженими на те органами державного управління з охорони і використання земель місце розташування майбутнього об'єкта, розмір земельної ділянки та умови ЇЇ вилучення (викупу) з урахуванням комплексного плану розвитку території. Вибір земельних ділянок для розміщення об'єктів проводить замовник у встановленому порядку. Попереднє погодження місць розташування об'єктів та розмірів земельних ділянок та умов їх відведення проводять сільські, селищні ради, які мають право вилучати ці землі.

Відповідна місцева рада розглядає у місячний термін клопотання та дає підприємству, установі, організації дозвіл на підготовку матеріалів попереднього погодження місця розташування об'єкта. Зацікавлена сторона погоджує найбільш доцільне місце розташування об'єкта, розміри ділянки та умови її вилучення (викупу) із власником землі або землекористувачем, районним (міським) землевпорядником, природоохоронним і санітарним органами, органом архітектури, іншими зацікавленими органами. Комісія складає акт вибору земельної ділянки, а державні органи подають свої висновки.

Якщо планується відводити сільськогосподарські угіддя або заліснені території, то попередньо проводять визначення сільськогосподарських чи лісогосподарських втрат, у разі відведення вже забудованих земель, виконують розрахунок збитків землекористувача., що підлягають відшкодуванню. У разі відведення земельної ділянки під кар'єр, додається гірничовідвідний акт та ліцензія на гірничі роботи. Готуються також картографічні матеріали із нанесеним об'єктом відведення. Усі ці матеріали надходять в обласне управління земельних ресурсів, яке готує свої висновки. Відповідно всі ці матеріали подають до сільської, селищної ради, яка розглядає їх, дає рішення про затвердження матеріалів попереднього погодження місця розташування того об'єкта, під який має право вилучати земельну ділянку, та про надання дозволу на проектно-пошукові роботи. Якщо попереднє погодження місця розташування об'єкта проводить міська чи обласна рада, тоді сільська, селищна рада готують свої висновки. Коли ж розташування об'єкта погоджується Верховною Радою України, висновки подаються обласними радами до Кабінету Міністрів України, який подає свої пропозиції до Верховної Ради України.

Після того як матеріали попереднього погодження затверджені, складається проект відведення земель, який, крім топогеодезичних матеріалів, містить матеріали проектно-пошукових робіт, детальний проект об'єкта та проект рекультивації території Коли матеріали проекту відведення готові, вони надходять саме до тієї ради, до компетенції якої належить право надання земельної ділянки Рада здійснює вилучення ділянки в попереднього землекористувача затверджує проект її відведення та приймає рішення про надання цієї ділянки новому землекористувачеві в постійне користування Зацікавлена сторона, після позитивного рішення, замовляє в державних землевпорядних органах або організаціях, які мають відповідну ліцензію, виготовлення Державного Акту на право постійного користування землею Ці роботи оформляються технічним звітом про виконані проектно-пошукові роботи на встановлення зовнішніх меж землекористування для підготовки та видачі Державного Акту на право постійного користування землею (10, стор 201-231) Після виготовлення технічного звіту оформляється сам Державний Акт на землю на право постійного користування, який реєструється тією сільською, селищною радою, яка приймала рішення про надання земельної ділянки

1 2 3 4 5 [6] 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com