У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інвестиційна діяльність в Івано-Франківській області та оцінка її результатів

Сторінка 18

Також вагомі інвестиції вкладено нерезидентами Ізраїлю – 8,8 млн. дол., (в 5 підприємств), Німеччини – відповідно 8,7 млн. дол., (в 46 підприємств), Угорщини – 8,1 млн. дол., (в 14 підприємств). Як і раніше, трьома країнами СНД (Білоруссю, Молдовою та Російською Федерацією) здійснені незначні залучення інвестицій (0,4 млн.дол.США, або 0,3 %). . Зростання показників інвестиційної діяльності забезпечено у 17 районах і містах. Серед міст і районів області найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій надійшли в економіку міста Калуша – 41503,9 тис. дол. США (34,3 відсотки від загального обсягу інвестицій області) і Івано-Франківська – 13803,8 тис. Дол. США ( 11,4 відсотки), Рожнятівського – 17089,6 тис.дол. США ( 14,1 відсотки), Коломийського – 14855,9 тис. Дол. США ( 12,3 відсотки) і Тисменецького – 9071,2 тис.дол. США (7,5 відсотків) районів[ див.додатки 2, 3.]

Зокрема, в економіку м.Калуша вагомі вкладення зроблено інвесторами Югославії в підприємства легкої і целюлозно–паперової промисловості; м.Івано-Франківська – Угорщини, Словаччини та Італії в підприємства машинобудування, фінансової діяльності, торгівлі; Коломийського району – інвесторами Канади в підприємства добувної промисловості; Рожнятівського району – Польщі в підприємства по виробництву деревини та виробів з деревини; Тисменицького району – Німеччини, Італії, Данії в підприємства легкої, хімічної та нафтохімічної промисловості, металургії та оброблення металу.

Станом на кінець 2004р. більша половина інвестицій (52,2%) залучена у п’яти підприємствах: ТзОВ СП «Вінісін» та ЗАТ «Синтра» м. Калуша, СП «Дельта» Коломийського району, підприємство «Кроно–Осмолода» Рожнятівського району, СП «Тикаферлюкс» Тисменицького району.

В цілому по області прямі іноземні інвестиції отримали 298 підприємств, з них 12 – у 2004р. інвестиції повернули.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одного жителя області є невисоким -86,8 дол. США, що не забезпечує потреб економіки області. Лише у м. Калуші та Рожнятівському районі обсяг інвестицій на 1 жителя перевищує середній показник по Україні, який складає майже 177 дол. США [ див.додаток 4.]. Частка іноземного капіталу області в Україні є незначною ( 1,4% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Україні), хоч за два останні роки вона зросла на 40%.

Станом на початок 2005року прямих іноземних інвестицій залучено в економіку Городенківського- лише 2,4 тис.дол.- та в підприємства Галицького районів 2,3 тис.дол. США. Протягом останніх років практично не залучалися іноземні інвестиції у Богородчанському, Долинському, Косівському районах.

Серед підприємств області іноземні інвестори надали основну перевагу вкладу свого капіталу в підприємства промисловості. На кінець 2004р. обсяг прямих інвестицій у промислових підприємствах досяг 101,3 млн.дол.США, або 83,8% від загального обсягу області, з них легкої – 36,0 млн.дол. (29,8%), по виробництву деревини та виробів з деревини – 28,8 млн.дол. (23,8%), добувної – 11,2 млн.дол. (9,3%), целюлозно–паперової промисловості – 8,1 млн.дол. (6,7%), машино-будування – 4,4 млн.дол. (3,7%), харчової та іншого виробництва – по 3,0 млн.дол. (2,5%), по виробництву інших неметалевих мінеральних виробів – 2,8 млн.дол. (2,3%), хімічної та нафтохімічної – 2,1 млн.дол. (1,7%), металургії та оброблення металу –1,7 млн.дол. (1,4%). Вкладений іноземний капітал у підприємства торгівлі становив 7,7 млн.дол. (6,4%).

Незначна частка іноземних інвестицій надійшла в підприємства сільського господарства (4,6% від загального обсягу інвестицій області), фінансової діяльності (1,7%), лісового господарства (1,2%), операцій з нерухомістю (1,1%), охорони здоров’я та соціальної допомоги (0,5%), будівельні (0,3%), готелі і транспортні (по 0,2%)[див. додаток 5.].

Важливе значення в залученні іноземних інвестицій серед територіальних формувань області належить місту Коломиї.

Так, відомо,що інвестиційний імідж регіону історично формується під впливом багатьох чинників і відображає найбільш характерні риси інвестиційного клімату території. Перша інформація в статистичних даних щодо інвестицій в економіку міста подається статистикою з 1995 року. Перші іноземні інвестиції вкладені в економіку міста становили 147,3 тис. дол. США, або 0,8% від загально обласних розмірів іноземних інвестицій. В 2000р. іноземні інвестиції в місті становили вже 371,1 тис. дол США (0,9%), в 2001 р. – 1034,2 тис. дол. США (2,2%), 2002 р. – 2361,8 тис. дол США (3,4%), 2003 р. – 3767,32 тис. дол. США (3,9%), 2004р. – 5229,47 тис. дол.США. З наведеної динаміки вкладення інвестицій необхідно відзначити, що протягом 10 років господарської діяльності розміри іноземних інвестицій в економіку міста збільшились в 35 разів.[ див. додаток 6 рис.1.].

Інвестиційна привабливість нашого міста значно зросла 2000 року, після проведення Міжнародного гуцульського фестивалю. Структура прямих іноземних інвестицій в 2000 році була представлена капіталом наступних країн: Росії , Ліберії, Польщі, Словакії, Німеччини, Ірландії [див. додаток 6 рис.2] .

В 2000році в економіку міста поступило 40,78 тис. дол. США. Інвестиції вкладені в промисловість. Основними інвесторами стали Румунія, Ліберія. В 2001 році зовнішні інвестиції було вкладено 663,15 тис. дол. США. Інвестовано коштів в харчову, деревообробну, та легку промисловість міста. Основними інвестором виступав Ізраїль, йому належало 42% від загальної суми іноземних інвестицій. За 2001- 2004 роки сукупний капітал нерезидента в Україні по м. Коломиї склав 5229,47 тис. дол.США. Основними інвесторами залишаються нерезиденти Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки. Обсяг їх вкладень в 2004 році склав більше половини або 78,5%, зокрема, капітал нерезидентів Ізраїлю становить 2757,01 тис. дол.США ( 52,7%) Сполучених Штатів Америки відповідно 1349,6 тис. дол.США (25,8%). Значні інвестиції вкладено нерезидентами Німеччини – 454,54 тис. дол.США (8,7%) та Польщі – 191,02 тис. дол. США ( 3,7%).

Найбільше іноземного капіталу вкладено в підприємства промисловості. Обсяг інвестицій, внесених нерезидентами у промисловість склав 4982,46 тис. дол. США (95,3%), іноземного капіталу, вкладений у помисловість оптової та роздрібної торгівлі склав 247,01 тис. дол.США(4,7%) [див. додаток 6 рис.3.].

Протягом 2004 року продовжували вкладатись інвестиції в харчову промисловість ( ТЗОВ ЗПК «ЮМАС»), виробництво деревини ( ТЗОВ «Лісова компанія Лаванда»), легку промисловість (ТЗОВ «Пантера»), машинобудування. Незмінними протягом останніх років залишаються інвестиції в оптову та роздрібну торгівлю, а це означає, що нерезидентами були вкладені кошти на початковій стадії створення підприємства і в процесі діяльності інвестиції більше не надходять, підприємства розвиваються за рахунок власних напрацьованих коштів. Протягом всього періоду іноземні інвестиції вкладаються в основному у вигляді рухомого та нерухомого майна, інвестори поставляють основне технологічне обладнання та будують виробничі приміщення. Грошові внески в загальній сумі інвестицій складають 31,6% від загальної суми інвестицій. Необхідно відзначити, що протягом 2004 року питома вага грошових інвестицій в економіку міста збільшилась на 6%, що засвідчує про зростання довіри інвесторів.

Протягом І кварталу 2005 року відбулися вкладення капіталу у вигляді рухомого і нерухомого майна на 3,7 тис. дол. США, утрати капіталу на 184,5 тис. дол. США за рахунок зняття з обліку ТзОВ «Alukpol» та зменшення суми капіталу за рахунок курсової різниці в сумі 140,5 тис. дол. США. Капітал нерезидентів на кінець І кварталу 2005 року склав 4911,68 тис.дол.США. на даний час іноземні інвестиції вкладені в 16 суб’єктів підприємницької діяльності міста. В розрахунку на одного мешканця міста припадає 86,0 дол.США іноземних інвестицій, що є 7 результатом в межах нашої області.

Портфельні інвестиції в область.

Портфельні інвестиції – це інвестиції у вигляді цінних паперів, які забезпечують участь у капіталі , внесків у формі рухомого і нерухомого майна, а також боргових зобов’язань.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com