У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави

Сторінка 4

До групи цих факторів належать правопорядок (особиста безпека), захищеність від корупції, безпека приватної власності, власності на землю, засоби забезпечення виконання контрактних зобов'язань, ринок цінних паперів, кредитний ринок тощо.

Інституційні змінні високорозвинутий фінансовий сектор, у тому числі банківський сектор та фондові біржі), стабільна й передбачувана політика дотримання контрактних зобов'язань, захист прав власності, а також інші змінні безпосередньо впливають на рівень обсягу залучення ПІІ.

Особливо слід зазначити, що останнім часом в області іноземного, інвестування спостерігається тенденція, коли ПІІ сприяють залученню додаткового прямого іноземного капіталу. Здійснюючи інвестування в певну країну, інвестори тим самим «голосують» за економіку цієї країни.

Деякі ситуації зовнішнього інвестування складають картину вражень, переконань та очікувань і в такий спосіб виступають запорукою поточного та майбутнього зростання.

1.2. Спільне підприємництво: суть і види.

Слід зазначити, що перші спільні підприємства були створені ще в XIX столітті, тобто в період вільної конкурентної боротьби. У першій половині XX століття СП поширились в сфері обігу, а в середині століття стали типовою формою організації виробництва, монополістичним капіталом.

В економічній та юридичній літературі немає єдиної думки щодо визначення даного типу підприємств. Поширеними є такі терміни, як "Спільні підприємства", "Змішані підприємства", "Спільні компанії”, "Підприємства за участю іноземного капіталу".

Німецькі автори використовують запозичений термін "Joint venture" і вітчизняний "Gemeinschaftsunternehmen", що близько до нашого — спільні підприємства. В англо-американському пряні використовують поняття "Partnership" (партнерство), що визначає зв'язки сторін, як партнерські. В ряді південноазіатських країн спільні підприємства отримали назву командитних товариств.

В доповіді Європейської економічної комісії з питань спільного підприємництва СП зазначалось як "підприємство, корпорація, товариство, створене двома або більше компаніями, індивідами, або організаторами, принаймні, одна з яких мотивована отриманням прибутку, прагне до розширення своєї діяльності за рахунок нового бізнесу на довготривалій основі. Власність розподіляється між партнерами на принципах більш-менш рівного володіння без абсолютної переваги когось одного з них", [7. с.103]

У вітчизняній економічній літературі дасться таке визначення: "Спільні підприємства — підприємства, об'єднання, інші організаційні, господарські одиниці створені на основі вкладення капіталу двох, або кількох суб'єктів світового господарства". [8. с.305]

Ще одне визначення спільного підприємства: "Спільні підприємства — це підприємства, які передбачають об'єднання матеріальних, науково-технічних трудових ресурсів І фінансових коштів партнерів з метою досягнення максимального прибутку". [9. C.95J

Спільне підприємство за участю іноземного партнера — це таке підприємство, об'єднання, або інша організаційна одиниця, в якій беруть участь крім національних організацій, фірм, чи фірм інших держав з метою спільного виробництва, збуту продукції, проведення науково-дослідних робіт, будівництва, технічних консультацій, сервісу, надання транспортних, фінансових, страхових -послуг, реклами тощо.

СП являє собою діяльність, яка ґрунтується на співробітництві з іноземними підприємствами, організаціями, або підприємцями на спільному розподілі прибутку й ризиків від її здійснення. Передумови такого підприємництва складаються у процесі інтернаціоналізації господарського життя внаслідок розвитку експортно-імпортної діяльності.

Розрізняють такі види підприємництва:

1. Ліцензування, коли фірма (ліцензіар) вступає у відносини з фірмою, або державою (ліцензіат) на зарубіжному ринку, пропонуючи права на використання виробничого процесу, товарного знаку, патенту, "ноу-хау" в обмін на ліцензійну плату. Така форма СП є найбільш близькою до вивозу капіталу у формі портфельних інвестицій, тому, що ліцензійна винагорода поступає до ліцензіара у вигляді періодичних відрахувань від доходу ліцензіата. Відбувається, практично, те саме, що і при звичайній купівлі пакету акцій зарубіжного підприємства.

2. Підрядне виробництво, коли фірма укладає контракт з виробником на зарубіжному ринку, що виготовляє товари, реалізацією яких має займатися вказана фірма. Такий вид СП передбачає більш тісний зв'язок між учасниками. Вступають у силу такі фактори, як дотримання термінів поставок, необхідна якість товарів тощо.

3. Управління за контрактом, коли фірма передає зарубіжному партнеру "ноу-хау" у сфері управління, а той забезпечує необхідний капітал і його використання з максимальною орієнтацією на ефективну реалізацію одержаних управлінських послуг.

4. Спільне підприємство, коли зарубіжний та місцевий партнери поєднують свої зусилля в інвестуванні, управлінні, розподілі доходів та ризиків.

Всім видам спільного підприємництва притаманні елементи виробничої кооперації. Однак, особливо в цьому плані відрізняються міжнародні спільні підприємства (МСП), що зумовлено їх суттєвими особливостями:

- виробництво товарів на базі власності, яка об'єднується;

- спільне управління виробництвом;

- поділ партнерами виробничого та комерційного ризиків;

- узгоджений розподіл прибутку підприємств.

За такої взаємодії всі учасники зацікавлені у підвищенні ефективності виробництва і реалізації продукції, у розвитку масштабів виробництва І послідовній модернізації виробничого апарату, у поєднанні засиль та ресурсів не тільки у сфері безпосереднього виробництва, а й у передвиробничій сфері (дослідження, проектно-конструкторська підготовка виробництва, маркетинг), а також у збутових та післяпродажних операціях.

Така форма співробітництва характеризується особливою складністю, пов'язаною з тим, що при створенні МСП його учасники вкладають власний капітал, тому виникає необхідність певних гарантій, які забезпечили б охорону вкладеного капіталу та його повернення при порушенні угод, або закінченні терміну їх дії. Крім того МСП має, як правило, єдиний колектив та власну систему управління.

Варто звернути увагу, що реалізація форм міжнародного бізнесу можлива двома шляхами:

— без створення нового підприємства (юридичної особи) у рамках міжнародної кооперації та міжнародної торгівлі товарами та послугами (експорт, управління за контрактом, ліцензування, підрядне виробництво). У цихвипадках відносини між партнерами регулюються відповідними угодами та контрактами;

— Із створенням нового об'єкта господарювання, а саме СП або зарубіжної філії (при 100% прямому інвестуванні). Тому суттєвою ознакою створення МСП є те, що в білості випадків виникає новий суб'єкт міжнародного бізнесу. Крім випадків, коли створюються так звані контрактні (договірні) СП без реєстрації підприємства у спільному володінні.

МСП мають переваги порівняно з іншими видами спільного підприємництва, оскільки забезпечують довготривалість угод, комплексність співробітництва, спільну відповідальність партнерів за ефективність діяльності підприємства, зменшують ризик, особливо політичний. Часто МСП - це слина заохочувальна форма проникнення підприємницького капіталу в іншу країну. У цьому контексті важливо підкреслити, що:

- МСП є різновидом прямого інвестування у випадку, коли дві або більше фірм мають право власності на прямі інвестиції (прямі інвестиції визначають, як капіталовкладення у підприємства закордону, що забезпечують отримання підприємницького прибутку та контроль над ними з боку інвестора (навіть при володінні невеликою часткою акцій фірми на рівні 10%)), в одну компанію, тобто, об'єктивною основою розвитку СП є прямі інвестиції;

- на розвиток МСП суттєво впливає секторальний поділ прямого інвестування (галузева структура);

- у МСП реалізуються державні та приватні різні за величиною, терміном та джерелами, фактично всі види інвестиції.

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com