У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави

Сторінка 9

- подальше зміцнення банківської системи України, зростання рівня концентрації банківського капіталу, обсягів довгострокового кредитування комерційних проектів, стимулювання притоку іноземного капіталу в банківську сферу;

- використання механізмів .лізингу та концесії для розширення і модернізації інфраструктури, розвиток конкурентного середовища і збільшення надходжень Інвестицій в галузі зв'язку, транспорту тощо;

- розвиток інвестиційної діяльності у спеціальних економічних зонах і територіях пріоритетного розвитку, стимулювання залучення інвестицій у науково-технічну та Інноваційну діяльність, створення технопарків, технополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів.

Вищенаведені заходи частково відображені в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 22.02.2001 р. №55-р. «Про заходи щодо поліпшення інвестиційної привабливості України», де вказано, що вони спрямовані на першочергове залучення іноземних інвестицій у пріоритетні галузі економіки, подальшу її дерегуляцію, створення рівних умов для суб'єктів інвестиційної діяльності.

Особлива увага приділена розробці нормативних актів з питань запровадження мотиваційних механізмів залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в інноваційну та науково-технологічну сферу, захисту прав на інтелектуальну власність, відповідальності за порушення договірних умов. Підкреслена необхідність розробки і затвердження «Програми розвитку страхового ринку на 2001-2004 роки», «Концепції створення і розвитку єдиної системи організованих ринків цінних паперів», пропозицій щодо пріоритетних напрямів Інноваційної діяльності, розв'язання проблеми незавершеного будівництва.

Окремо розглянуті заходи щодо інформування іноземних ділових кіл, дипломатичних представництв іноземних держав про можливості інвестування української економіки, інвестиційні можливості України у сфері приватизації та хід приватизації, а також інвестиційний потенціал регіонів, та підвищення їх інвестиційної привабливості.

Ефективність інвестиційної діяльності на сучасному етапі ринкових перетворень стала однією з ключових у розвитку економіки України. Найважливіші аспекти цієї проблеми стосуються більш широкого залучення вітчизняних та іноземних коштів для розробки та реалізації інвестиційних програм.

При цьому використання зарубіжного досвіду інвестиційної політики набуває особливої актуальності в зв'язку з обмеженістю внутрішніх державних ресурсів. Для подолання кризових явищ в економіці в умовах обмеженості внутрішніх ресурсів і розширення інтеграційних зв'язків України із зарубіжними країнами необхідно активніше використовувати їх досвід для широкого залучення іноземних інвестицій.

У сучасних умовах соціально-економічних перетворень у нашій країні, як ніколи, постає об'єктивна необхідність використання набутого Іншими країнами досвіду активізації інвестиційної діяльності для створення конкурентне здатності господарських систем, модернізації та реконструкції діючих структур, забезпечення диверсифікації капіталу. Про те, питома вага прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку України зростає дуже повільно, про свідчать статистичні дані наведені у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3.

Сукупний обсяг прямих інвестицій в Україну по країнах. (млн. доларів CШA на початок року).

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Всього

438.5

896.9

1438.2

2053.8

       

США

96.6

183.5

263.0

381.2

589,4

635,8

730,9

898,0

Нідерланди

11.8

46.5

119.6

214.0

302,9

361,8

370,2

398,0

Німеччина

101.3

156.9

166.5

184.7

228,5

237,9

249,5

312,1

Росія

19.1

50

106.2

150.4

287,9

314,3

295,1

322,6

Великобри-танія

33.8

53.9

100.3

149.9

246,1

299,4

420,4

510,5

Кіпр

28.5

51.5

86.1

125.6

211,2

372,6

478,0

602,6

Швейцарія

21.3

38.4

49.7

79.5

106,4

156,7

193,1

272,7

Інші країни

213,7

316,2

546,8

768,5

1643,7

1643,7

1669,0

2021,7

Вивчаючи досвід зарубіжних країн щодо використання податкових важелів для збільшення надходжень капіталів нерезидентів, слід зауважити, що останнім часом податкові системи зазнали значних змін у зниженні ставок і прогресії оподаткування. Теоретичним підґрунтям для цього стала концепція американського вченого А. Лаффера, який довів, що податкові надходження залежать і від ставки, і від бази оподаткування. Якщо податкова ставка зростає, бізнес або йде у тінь, або згортається, тобто скорочується база оподаткування. І навпаки: зниження податкової ставки сприяє збільшенню бази [ 35, с24].

Завдяки цим дослідженням у США у 1987 році було зроблено податкову реформу, в результаті якої максимальна ставка податку на прибуток була зменшена з 46 до 34%. Це позитивно вплинуло і на Іноземне інвестування. Нині іноземний сектор цієї країни характеризується високими темпами та масштабами розвитку, а також широкою диверсифікацією. Тільки за один 1994 рік обсяг капіталів нерезидентів, залучених у економіку США, виріс на 80%.

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com