У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави

Сторінка 6

- в умовах слабкого контролю використання держпозик ризик з місцевих переноситься на іноземних інвесторів, які самостійно вирішують проблему самоокупності.

Слід вказати на стримуючі фактори розвитку іноземної підприємницької діяльності:

- імпортовані через МСП ресурси повинні окупатись та забезпечувати надходження прибутку, який потім репатріюється. У довгостроковому контексті відтік ресурсів через репатріацію прибутку повинен перевищувати величину первинних вкладів, тому і озорити про збільшення виробничого апарату за рахунок іноземних інвестицій тільки у розрахунку на їх стимулюючий вплив, на економічний розвиток приймаючої країни в цілому;

- МСП залучають ресурси у своїх цілях, які можуть не збігатися з національними. На практиці, як правило, не вдається уникнути зіткнення національних інтересів іноземних інвесторів. Часто має місце дискримінація національного сектора, яка посилюється правовими заходами макроекономічного стимулювання МСП;

- МСП, як канали передавання технологій часто стають відносно закритими анклавами в національній економіці, слабо пов'язаними з іншого її частиною, на яку попадають витрати по забезпеченню функціонування анклаву. При цьому сила ефекту анклавності обернено пропорційна рівню економічного розвитку приймаючої країни. Крім того, на практиці така країна майже не бере участі у створенні нової технології, а отримує її кінцевий продукт. Передача частини науково-дослідних робіт має місце, переважно, у низько технологічних галузях;

- будучи формою проникнення на зарубіжний ринок, МСП можуть в угоди з діючою на місцевому ринку олігополією (або монополією), коли "збивати ціни" не входить у їх завдання. МСП також можуть справляти стимулюючий вплив на національне підприємництво, поглинаючи фінансові нагромадження у місцевій та іноземній валютах;

- суттєві експортні надходження найбільш реальні у сировинних галузях, в обробній промисловості іноземні інвестиції мають переважно імпортозаміщуючий характер;

- нерегульований розвиток МСП може посилити соціальне розшарування, поляризацію маси споживачів у приймаючих країнах.

В Україні МСП розглядаються, як самостійний вид зовнішньоекономічної діяльності, а створення СП за участі іноземних партнерів - як одна із форм здійснення іноземних інвестицій.

Згідно чинного законодавства до підприємств з іноземними інвестиціями належать підприємства будь-якої правової форми, створені відповідно до законодавства України, якщо протягом календарного року його статутному фонді е кваліфікаційна іноземна інвестиція, що складає не менше 20% статутного капіталу і водночас не менша від суми, еквівалентної певній кількості доларів СІНА, а саме:

- у разі здійснення інвестицій у вигляді рухомого та нерухомого майна, прав Інтелектуальної власності, прав на здійснення господарської діяльності для банків та інший кредитно-фінансових закладів (організацій) 100 000 доларів США;

- у разі здійснення інвестицій у конвертованій валюті, валюті України при реінвестиціях, цінних паперах для банків та інших кредитно-фінансових закладів - 1 000 000 доларів CLLLA, для інших підприємств (організацій) 500 000 доларів США.

Закон України "Про господарські товариства" передбачає можливість створення українсько-зарубіжних СП у п'яти правових формах: акціонерне товариство; товариство з обмеженою відповідальністю; товариство з додатковою відповідальністю; повне товариство; командитне товариство.

На території України підприємства з іноземними інвестиціями можуть бути створені шляхом:

1. Заснування іноземними інвесторами СП з українськими юридичними та фізичними особами;

2. Придбання іноземним інвестором частки участі (акцій) у діючих підприємствах без іноземних інвестицій;

3. Придбання українськими юридичними, або фізичними особами частки у діючих підприємствах із 100% іноземною інвестицією.

МСП може здійснювати будь-які види діяльності з урахуванням обмежень по тим видам діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Підприємство з іноземними інвестиціями може створювати дочірні підприємства, а також філії, представництва та інші відокремлені підрозділи па території України та за її межами. Підприємство вважається дочірнім, якщо воно повністю належить материнській компанії, чи вона володіє контрольним пакетом акцій підприємства (більше 50%).

МСП самостійно визначає умови реалізації продукції, робіт і послуг на ринку України, включаючи ціну на них. Умови поставок продукції з цього ринку визначаються чинним законодавством України.

Згідно статті 17 Закону України "Про інвестиційну діяльність" вартість продукції робіт і послуг у процесі інвестиційної діяльності визначається за вільними цінами і тарифами (в тому числі за підсумками торгів), я у випадках, передбачених законодавчими актами, за державними фіксованими та регульованими цінами і тарифами.

Підприємства з іноземними інвестиціями можуть добровільно об'єднуватись у спілки, асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні та інші об'єднання.

Припинення діяльності МСП здійснюється у разі:

1. Рішення власників прийнятого відповідно до статутних документів підприємства;

2. Закінчення терміну дії договору про заснування підприємства;

3. Відповідно до рішення суду, арбітражного суду.

Необхідно зазначити, що суб'єктом, який отримує державні гарантії захисту іноземної інвестиції є іноземний Інвестор, а не підприємство з Іноземними інвестиціями. Ця особливість важлива при вирішенні питання про гарантії від зміни в законодавстві.

Процес розвитку нових форм світогосподарських зв'язків вказує, що дедалі більшого значення набувають міжнародні форми кооперування і економічного співробітництва підприємств. Вони допомагають поглибленню інтеграції, входженню України у світове господарство, що досить актуально на сьогодні.

Зважаючи на це доцільно звернутися до досвіду інших країн у створенні СП, щоб використати їх досвід в практичній діяльності українських спільних підприємств.

1.3. Особливості та проблеми іноземного

інвестування в Україні

Аналізуючи дані державної статистичної звітності, можна зробити висновок, що Іноземні інвестори охоче вкладають кошти у некапіталомісткі галузі, які можуть забезпечити за певних обставин швидку окупність капіталу. Рівень інвестування у капіталомісткі галузі (машинобудування й металообробка, металургія, транспорт і зв'язок, наука та наукове та наукове обслуговування) щорічно падає. Таким чином, роль вкладень іноземного походження у структурному оновленні українського виробництва ще недостатня.

Іноземні інвестори вкладають кошти тільки у рентабельні галузі. Це й не дивно — приватний іноземний інвестор працює на українському ринку з метою отримання прибутку. У збиткові й малорентабельні галузі нерезиденти гроші не вкладають.

Слід зазначити, що на практиці існує чимало варіантів рейтингової оцінки інвестиційної привабливості об'єктів інвестування, які відрізняються одне від одного головним чином переліком факторів, які беруться до уваги при дослідженні.

Зокрема, метод оцінки інвестиційного клімату — рейтинг Institutional Investor – дозволяє здійснити оцінку кредитоспроможності країн за участю експертів ста провідних міжнародних банків. Цікаво, що найвищі темпи зростання цього рейтингу зафіксовані в окремих країнах Центральної та Східної Європи (Хорватія, Словенія, Польща).

При формуванні рейтингу в інформаційній системі BERI оцінюється політична стабільність, ставлення до зарубіжних інвестицій, націоналізація, девальвація, платіжний баланс, бюрократія, темпи економічного, зростання, можливість реалізації угод, витрати на заробітну плату, продуктивність праці, інфраструктура, умови кредитування [ ].

Соціологічні дослідження щодо інвестиційного клімату країн світу періодично проводить й всесвітньо відомий англійський журнал «Економіст».

Зокрема, у 2000 році пошукова група журналу «Економіст» підготувала доповідь про інвестиційний клімат країн світу. З точки зору великих міжнародних корпорацій і банків, які відбирають країни для інвестування і підприємницької діяльності за рейтингом країн по ступеню їх ризикованості, яке пов'язано з розміщенням іноземних інвестицій в 100 Країнах світу більш-менш привабливих для світових інвесторів.

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com