У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особиста безпека працівників податкової міліції. Поняття, зміст, принципи

Особиста безпека працівників податкової міліції. Поняття, зміст, принципи

Безпека працівників податкової міліції

Рівень безпеки особистості та його залежність від факторів: історичне минуле народу, менталітет, рівень розвитку економіки, рівень знань та добробуту людини, психологія поведінки людей в екстремальних та стресових ситуаціях. Місце особистої безпеки в професійно-службовій діяльності працівників податкової міліції. Значення безпеки в професійній діяльності працівників податкової міліції. Статистичні дані протиправних дій відносно працівників ДПС України. До завдань покладених на працівника податкової інспекції, належать:

– здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, а також неподаткових доходів, установлених законодавством;

– внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

– прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

– формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб;

– роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

до завдань покладених на співробітника податкової міліції відносяться:

– запобігання злочинним та іншим правопорушенням у сфері оподатку-вання, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

– розшук платників, що ухиляються від сплати податків, інших платежів;

– запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

– забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків.

Головними завданнями Державної податкової адміністрації України, згідно з Указом президента України від 22 серпня 1996року № 760/96 “ Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій” є: здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів, інших обов’язкових платежів, установлених законодавством; прийняття рішень щодо накладення фінансових санкцій та адміністративних штрафів на порушників податкового законодавства та забезпечення їх стягнення, захист інтересів держави в судових органах у справах, що стосуються сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів; прийняття нормативних та методичних документів з питань оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності на виконання відповідних законодавчих актів. Що вивчає предмет особиста безпека?

Небезпечні фактори, що впливають на діяльність податкової міліції.

Три групи чинників: природні, техногенні, соціальні.

1. До природної сфери (екологічних чинників) належать кліматичні, ґрунтові, геоморфологічні, біотичні чинники.

2. До чинників небезпеки в техногенній сфері відносяться технічні, санітарно-гігієнічні, організаційні та психофізіологічні.

3. До чинників небезпеки в соціальній сфері державно-правові, етно-соціальні, інформаційні, психологічні.

Під екстремальною ситуацією розуміється таке складне узгодження умов діяльності по забезпеченню безпеки, яке має для співробітника особливу значимість; ситуації, об’єктивно наявні обставини якої, сприяються та оцінюються співробітником як небезпечні для здоров’я та життя іншої особи, так і самого співробітника.

Існують такі види екстремальних ситуацій:

– Швидкоплинна екстремальна ситуація – діяльність відбувається в умовах жорсткого дефіциту часу, з максимальною психологічною напругою і навантаженням, з необхідністю діяти в максимально швидкому темпі.

– Довготриваюча екстремальна ситуація – фізично та психологічно напружена діяльність протягом довгого часу.

– Екстремальна ситуація з елементами невизначеності – необхідність прийняття рішення при наявності альтернативних, суб’єктивно-вагомих варіантів поведінки.

– Ситуації, що потребують постійної готовності до дії – співробітник знаходиться у звичайних монотонних умовах, у чеканні екстремальних змін.

Екстремальні ситуації, що виникають в силу отримання недостовірної або можливої інформації, мають важливу особливість – необхідність у швидкому реагуванні співробітника при відсутності у нього впевненості у достовірності отриманої інформації.

Потенційна небезпека - виникає при будь-якому можливому контакті з негативними якостями об‘єктів чи суб‘єктів ситуації.

Уявна небезпека – є результатом перебільшення чи хибної оцінки негативних якостей ситуації, поведінки конкретних осіб, хибного тлумачення мовних повідомлень.

Провокована небезпека - виникає внаслідок появи окремих особистісних негативних якостей працівника (агресивність, грубість, жорстокість, пиха, гонор тощо) і відповідної протиправної реакції на них з боку інших осіб.

Реальна небезпека - це наслідок несприятливої динаміки оперативно-службової ситуації з реальними факторами загрози життю та здоров‘ю працівника.

Небезпека - це стресовий фактор, який відображає ступінь усвідомлення працівником податкової міліції обставин, за яких поведінка правопорушників, дія стихійних лих, аварій чи катастроф тощо, можуть завдати йому або членам його сім’ї фізичної, матеріальної або психологічної шкоди, призвести до нещасного випадку, можливо й загибелі.

Фактори, що визначають схильність до небезпеки:

1. Стійкі протипоказання до небезпечних видів діяльності.

2. Тимчасові фактори обмеження використання працівника податкової міліції в небезпечних ситуаціях.

3. Прояв віктимних особистих якостей, що роблять працівника уразливим щодо злочинних посягань.

4. Тактико-операційні фактори “небезпечної” поведінки працівника.

5. Ситуативні негативні психічні стани працівника.

6. Ситуативно-психологічні фактори “небезпечної” поведінки працівника. Поняття безпеки й небезпеки.

Безпека співробітників податкової міліції: поняття та принципи

Особиста безпека працівника податкової міліції – це комплекс основних та допоміжних заходів, спрямованих на зниження рівня небезпечних факторів до реально-можливого мінімуму, що дозволяє гарантувати збереження життя і здоров’я, нормального психічного стану і дієздатності працівника під час виконання функціональних обов’язків, професійних завдань як у буденних, так і в екстремальних ситуаціях.

Основні заходи особистої безпеки: професійні, духовні, правові, тактичні, психолого-педагогічні, фізичні, індивідуальні.

1. Професійні заходи передбачають набування та удосконалення досвіду службової, бойової, оперативної підготовки, з метою його умілого використання.

2. Духовні заходи передбачають дотримання культури поведінки з колегами по роботі, з платниками податків, з особами, які ухиляються від сплати податків, в сім’ї, із сторонніми особами та стійку моральну поведінку в різних ситуаціях.

3. Правові заходи – це відповідність правової нормативної бази об’єктивним умовам і завданням професійно-службової діяльності. Вони передбачають знання правових норм, тримання їх при виконанні службових обов’язків та розробку відповідних нормативних актів.

4. Тактичні заходи – знання тактики дій злочинців, і з урахуванням цього уміле застосування своїх тактичних дій з метою затримання злочинця, одержання перемоги над ним з мінімальними втратами і максимальними прибутками.

5. Психологічно-педагогічні заходи – передбачають мобілізованість психіки, настроєність на більш доцільні, активні, рішучі дії та готовність до дій в складних чи небезпечних для життя чи здоров’я ситуаціях.

6. Фізичні заходи – вміння застосовувати заходи протидії злочинним посяганням на життя і здоров’я . Вони передбачають фізичний розвиток, володіння прийомами рукопашного бою , а також формування стійкого психомоторного стану до зовнішніх проявів небезпеки, з метою захисту виконання професійних дій.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com