У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування

Сторінка 3

Ø добровільні внески та пожертви підприємств, установ й організацій, окремих громадян;

Ø доходи від випуску місцевих позик та проведення місцевих аукціонів та грошово-речових лотерей;

Ø доходи від розпродажу майна ліквідованих, підприємств комунальної власності або надання його в оренду;

Ø оплата за реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;

Ø інші позабюджетні кошти.

З фондів соціального розвитку підприємств, установ і організацій усіх форм власності пропорційно виділяються певні суми коштів на соціальний розвиток міських житлових масивів, сіл та селищ, на території яких проживає відповідна кількість їхніх працівників. Окрім того, до позабюджетних фондів місцевого самоврядування належать:

Ø частина орендної плати за землю;

Ø частини штрафів та платежів за забруднення довкілля, нераціональне використання природних ресурсів або утилізацію відходів на території самоврядної громади, а також інші платежі за порушення законодавства про охорону довкілля, санітарних норм і правил;

Ø штрафи за адміністративні порушення, що вчинені на території самоврядної громади;

Ø доходи від продажу населенню квартир та будинків із фонду комунальної власності. Органи місцевого самоврядування отримані вищеназваним шляхом кошти розміщують на спеціальних рахунках установ банків України та витрачають їх на свій розсуд відповідно до положень про ці кошти, що затверджуються сільською, селищною радою.

3.2.5. Валютні фонди місцевого самоврядування

Відповідно до ст. 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (дивись рис. 3.7 Додатку) органи місцевого самоврядування мають право мати валютні кошти. Ці кошти формуються за рахунок:

Ø доходів від власної зовнішньоекономічної діяльності;

Ø надходжень від реалізації товарів, робіт та послуг іноземним юридичним та фізичним особам, які виконуються підприємствами, установами й організаціями комунальної власності;

Ø добровільних внесків та пожертв юридичних осіб і окремих громадян;

Ø інших не заборонених чинним законодавством джерел.

Порядок формування та використання валютних коштів місцевого самоврядування визначається положенням про ці кошти, яке затверджується відповідною місцевою владою. Кошти валютних фондів розміщують на спеціальних валютних рахунках установ банків і вилученню не підлягають.

3.2.6. Фінансові ресурси органів самоорганізації населення

Фінансові ресурси органів самоорганізації населення утворюються за рахунок передачі частини відповідних фінансових ресурсів місцевої ради, яка дозволила створення цих органів, та за рахунок доходів від господарської діяльності створених ними підприємств з виконання робіт та надання послуг, пов'язаних із задоволенням соціально-культурних, господарських та побутових потреб населення, добровільних внесків та пожертв.

Відповідно до ч. 2 ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за рішенням зборів громадян за місцем їх проживання можуть запроваджуватися також місцеві збори на засадах добровільного самооподаткування, яке є формою залучення коштів населення для фінансування разових цільових заходів соціально-побутового характеру відповідної території.

Органи самоорганізації населення самостійно використовують наявні у їх розпорядженні фінансові ресурси відповідно до мети своєї діяльності і мають право відкривати в установах банків рахунки для грошових операцій.

3.3. Формування бюджету самоврядної територіальної громади

Складання проекту місцевого бюджету є одним із головних етапів бюджетного процесу, оскільки від його первинного формування залежить подальше правильне виконання, раціональне та ефективне використання коштів, зміцнення матеріальної бази соціально-культурних установ територіальної громади.

Складання обласних І районних бюджетів здійснюють обласні, районні фінансові відділи відповідних державних адміністрацій. При цьому вони розробляють пропозиції про розміри відрахувань від загальнодержавних податків і доходів та розміри лімітованих видатків для розроблення проектів бюджетів, зокрема сіл та селищ. Після отримання цих пропозицій виконкоми сільських, селищних рад розглядають розрахункові баланси доходів та видатків, проекти планів і кошторисів видатків, надані підвідомчими цим виконавчим комітетам підприємствами та господарськими організаціями і на основі повного аналізу наявних відомостей складають проект бюджету територіальної громади. Проекти місцевих бюджетів на наступний рік, як правило, мають бути подані на розгляд відповідних органів місцевого самоврядування не пізніше 25 грудня поточного року.

У проектах рішень виконкомів сільських, селищних рад про проект бюджету на наступний рік слід передбачити:

Ø встановлення сільського, селищного бюджету в загальній сумі як доходів (з конкретизацією усіх доходних джерел), так і в загальній сумі видатків (з виділенням асигнувань на фінансування місцевої промисловості, житлово-комунального господарства та благоустрою території, на соціальне забезпечення жителів територіальної громади, на утримання сільського, селищного органу місцевого самоврядування та його виконавчого комітету);

Ø визначення розміру оборотної касової готівки; ^ затвердження поквартального розподілу доходів та видатків зі всіх наявних підрозділів бюджетної класифікації;

Ø затвердження фондів заробітної платні працівників спискового та неспискового складу в розрізі господарських установ;

Ø затвердження кошторисів спеціальних коштів по установах та організаціях, що перебувають на фінансуванні відповідних бюджетів села чи селища.

Виконкоми місцевих рад розглядають проекти сільських, селищних бюджетів, складені на основі показників цих бюджетів, передбачених у Державному бюджеті України та вищих місцевих бюджетах, та приймають рішення про відповідні бюджети на наступний рік.

Попередні проекти бюджетів сіл та селищ для подання у вищі органи не складають, а загальні суми доходів та видатків щодо кожного з них вносять до проектів вищих бюджетів, а їхні розміри визначають у пропорціях щодо відрахувань від загальнодержавних податків та лімітованих видатків.58

Слід зауважити, що фінансування бюджетних установ, що перебувають на сільському, селищному бюджеті здійснюється за рахунок коштів цих бюджетів і проводиться відповідно до затверджених для них загальних кошторисів видатків. Кошториси видатків складаються цими установами, а потім розглядаються та затверджуються головами виконкомів сільських та селищних рад. Кошториси видатків за необхідності можуть розглядатись у присутності керівників відповідних установ.

Проекти місцевих бюджетів попередньо розглядають постійні комісії місцевих органів самоврядування.

Районні та обласні ради відповідно до ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затверджують районні та обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів, та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм, контролюють їх виконання.

Сільські та селищні ради затверджують свої бюджети у загальній сумі доходів, з виділенням усіх доходних джерел, та в загальній сумі видатків, з виокремленням асигнувань на фінансування підвідомчого господарства, благоустрою території, освітньо-оздоровчих заходів, соціального захисту, на утримання відповідних органів місцевого самоврядування та іх виконавчих органів, а також розмірів оборотної касової готівки. Органи місцевого самоврядування під час затвердження бюджетів можуть збільшувати загальні суми доходів та видатків без зміни розмірів відрахувань від загальнодержавних податків та зборів. Ці збільшення можна реалізувати лише за рахунок доходів, додатково виявлених під час складання та затвердження бюджету, а також за рахунок перевищення доходів над видатками, що утворились у результаті виконання бюджету за попередній рік.

1 2 [3] 4 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com