У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави

Сторінка 21

Отож, здійснивши досліджування даної теми, можна зробити наступні висновки:

q Щодо теоретико-організаційної основи інвестиційного процесу в Україні:

1. Потреба України в іноземних інвестиціях зумовлена трьома головними причинами. По-перше, надзвичайно низькою інвестиційною активністю владних товаровиробників і підприємств. По-друге, гострою необхідністю технічної і технологічної модернізації як самого виробництва, так і всієї ринкової та соціальної інфраструктури шляхом імпорту сучасних технологій, машин і устаткування. По-третє, проблемами впровадження в усі сфери господарського життя нових методів управління, менеджменту і маркетингу як необхідних атрибутів ринкової системи.

2. Широкомасштабному залученню іноземних інвестицій в економіку України перешкоджають:

Ø нестабільна макроекономічна і політична ситуація;

Ø значна не відпрацьованість та невідлагодженість правової сфери, а також постійна зміна інвестиційного законодавства;

Ø нерозвиненість вітчизняної інвестиційної інфраструктури;

Ø невисокий рівень прибутковості вкладень;

Ø відсутність дієвої системи страхування іноземних інвестицій;

Ø недосконалість національного інвестиційного менеджменту.

q щодо оцінки інвестиційного процесу в Україні:

1. Проаналізувавши інвестиційну діяльність СП “Інтерплит” слід відмітити, що як для підприємства, що було створено не так давно, його структура є досить раціональною та ефективною. Проте це не означає, що вона не потребує вдосконалення. Сьогодні в будь-якій сфері діяльності найбільш важливий фактор – інформація, її швидкий обіг, якість, кількість. Для покращення будь-то виробничої чи управлінської діяльності підприємства, керівництву не завадило б подбати про більший взаємозв’язок функціональних підрозділів, про більш жорсткі терміни надання інформації;

2. Існує кілька методів оцінки ефективності інвестицій та показників ефективності. Одні з них розглядають як якісні, що характеризують доходність одиниці капіталу, а інші – як абсолютні, тобто такі, що відображають масштаб отриманого доходу. На мою думку, і ті, і ті показники слід застосовувати паралельно для отримання більш чіткої картини про ефективність інвестиції;

3. Враховуючи міжнародний досвід залучення інвестицій можна сказати, що в окремих випадках податкові важелі можуть стати не тільки важливим, а й вирішалтььним спонукальним мотивом для інвесторів. Йдеться про податкові гавані та ар шорні загони. Отож, загальнодержавна політика повинна забезпечити узгодження інтересів держави та інвесторів з врахуванням існуючого співвідношення пропозиції і попиту на ринку капіталів, реальних можливостей нашої країни.

q щодо ефективності залучення прямих іноземних інвестицій:

1. Для вдосконалення інвестиційної та фінансово-господарської діяльності спільного підприємства “Інтерплит” пропонується створити спеціальний комітет для поглиблення аналізу діяльності та виробітку стратегічних цілей в рамках стратегії використання залучених інвестицій, а також створити відділ, який би працював тільки з ринками;

2. Створюючи стратегію підприємницької діяльності необхідно приділити особливу увагу можливим ризиком в їх діяльності. Стратегія маркетингу розповсюдження продукту повинна складатися з таких розділів: цільові ринки та комплекс маркетингу. Для того, щоб завоювати міжнародні ринки з будь-якого виду продукції або послуг, необхідно мати точну інформацію про потенційних споживачів, їх бажання, можливості, платоспроможність.

3. Для усунення негативних тенденцій та стимулювання іноземного інвестування в економіку України доцільно вдатися до комплексу заходів, орієнтуючись на такі принципи:

- незавершеність ринкових перетворень – основний стимулюючий чинник у формуванні сприятливого щодо інвестиційної діяльності економічного середовища;

- забезпечення стабільності політичної системи та довготривалого, незмінного курсу діяльності уряду додасть впевненості зарубіжному інвестору;

- успішне функціонування приватних власників закладає основу привабливості інвестиційного клімату країни;

- гарантування стабільності нормативно-правових документів щодо умов іноземного інвестування покращить довіру іноземних підприємств до законодавчого поля України;

- проведення виваженої політики стимулювання залучених іноземних ресурсів шляхом диференційного підходу до податкових та інших пільг забезпечить не лише збільшення припливу капіталу, а й надасть змогу стимулювати та спрямувати його потоки з урахуванням відповідних пріоритетів розвитку економіки України.

Додаток 1

Структурна схема ТзОВ “СП “Інтерплит”.

Додаток 9.

Довідка. Про основні показники фінансово-господарської діяльності.

Показники

Роки

 
   

1998

1999

2000

2001

2002

1.

Виробництво товарної продукції в діючих цінах, тис. грн.

5797,6

25814, 3

75074,3

125120

156215,3

2.

Обсяг продукції в порівняльних цінах (на01.01.**.р), тис. грн.

7198,3

28801,2

70563,8

128315,6

223113,5

3.

Темпи зростання товар­ної продукції в порівняльних цінах до відповідного періоду

,%

 

289,2

245,0

105,6

121,1

4.

Собівартість товарної продукції, тис. грн.

7802,9

23930

71459,1

92001,2

11507,5

5.

Затрати на 1 грн.тов. прод., коп

1,067

0,927

0,95

0,91

0,87

6.

Рентабельність

продукції

-6,3

+7,9

+5,1

+5,9

+6,6

7.

Обсяг реалізації продукції всього з СП, тис. грн.

- в т.ч. по бартерних операціях

- в % до обсягу реалізації

5956,1

4092,5

68,7

24593, 4

19283, 3

78,4

74494

37567

50,4

82653

52628

53,2

912116

61015

55,4

8.

Виручка від реалізації, тис. грн. (без ПДВ)

6945,9  

36514, 4

81631

92115

102120

9.

Собівартість

реалізованої продукції, послуг

7213,3

35936, 6

77024

84051

89317

10.

Прибуток (+), збиток (-) від реалізації, тис. грн.

266,4

577,8

460,7

520,3

583,2

Продовження додатку 9

11.

Позареалізаційний

прибуток (збиток), тис. грн.

77,5

372,6

165

230

263,2

12

Разом прибуток (збиток), тис. грн.

343,9

205,2

4772

5036

5812

13.

Використання прибутку тис. грн.

28,7

950,4

4171

4923

694

14.

Балансовий прибуток

(збиток), всього, тис. грн.

372,6

740

601

653

694

15.

Результат від іншої реалізації, тис. грн.

183,7

204,6

210,7

296,3

306,2

16.

Наявність власних обігових коштів, тис. грн.

574,2

1590,2

2880

3106

3901

17.

Товароматеріальні цінності та запаси, всього тис. грн.

1253,2

6426,9

7674

8216

8914

- в т.ч. виробничі запаси

825,9

4080,8

4750

5117

5921

- незавершене виробництво

23,2

1248,1

2197

2561

2910

- готова продукція

333,7

1063,2

727

1017

1023

18.

Довгострокові зобов'язання, тис. грн.

1141,4

1141,4

300

210

186

19.

Дебіторська заборгованість тис. грн.

2486,9

987,9

1072

1120

1207

20.

Кредиторська заборгованість, тис. грн.

1421,4

4763,4

4854

4617

4312

 

- в т.ч. по розрахунках з бюджетом

15,8

34,5

456

420

393

 

- по оплаті праці

43,5

170,5

388

283

167

 

- пенсійному фонду

21,7

64,9

172

115

110

 

- позабюджетним фондам

31,5

34,4

-

 

-

 

- за товари

1155,6

4345,5

3838

3120

2604

21.

Середньоспискова чисельність, всього, чол.

291

426

561

583

603

 

- в т. ч. чисельність в еквіваленті до зайнятих

185

426

552

570

584

22.

Кошти направлені на споживання всього

504,2

1745,7

4420,0

6015,2

6789,4

23.

Середньомісячна зарплата, грн.

141

333,5

656

703

785

24.

Середньорічна вартість основних фондів, тис.

3171,1

       
 

грн.

         

25.

Залишкова вартість основних фондів, тис.

2968,8

3128,7

5766

6027

7001,4

 

грн.

         

26.

Незавершене

капвкладення, тис, грн.

-

-

150

150

200

27.

Статутний фонд, тис. грн.

3800,0

5320,0

7244

8312

8994

28.

Збитки минулих років тис. грн.

-

_

-

-

-

29.

Затрати на капремонт, тис. грн.

 

348,7

374,0

392

405

0.

Адміністративні витрати

-

-

2829

3024

728

31.

Витрати на збут

-

_

686

707

728

32.

На інші цілі

-

-

496

502

590

33.

Податок на прибуток

-

_

160

160

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com