У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Роль і завдання сільських, селищних голів у місцевому самоврядуванні

Сторінка 3

Повноваження сільського, селищного голови згідно зі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» починаються з моменту оголошення на пленарному засіданні новообраної ради відповідною виборчою комісією рішення про його обрання та закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої, обраної відповідно до закону, особи окрім випадків дострокового припинення його повноважень.

Копію цього рішення новообраний голова повинен подати у відділ кадрів за попереднім місцем роботи, де його згідно з чинним законодавством зобов'язані звільнити із раніше займаної посади та видати на руки трудову книжку. Іншу копію цього рішення разом із трудовою книжкою новообраний сільський, селищний голова подає у відділ кадрів районної ради, де на нього оформляється особова справа.

Відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про віднесення посад працівників місцевих Рад народних депутатів та їх виконавчих комітетів до відповідних категорій посад державних службовців і присвоєння їм рангів державних службовців», ранги сільським, селищними головам, що відповідають п'ятій категорії посад, присвоює голова районної ради.

У зв'язку з тим, що на посадових осіб місцевого самоврядування, якими є сільські, селищні голови, поширюється дія Закону України «Про державну службу» (п. 5 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), для них встановлено спеціальні обмеження на час виконання своїх посадових обов'язків. Основними з цих обмежень є: заборона займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо або через підставних осіб; бути повіреним третіх осіб у справах державного (самоврядного) органу; працювати за сумісництвом (окрім наукової, викладацької, творчої діяльності та лікарської практики); безпосередньо або опосередкованим чином входити до складу правління чи Інших виконавчих органів кредитно-фінансових установ, підприємств та організацій будь-якої форми власності, що здійснюють підприємницьку діяльність. Сільські, селищні голови не мають права; сприяти, використовуючи свою посаду, фізичним та юридичним особам здійснювати зовнішньоекономічну, кредитно-банківську та іншу діяльність з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг або пільг; надавати особливі переваги фізичним та юридичним особам під час підготовки та прийняття нормативно-правових актів чи рішень; брати участь у будь-яких інших корупційних діяннях та правопорушеннях, пов'язаних з корупцією.

Повноваження та функціональні обов'язки сільських,селищних голів

Ø Сільський, селищний голова:

Ø організаційно забезпечує в межах, наданих законом повноважень органам виконавчої влади на відповідній території, дотримання Конституції та Законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

Ø організовує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу відповідної місцевої ради та її виконавчого комітету;

Ø підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

Ø вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

Ø вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

Ø вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

Ø скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

Ø забезпечує підготовку до розгляду проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її повноважень, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

Ø призначає на посади та звільняє з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад;

Ø скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

Ø забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

Ø є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

Ø представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до чинного законодавства;

Ø звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, установ, підприємств та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

Ø укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства та гюдає їх на затвердження відповідної ради;

Ø веде особистий прийом громадян;

Ø забезпечує на території громади дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

Ø здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до компетенції її виконавчих органів;

Ø видає розпорядження в межах своїх повноважень.

Ø Сільський, селищний голова несе персональну відповідальність за

здійснення наданих йому законом повноважень,

Ø Під час здійснення наданих повноважень сільський, селищний голова є підзвітним, підконтрольним І відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Слід зауважити, що окремі положення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» суперечать конституційному статусові сільського, селищного голови та умовам здійснення ним повноважень, визначених сьомою статтею Європейської Хартії про місцеве самоврядування. Так, пунктами 9, 10, 16 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено заслуховування відповідною радою сільського, селищного голови, прийняття рішень про недовіру йому та щодо дострокового припинення його повноважень; частиною шостою ст. 42 Закону визначається обов'язок сільського, селищного голови звітувати перед радою. Пунктом 2 частини другої та частини третьої ст. 52 Закону обмежуються повноваження вказаної вище виборної особи, а частинами третьою, п'ятою, сьомою ст. 79 Закону передбачаються неконституційні припинення цих повноважень, що суперечить частині другій ст. 141 Конституції України, у якій визначено, що «територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком на чотири роки відповідно сільського, селищного , голову, який очолює виконавчий орган ради». Оскільки сільський, селищний голова обирається лише безпосередньо територіальною громадою, то у здійсненні всіх визначених законом повноважень голова відповідальний та підзвітний лише перед цією самою територіальною громадою, а не радою. Конституція України не надає права відповідній раді достроково припинити повноваження сільського чи селищного голови, не володіє такими правами і Верховна Рада України (ст. 85 Конституції України). Головний Закон держави (ст. 141), навпаки, врівноважує статус відповідних рад та голови, а не ставить їх у залежність одне від одного.

Вимоги до професійно-кваліфікаційних характеристик сільських та селищних голів

Ø Сільський, селищний голова повинен знати:

Ø загальнотеоретичні основи управлінської діяльності та правничих дисциплін в обсязі, необхідному для здійснення професійного керування у сфері місцевого самоврядування, зміцнення законності та правопорядку, бездоганного виконання своїх службових обов'язків;

1 2 [3] 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com