У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування

Сторінка 4

Кошти обласного бюджету, передані державою у вигляді дотацій, субвенцій, зараховуються до реальних бюджетів і розподіляються районними радами між місцевими бюджетами у розмірах, необхідних для формування доходних частин не нижче мінімальних розмірів місцевих бюджетів, визначених законом, а також використовуються для фінансування з районного бюджету спільних проектів територіальних громад.

У тому разі, якщо в ході виконання бюджету села, селища орган місцевого самоврядування вищого рівня або ж його виконавчий комітет прийняли рішення, що спричиняє зменшення доходів або збільшення видатків їхнього бюджету, збалансованість бюджету відповідно до цих внесених змін повинна забезпечуватись тим органом, який прийняв це рішення. Органи місцевого самоврядування нижчого рівня (та їх виконавчі комітети) мають право не приймати до виконання подібні рішення органів місцевого самоврядування вищого рівня, якщо ці рішення фінансово не забезпечені.

На жаль, мусимо констатувати, що на сьогодні в бюджетній системі України існує пострадянська вертикаль, тобто фактично «бюджет спускають з гори». На рис. 3.1 зображено спрощену схему переміщень бюджетних ресурсів в Україні. У ст. 4 (ч. VIII) Закону України «Про бюджетну систему України» встановлено, що «при складанні і виконанні своїх бюджетів відповідні органи враховують загальнодержавні інтереси». У зв'язку з цим виникають проблеми і протиріччя щодо надходження до бюджету місцевої ради, наприклад, оплати за землю. Вищезгаданий закон та Закон України «Про плату за землю» (ст. 20) передбачають, що платежі за землю зараховуються на спеціальні бюджетні рахунки бюджетів сільської, селищної рад, на території яких розміщені земельні ділянки, але не вказують, повністю чи частково. Ч. II ст. 21 Закону України «Про плату за землю» встановлює, що обласні ради в межах зазначених відрахувань можуть встановлювати нормативи централізації коштів від земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів і міст (зауважте, не згадуються селища і села), у підпорядкуванні яких перебуває район. Крім цього, у Законах України про Державний бюджет, які приймаються на кожен фінансово-господарський рік, встановлюються неоднакові умови надходжень і використання оплати на землю, що відповідно відображається в обласному, районному, міському, селищному та сільських бюджетах. З цієї причини покажемо, як це питання вирішено в Законі України «Про Державний бюджет України на 1999 рік» та в рішенні Львівської обласної ради «Про обласний бюджет Львівської області на 1999 рік». Зокрема, ст. 5 Закону України «Про Державний бюджет України на 1999 рік» передбачає, що до бюджетів областей разом з частиною встановлених по областях відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) також зараховуються місцеві податки і збори, оплата за землю, податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів, податок на промисел тощо. Далі, ст. 13 цього Закону встановлено, «що надходження

Рис. 3.1. Спрощена схема формування бюджетів в Україні

плати за землю та податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів не мають цільового характеру та використовуються у порядку, затвердженому відповідною радою».

Рішенням, зокрема, Львівської обласної ради про бюджет на 1999 рік відповідно визначено нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до бюджетів міст обласного підпорядкування та районів області. Також передбачено, що до бюджетів міст і районів у 1999 році зараховуються: місцеві податки і збори; 90 відсотків оплати за землю; податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів тощо. Доведено до всіх районних органів місцевого самоврядування, що в розрахункових показниках бюджетів районів на 1999 рік передбачено видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання доріг загального користування, а також на докорінне покращення земель. Також встановлено, що 10 відсотків оплати за землю надходить до обласного бюджету. Такого типу трактування нормативних актів існує в більшості областей нашої держави.

Зауважмо, що на практиці під час формування і прийняття районних бюджетів 90 відсотків надходжень оплати за землю між сільськими і селищними радами розподіляється в різних пропорціях, оскільки в районах можуть бути дотаційні місцеві ради. Тому інтереси сільської, селищної ради в районі можуть бути реалізовані через обґрунтовані пропозиції до районного бюджету, тісну співпрацю з районною державною адміністрацією, яка забезпечує підготовку проекту бюджету, через депутатів районної ради, які проживають на території ради і зобов'язані захищати інтереси відповідної територіальної громади (ці обставини слід враховувати під час їх обрання).

Додатково одержані в процесі виконання місцевих бюджетів суми перевищення доходів над видатками, що утворилися в результаті збільшення надходжень до бюджету чи економії У видатках, вилученню не підлягають, крім випадків, передбачених законам. Рішення про використання таких коштів приймається сільською, селищною радами (ст. 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

На завершення розгляду питання формування бюджету села, селища, зауважимо таке. Питання децентралізації відносин державного та місцевих бюджетів, які передбачали передачу на місцевий рівень значних коштів та створення механізму, який обмежував би втручання в їх розподіл центральних органів, поки що не вирішені. Не встановлено механізму стягнення коштів з Державного бюджету України в разі виникнення заборгованості перед місцевими бюджетами. Верховною Радою України час від часу приймаються закони про надання пільг численним категоріям громадян, фінансування яких покладається не на Державний бюджет України, який перебуває в підпорядкуванні самої Верховної Ради України, а на місцеві бюджети, якими ці видатки не передбачались та і є для них непосильними.

Текст Конституції України в частині питань, пов'язаних з місцевим самоврядуванням, зокрема чинним Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», має ряд неоднозначних відповідей. Так, Конституція не подає відповіді на питання, чи можуть мати власне фінансування самоврядні органи (ст. 95). Частина четверта ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» декларує, що самостійність місцевих бюджетів визначається «закріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними доходами», що суперечать частинам першій, третій ст. 142 Конституції України щодо самостійності місцевих бюджетів, незалежних джерел формування їх доходів. Цим самим вимогам Конституції не відповідають також положення частини першої ст. 62 (а саме третє речення), частини першої та шостої ст. 63. Згідно з Конституцією України обласний бюджет має формуватись із коштів державного бюджету з цільовим призначенням «для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів із коштів місцевих бюджетів населених пунктів для реалізації спільних соціально-економічних І культурних програм» (ст. 343 Конституції). Виходячи із цих особливостей (частина 2 ст. 143 Конституції) бюджети територіальних громад (міст, селищ, сіл) можуть формуватись від певних податків загалом або частин окремих загальнодержавних податків. Усі інші загальнодержавні податки мають формуватись на державному рівні і вже із нього повертатись на обласний рівень для подальшого розподілу між районами та містами обласного підпорядкування. Ні Верховна Рада, ні обласні (районні) ради не мали права встановлювати нормативи відрахувань від загальнодержавних податків на обласний, районний чи міський рівень. Ці кошти повинні мати певну величину, яка достатня для виконання органами самоврядування делегованих їм державою повноважень (наприклад, для забезпечення безкоштовного лікування населення, задекларованого Конституцією України). Розв'язання цих та інших питань передбачено в новій редакції Закону України «Про бюджетну систему України», проекті Закону України «Про місцеві, обласні та районні бюджети», інших законодавчих актах.

1 2 3 [4] 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com