У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави

Сторінка 5

В сучасній західній економічній літературі МСП розглядаються як один Із різновидів стратегічних альянсів, що реалізується через ефективний розподіл прав власності.

Важливо підкреслити, що поряд із традиційними аргументами на користь розподілу прав власності у порівнянні із 100% володінням підприємствам із-за кордону (прискорення процесу розширення фірми у географічному аспекті, розширення бази досліджень і розробок, передача контролю над підприємством на місця), підкреслюється така причина спільного володіння СП, як синергічний ефект від взаємодії двох, або декількох фірм, що розташовані в різних країнах. Партнери по стратегічному альянсі у формі СП можуть діяти різними шляхами:

- іноземна фірма об'єднує свої зусилля з місцевою;

- фірми двох, або декількох держав об'єднуються для діяльності в третій країні (коли в роботі СП беруть участь більше двох організацій, його іноді називають консорціумом).

Аналіз розвитку МСП потребує їх систематизації. Пропонується систематизація міжнародних спільних підприємств за такими ознаками: організація, структура учасників, вкладення у статутний фонд.

Таблиця 11.

Систематизація міжнародних спільних підприємств.

Ознаки

Групи МСП

1. Організація

1.1. Спосіб

1.1.1 Організаційно-правові форми згідно із законодавством країни, яка приймає капітал

1.1.2. Контрактні (договірні)

1.2. Шлях

1.2.1. Створення нового підприємства

1.2.2. Викуп частини діючого місцевого підприємства іноземними партнерами

1.2.3. Викуп частини діючого іноземного підприємства місцевими партнерами

1.3. Форма

1.3.1. Два партнери

1.3.2. Більше двох партнерів - організацій (консорціум)

1 .4. Місце реєстрації

1 .4. 1 . На території країни одного з партнерів

1.4.2. На території третьої країни

2. Структура учасників

2.1. Безпосередні учасники

2.1.1. Тільки фізичні особи

2.1.2. Тільки юридичні особи

2.1.3. Фізичні та юридичні особи

2.2. Країни-учасниці

2.2.1. Захід-Захід

2.2.2. Північ-Північ

2.2.3. Схід-Захід

2.2.4. Південь-Північ

Продовження таблиці 1.1

2.2.5. Південь-Південь

2.2.6. Схід-Схід

3. Вкладення у статутний фонд

3.1. Джерело

3.1.1. Власні

3.1.2. Запозичені

3.2. Зміст

3.2.1. Грошові

3.2.2. Не грошові

3.3. Якість

3.3.1. Первинні

3.3.2. Реінвестиції

3.4. Спосіб

3.4.1. Разові й остаточні

3.4.2. Що вимагають додаткових вкладень у підприємства

3.5. Мета

3.5.1. Комерційна

3.5.2. У межах технічної допомоги, або благодійництва

3.5.3. Для власних потреб

3.6. Структура

3.6.1. За участю тільки приватного капіталу

3.6.2. За участю приватного і державного капіталу

3.6.3. За участю національних і міжнародних організацій

3.7. Участь партнерів

3.7.1 Паритетні засади

3.7.2 Більша частка іноземного партнера

3.7.3 Менша частка іноземного партнера

З урахуванням дії глобально-економічних, політико-, ресурсно- та загальноекономічних факторів формується відповідна стратегічна орієнтація країн базування та приймання капіталу, яка в свою чергу впливає на мотивацію безпосередніх партнерів при створенні СП.

Фактори

Рис. 1.1. Мотивація створення МСП у системі макроекономічних факторів.

Для країн базування, традиційно головними серед яких є промислово-розвинені країни вирішальним макроекономічним фактором експортної орієнтації прямого підприємницького капіталу є стан балансу ввозу І вивозу інвестицій.

У зв'язку з цим виділяють такі країни, які: переважно експортують капітал (Японія), зберігають приблизну рівновагу експорту та Імпорту капіталу (Німеччина, Франція), нетто-імпортери (Ірландія, Португалія, Іспанія, Туреччина).

В останні роки крупними експортерами капіталу стали Південна Корея, Тайвань, Китай, країни близького сходу.

Для країн приймання привабливість прямих інвестицій у формі СП зумовлена такими факторами:

- імпорт прямих підприємницьких капіталів веде до збільшення виробничих потужностей та ресурсів, сприяє поширенню передової технології і управлінського досвіду, підвищенню кваліфікації трудових ресурсів;

- з'являються нові матеріальні та фінансові ресурси, мобілізуються і більш продуктивно використовуються національні ресурси;

- СП сприяють розвиткові національної науково-дослідної бази;

- стимулюється конкуренція і пов'язані з цим позитивні явища (підрив позицій місцевих монополій, зниження цін та підвищення якості продукції, яка заміщає імпорт і застарілі вироби місцевого виробництва);

- підвищуються ціни та попит на національні (місцеві) фактори виробництва;

- збільшуються експортні надходження у вигляді податків на діяльність МСП;

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com