У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування

Сторінка 2

Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя держави, що встановлюються Верховною Радою України.

До доходів місцевих бюджетів рад нижчого рівня можуть бути внесені дотації, субсидії та субвенції, які надаються з державного або місцевих бюджетів рад вищого адміністративного рівня. Надання дотацій і субвенцій селищним, сільським радам регламентується Законом України «Про бюджетну систему України» в редакції 1995 р. (ст.ст. 12-15). Цей самий Закон визначає також і певний механізм контролю за використанням наданих субвенцій. Так, згідно зі ст. 38 цього Закону органи державної виконавчої влади, виконавчі органи місцевого самоврядування вищого рівня здійснюють нагляд за дотриманням вимог законодавства, рішень органів влади вищого рівня з питань виконання бюджету відповідними виконавчими органами місцевого самоврядування нижчого рівня. У разі невитрачення у встановлений термін або використання не за цільовим призначення субвенцій, виділених бюджетові нижчого територіального рівня, фінансування припиняється, а надані кошти підлягають поверненню до бюджету, з якого їх було отримано. Практика субсидіювання місцевих бюджетів досить поширена в Україні, що зумовлено недостатнім фінансовим забезпеченням окремих територіальних громад за рахунок наявних надходжень від податків, місцевих зборів та від прибутку підприємств комунальної власності.

3.2.2. Місцеві податки і збори

Питання формування місцевих бюджетів, зокрема на рівні села, селища, отримало вирішення в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 69 (дивись рис. 3.8. Додатку), у Декреті Кабінету1 Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20 травня 1973 року Із змінами на 2 лютого 1999 року, а їхні граничні розміри та ставки місцевих податків і зборів зазначені ст. 15 Закону України «Про оподаткування».

Згідного з чинним законодавством до місцевих податків належать:

Ø податок з реклами - від 0,2 до 0,5 відсотків вартості реклами;

Ø комунальний податок - до 10 відсотків річного фонду зарплатні, виходячи з розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

До місцевих зборів (обов'язкових платежів) належать:

Ø готельний збір - до 20 відсотків вартості найманого житла (без додаткових послуг);

Ø збір за припаркування автотранспорту - до 3 відсотків неоподаткованого мінімуму доходів громадян;

Ø ринковий збір - до 20 відсотків мінімуму заробітної платні громадян і 3-х - для юридичних осіб;

Ø збір за видачу ордера ма квартиру - до ЗО відсотків неоподаткованого мінімуму доходів громадян;

Ø курортний збір - до 10 відсотків вартості неоподаткованого мінімуму доходів громадян;

Ø збір за участь на бігах на іподромі - до 3-х неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

Ø збір за виграш на бігах на іподромі - до 6 відсотків суми виграшу;

Ø збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі - до 5 відсотків надбавки суми доплати за участь у грі;

Ø збір за право використання місцевої символіки - до 0,1 відсотка вартості доходу, отриманого з використанням символіки;

Ø збір на право проведення кіно - і телезнімання - не більше від фактичних витрат на знімання;

Ø збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей - до 0,1 відсотка від заявлених сум;

Ø збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон - встановлює обласна рада;

Ø збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг - до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за постійної торгівлі і 1-го на день - за одноразову торгівлю;

Ø збір з власників собак - до 10 відсотків неоподаткованого мінімуму доходів громадян щороку з громадян-власників, які проживають у будинках державного і громадського житлового фонду та приватизованих квартирах.

Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), механізми здійснення та порядок їх сплати встановлюють сільські, селищні ради відповідно до наведеного переліку і в межах граничних розмірів ставок, встановлених Законами України, окрім збору за проїзд по території прикордонних областей автотранспортних засобів, що прямують за кордон, який встановлюється обласними радами. При цьому такі податки і збори (обов'язкові платежі), як комунальний податок, збір за припаркування автотранспорту, ринковий збір, збір за видачу ордера на квартиру, збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг і збір з власників собак є обов'язковими для встановлення місцевими радами за наявності об'єктів оподаткування або умов, з якими пов'язане запровадження цих податків і зборів. Законами України закріплена обов'язковість лише тих податків та зборів, які ними і передбачені. Будь-які нові податки та збори можуть вводитися лише шляхом внесення змін І доповнень до законодавства.

Місцеві ради самостійно визначають порядок сплати місцевих податків І зборів, зокрема терміни сплати платежів, а також терміни подання звітів до податкової адміністрації.

3.2.3. Фінансові ресурси підприємств, установ та організацій комунальної власності

Однією зі складових частин фінансів органів місцевого самоврядування є фінансові ресурси підприємств, установ, організацій, які є власністю цих органів. В Україні органи місцевого самоврядування отримали право мати свою власність на початку 90-х років. Така форма власності згідно із законодавством отримала назву комунальної.

У зв'язку з тим, що суб'єктами права комунальної власності в Україні є місцеві ради відповідних адміністративно-територіальних одиниць, існують різновиди комунальної власності: комунальна власність областей, міст, районів, районів у містах, сіл і селищ.

Закон України «Про власність» визначає комунальну власність як одну Із форм державної власності. Таким чином підприємства, що перебувають У комунальній власності відповідних адміністративно-територіальних одиниць, мають правовий статус державних комунальних підприємств.

У зарубіжних країнах, які мають сталі традиції місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, що належать місцевій владі, мають дещо інший правовий статус. їх майно І фінанси перебувають у муніципальній (корпораційній) власності територіальних колективів громадян відповідних адміністративно-територіальних одиниць і, таким чином, відокремлені від майна і фінансів органів державної влади. Зміцнення місцевого самоврядування в Україні потребує запровадження муніципальної форми власності і відокремлення фінансів місцевих органів влади від Державних фінансів.

Фінанси підприємств комунальної власності функціонують на основі загального законодавства, яке регламентує діяльність усіх господарських структур в економіці України. Використання фінансових ресурсів підприємств комунальної власності має свої особливості. їх прибуток розподіляється у співвідношенні, визначеному відповідними місцевими радами Згідно зі статутами цих підприємств, що затверджуються місцевими радами, «ким вони підпорядковані.

Прибуток підприємств комунальної власності підлягає оподаткуванню. Згідно із Законом «Про бюджетну систему України» сто відсотків податку на прибуток цих підприємств зараховується до бюджету місцевої ради того рівня, якому вони належать. Місцеві ради можуть надавати пільги або цілком звільняти від оподаткування підприємства комунальної форми власності у тій частині, у якій ці податки зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

3.2.4. Позабюджетні кошти органів місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування мають право формувати позабюджетні та цільові фонди (ст. 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рис. 3.7 Додатку). До цих фондів входять:

Ø додаткові доходи та зекономлені кошти, отримані в результаті успішного виконання певних організаційних заходів розв'язку соціально-економічних проблем територіальної громади;

1 [2] 3 4 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com