У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування

Сторінка 5

3.4. Повноваження територіальної громади села, селища щодо власності

Відповідно до ст. 142 Конституції України матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

3.4.1. Управління комунальним майном

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації та установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують Інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції (ст. 143 Конституції України). Право комунальної власності в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 60) визначається як право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд у своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування (дивись рис. 3.1 Додатку). Від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради (ч. 5 ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), Ст. 35 Закону України «Про власність» встановлює, що об'єктами права комунальної власності є майно, яке забезпечує діяльність відповідних рад і утворених ними органів; кошти місцевих бюджетів, державний житловий фонд, об'єкти житлово-комунального господарства; майно закладів народної освіти, культури, охорони здоров'я, торгівлі, побутового обслуговування; майно підприємств; місцеві енергетичні системи, транспорт, системи зв'язку та інформації, включаючи націоналізоване майно, передане відповідним підприємствам, установам, організаціям; а також інше майно, необхідне для забезпечення економічного І соціального розвитку відповідної території.

Комунальна установа (підприємство, організація) відповідає за свої зобов'язання майном і коштами, що є в її розпорядженні. За їх недостатності відповідальність за її зобов'язання несе відповідна місцева влада.

Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами, організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, а також з їх керівниками, будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності цим органам. На своїх засіданнях сільська, селищна рада з питань майна комунальної власності приймає рішення щодо його відчуження (продажу), затверджує перелік об'єктів, які підлягають і не підлягають приватизації, про придбання приватизованого майна, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до сільського, селищного бюджету і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених у ньому. Рада також приймає рішення про надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та про передачу об'єктів у державну власність. Питання передачі регламентується Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» і Положенням про порядок передачі об'єктів права державної власності І Порядком подання та розгляду пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня І998 p., № 1482. Даючи згоду на передачу об'єктів, рада повинна керуватися не лише доцільністю, але і тим, щоб майнові міркування, операції з об'єктами права комунальної власності не ослаблювали економічних основ місцевого самоврядування, не зменшували обсягів та не погіршували умов надання послуг населенню цієї території. Частина 9 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає сільським, селищним радам право не лише вносити пропозиції про передачу або продаж та переважне придбання в комунальну власність відповідних територіальних громад об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб мешканців територіальних громад, а також мати певні об'єкти комунальної власності за межами села, селища.

Виконавчі органи сільських, селищних рад мають право заслуховувати звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальних громад. Сільський, селищний голова призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку керівників цих підприємств, установ і організацій.

Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, відповідно до ст. 18 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» будуються на договірній І податковій основі та на засадах підконтрольності в межах повноважень, наданих органам самоврядування Законом. З питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування, на їх вимогу підприємства, установи та організації, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, є підзвітними.

3.4.2. Право власності на землю та регулювання земельних відносин

Як уже зазначалося, матеріальною фінансовою основою місцевого самоврядування є також земля, природні ресурси, що є у власності територіальної громади села, селища, (ст. 142 Конституції України, ч. З, ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Згідно зі ст. 4. Земельного кодексу України сільські, селищні ради є суб'єктами права власності на землі в межах їхніх територій, за винятком земель загальнодержавної власності. Ст. 9 Земельного кодексу України передбачає, що до повноважень сільських і селищних рад у галузі регулювання земельних відносин на їх території належить:

Ø передача земельних ділянок у власність, надання їх у користування, у тому числі на умовах оренди у порядку, встановленому ст.ст. 17 і 19 цього Кодексу;

Ø реєстрація права власності, прав користування землею і договорів на оренду землі;

Ø вилучення (викуп) земель;

Ø справляння оплати за землю;

Ø ведення земельно-кадастрової документації;

Ø погодження проектів землеустрою;

Ø здійснення державного контролю за використанням і охороною земель, додержанням земельного законодавства;

Ø сприяння створенню екологічно чистого середовища;

Ø припинення права власності або користування земельною ділянкою чи її частиною;

Ø видача висновків про надання або вилучення земельних ділянок;

Ø погодження будівництва житлових, виробничих, культурно-побутових та Інших будівель і споруд на земельних ділянках, які перебувають у власності або користуванні;

Ø вирішення земельних спорів у межах своєї компетенції;

Ø вирішення інших питань у галузі земельних відносин у межах своєї компетенції.

Слід конкретніше розглянути механізми вирішення цих та інших питань із галузі землекористування, з якими має справу сільський, селищний голова, відповідні ради та їхні виконавчі комітети.

Так, Земельним кодексом України (ст. 6) визначено, що земельні ділянки передаються лише громадянам України на праві приватної власності на землю для таких цілей:

Ø ведення селянського (фермерського) господарства;

Ø ведення особистого підсобного господарства;

Ø будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель (присадибна ділянка);

Ø садівництва;

Ø дачного та гаражного будівництва.

1 2 3 4 [5] 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com