У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інвестиційна діяльність в Івано-Франківській області та оцінка її результатів

Сторінка 15

При аналізі структури вкладеного в економіку області капіталу нерезидентів простежується тенденція збільшення питомої ваги майнових внесків. Якщо у 1998 році цей показник склав майже 31%, то у 1999 - 44%, а у 2000 - 51%. Зазначена тенденція призводить до зменшення вкладень капіталу у грошовій формі. Це свідчить про те, що іноземні інвестиції часто спрямовуються не стільки на реальне інвестування і налагодження виробництва, скільки на формування сприятливих умов для імпорту в Україну.

Суттєвою особливістю ПІІ в економіку області є і те, що контрольні пакети акцій у статутних фондах більшості підприємств належать іноземним засновникам. Таким чином, українські учасники не мають практичних важелів управління підприємствами, не можуть враховувати інтереси держави при реалізації стратегічних планів підприємств. Актуальним є тут і питання визначення розмірів внесків іноземних партнерів, яке здійснюється переважно суб’єктивно, без проведення належних експертних оцінок.

Для відновлення та пожвавлення інвестиційного процесу в області вкрай потрібні інвестиції у виробництво. За експертними підрахунками, потреби народного господарства області в іноземних інвестиціях становлять на найближчу перспективу близько 1,5 млрд. дол. США. Проте сьогоднішня ситуація з надходженням іноземних інвестицій в економіку області ще далека від бажаної.

Ситуація ускладнюється низьким іміджем України на світовому інвестиційному ринку. За всіма рейтингами вона посідає останні місця щодо привабливості свого інвестиційного клімату і перші місця щодо ризику інвестування. Не відповідає потребам та можливостям області і внутрішній інвестиційний клімат. На основі аналізу інвестиційної діяльності в регіонах київським Інститутом реформ було розраховано рейтинг інвестиційної привабливості областей, згідно з яким Івано-Франківська область розташувалась на 23 місце серед 26 адміністративно-територіальних одиниць України. При цьому враховувались понад 80 показників, які характеризують економічний стан областей, рівень розвитку фінансової, ринкової, транспортної, телекомунікаційної, інформаційної інфраструктури, стан розвитку людських ресурсів, діяльність органів місцевої влади у сфері приватного підприємництва. Було показано існуючий зв'язок між значеннями загального рейтингу інвестиційної привабливості та обсягами прямих іноземних інвестицій. В області має бути значно посилена робота із створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності. Незважаючи на труднощі і перешкоди, що існують, область може розраховувати на суттєве збільшення протягом найближчих 4 років обсягів іноземних інвестицій. Це має стати метою довгострокової політики області щодо залучення та використання її.

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.3 Інвестиційна привабливість області.

Івано-Франківщина належить до інвестиційно-привабливих регіонів України. Вигідне географічне розташування, поєднання значного економічного та природноресурсного потенціалу з традиційно високим потенціалом ділової активності місцевого населення сприяли формуванню області як регіону, сприятливого для бізнесу.

Аналіз практики іноземного інвестування свідчить, що при прийнятті рішення щодо інвестування інвестор враховує:

- розміщення об’єкта інвестування поблизу основних ринків;

- легкість доступу до сировини та робочої сили;

- наявність розвинутої транспортної інфраструктури;

- конкурентоспроможність товарів та послуг, які надаватиме об’єкт інвестування;

- забезпеченість об’єкта інженерними комунікаціями;

- наявність розвинутої системи сучасних видів зв’язку;

- знання ринків збуту;

- соціально-політичну стабільність в регіоні;

- наявність робочої сили, яка не потребує соціальної підготовки;

- сприятливість екологічної ситуації;

- ставлення місцевої влади до інвесторів;

- готовність влади створювати прийняті умови для іноземних інвесторів;

- відсутність бюрократичних бар’єрів на шляху інвесторів.

На привабливість більшості вищенаведених критеріїв місцева влада має значний вплив, що дає їй суттєві важелі впливу на формування інвестиційного клімату в регіоні[17 ст.9-10].

Можна виділити ряд пропозицій щодо інвестування Івано-Франківської області.

Насамперед пропонується співпраця у таких напрямках:

· вкладення інвестицій у розвиток пріоритетних для області напрямків або у розвиток того чи іншого підприємства;

· створення спільних підприємств;

· робота підприємств області на давальницькій сировині;

· виконання підприємствами області одноразових контрактів.

- В галузі зовнішньоекономічної діяльності надаються пріоритети співробітництву в таких напрямках:

· удосконалення технологій переробки сировини в нафтохімічному виробництві, енергозбереження, переробці сільськогосподарської продукції, машинобудуванні;

· диверсифікація зовнішньоторговельних операцій між суб’єктами області та країнами інвесторами.

Передбачається взаємний обмін інформацією на рівні відповідних служб органів управління з питань: законодавства регулювання зовнішньоекономічної діяльності; експортно–імпортного потенціалу; потреб та можливостей іноземного інвестування в конкретних галузях економіки сторін. Передбачається також регулярний обмін делегаціями між зовнішньоекономічними відомствами Івано-Франківської області та країн-інвесторів з метою вивчення можливостей сторін, обміну інформацією, надання консультативної допомоги фірмам під час укладання контрактів.

- В частині нафтогазовидобутку і дальшого розвитку нафтопереробної промисловості область зацікавлена у спільній роботі щодо:

· розвідки і освоєння нових покладів нафти і газу із застосуванням нових технологій і обладнання;

· відновлення і введення в експлуатацію ліквідованих нерентабельних свердловин.

Співпраця в цих напрямках можлива на базі ДП «Надвірна-нафтогаз», «Долинанафтогаз», ДП «Богородчанинафтогаз».

Що стосується підвищення ефективності нафтопереробки, то необхідно вирішити питання відкриття для ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» кредитної лінії на суму 148 млн. дол США для здійснення будівництва об’єктів глибокої переробки нафти[16 ст.11-12].

Реальними напрямками нарощування енергетичних потужностей в області є:

· використання вітрової енергії;

· відновлення та будівництво малих гідроелектростанцій на річках області;

· генерація біогазу.

Орендне підприємство «ПРЕСМАШ» м. Івано-Франківськ займається розробкою конструкторської документації та дослідного зразка вітроенергетичної установки 0,5 кВт з наступною розробкою нормативного ряду потужністю до 10 кВт. Для освоєння виробництва вітроенергетичних та водопідйомних агрегатів, а також відновлення колишніх будівництв малих гідроелектростанцій, нам необхідні іноземні інвестиції. Для використання біогазу є потреба у новітніх технологіях та сучасному обладнанні.

- В машинобудуванні та металообробці є можливість:

· виробництва пресів різних потужностей, нафтогазовидобувного устаткування, виробництва електронної, радіотехнічної та приладобудівної продукції. Ці потужності на сьогоднішній день не завантажені і на умовах кооперації можливе налагодження співпраці. Особливо цікавим є напрямок по виготовленню приладів енергоносіїв. Ці види приладів освоює ВАТ «ПРОМПРИЛАД» місто Івано-Франківськ. Для нарощення великих обсягів виготовлення газових лічильників ( до 300 тис. штук в рік) потрібно додаткові інвестиції для придбання технологічного обладнання ( 15 млн. дол. США ). Цікавими є пропозиції щодо співпраці ВАТ «РОДОН» і ВО «КАРПАТИ» - провідних підприємств радіоелектронної промисловості. Це завершення будівництва модуля «Комплект – ІЕГМ» високої частоти класу 10, 100 для виробництва надвеликих швидкодіючих мікросхем. Така елементна база дасть поштовх для глибокої конверсії галузі, стане основою для розвитку телебачення, зв’язку, системи управління, обчислюваної техніки та ін. Необхідна сума інвестування 120 млн. дол. США.[18 cт19-22].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com