У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави

Сторінка 20

Ключовий принцип державної політики по відношенню до внутрішніх Інвесторів полягає в тому, щоб, не втручаючись в їх діяльність, максимально сприяти підвищенню їх Інвестиційної активності та забезпеченню надійного захисту вкладених коштів.

З метою залучення капіталу незалежних інвесторів необхідно створити систему диференційованих податкових пільг, які б компенсували несприятливі чинники інвестиційного середовища: субсидії за рахунок бюджету та інвестування проектів у пріоритетних галузях; звільнення від податків коштів підприємств, які спрямовуються па розвиток свого виробничого потенціалу; надання пільгових кредитів громадянам на житлове будівництво в доповнення до їх власних коштів.

Незважаючи на зростання інвестиційної активності суб'єктів господа­рювання, головна функція стратегічного управління інвестиційною сферою розвитку виробництва повинна залишатися за державою, за її органами управління.

Центральні та місцеві органи державного управління повинні займати ключові позиції у формуванні стратегії інвестиційної політики і визначенні ефективних напрямів капіталізації економіки. При цьому мова по­винна йти не про управління дуже обмеженими коштами державного та місцевих бюджетів, а про роль держави у формуванні та реалізації цілеспрямованої, дієвої та ефективної системи управління інвестиційною діяльністю, яка б передбачала перехід від директивного до проектного управління, на засадах якого розвивається виробничий потенціал в усіх цивілізованих країнах.

1 перший крок у цьому напрямі повинен бути спрямований на визначення «точок росту» економіки, вкладення капіталу в які дозволить, створювати осередки економічного пожвавлення. Втягуючи в орбіту свого тяжіння суміжні виробництва і формуючи зони інноваційного прориву, вони будуть створювати хвилі економічного зростання і забезпечать передумови піднесення усього народногосподарського комплексу.

Результати академічних досліджень підтверджують, що оподаткування ще не належить до числа вирішальних факторів здійснення прямих іноземних інвестицій. Наприклад, базова ставка оподаткування прибутку корпорацій у Німеччині - 70,8% (часто цей норматив на практиці зменшується до 50-55% завдяки численним пільгам), проте це не лякає інвесторів.

Аналогічних висновків дійшли і фахівці німецької консультативної групи, які в ході дослідження умов іноземного інвестування в Україні опитали найбільших інвесторів, що працюють у різних галузях. Жоден із нерезидентів не визнав, що недосконала податкова політика є перешкодою для інвестування.

Більшість опитаних (60%) відповіла, що податковий фактор для них узагалі не суттєвий.

Інвестори розуміють, що прибутковість капіталу визначається не тільки ставкою оподаткування, а й методикою обчислення бази оподаткування. Йдеться про порядок обрахунку амортизації", правила обліку запасів, віднесення плати за кредит та страхування на витрати виробництва тощо.

З Іншого боку, необхідно врахувати, що розвинуті країни напрацювали значний досвід податкового стимулювання іноземного інвестування. Система оподаткування побудована таким чином, аби постійно заохочувати інвестиції.

Питання, які потрібно вирішити, для покращення інвестиційного клімату в Україні

Уряди західних країн не мають безпосереднього впливу на інвестування. Уряди інших країн можуть сприяти інвестуванню в Україну лише непрямими шляхами, наприклад, надаючи Інформацію, організовуючи спільні відрядження, підтримуючи вивчення можливостей інвестування, забезпечуючи страхувальні схеми стосовно некомерційних ризиків. Але головне рішення: інвестувати чи ні і в яку країну - приймається кожною окремою компанією.

Друге питання, полягає в тому, що компанія не буде інвестувати з метою тільки допомогти Україні у важкій економічній ситуації. Компанія інвестуватиме в Україну, лише якщо вважатиме це прибутковою справою. Це може бути прибуток, отриманий за певний період (що у випадку інвестицій, зазвичай, потребує досить багато часу, скажімо, два роки). Або прибуток може бути отриманий за більш тривалий час, якщо компанія досить велика і може собі дозволити початкові витрати протягом перших років діяльності.

Компанії також можуть брати до уваги такі вторинні фактори, як діяльність у якомога більшій кількості країн; жорстка конкуренція; уникнення високих ставок ввізного мита або транспортних витрат. Але не буде ніякого інвестування, якщо не очікується прибуток. Інвестор не тільки сподівається на отримання прибутку, але й на те, що цей прибуток повинен бути вищим, ніж в іншій Країні.

Уряду України необхідно здійснити наступні кроки, щоб перетворити податкову систему на позитивний елемент інвестиційного клімату:

1. Формування податкового кодексу мають бути чіткими, а сам кодекс має вимагати від податкових органів мінімуму дій на власний розсуд і самовільних рішень;

2. Підвищення прозорості та справедливості оподаткування;

3. Встановлення обґрунтованих розмірів податкового тягаря. Зниження ставки ПДВ;

4. Ліквідування численних звільнень від сплати податків і поставок за нульовими ставками.

Що стосується банківської справи:

1. Розвивати ринок капіталу;

2. Запроваджувати ефективну систему переказу виплат в інші країни. Щоб досягти цієї мети, уряд має ліквідувати всі обмеження на операції з виплатою;

3. Ліквідувати тиск уряду на банки з метою надання прямих позик збитковим державним підприємствам;

4. Розвивати процедури банкрутства з ефективним механізмом її примусового застосування, а також зміна структури капіталу проблемних банків.

Що стосується монетарної політики:

1. Встановити реальні економічні завдання щодо інфляції;

2. Ліквідувати регулювання цін;

3. Уряд має працювати на підвищення довіри до нього і особливо довіри до проголошеної монетарної політики;

Що стосується торгівельної політики:

1. Уряду необхідно зосередити свою увагу на тому, щоб відкрити українську економіку, відмінивши всі тарифи й адміністративні перешкоди;

2. Обмежити ліцензії, щоб заробляти тверду валюту у формі квот і ліцензій на товарну продукцію;

3. Повністю реформувати митну службу. Запровадити систему попередньої перевірки імпорту міжнародними офіційно схваленими компаніями;

4. Відмінити численні імпортні регулювання.

Узагальнюючи зазначені заходи, можна відмітити, що стратегія щодо прямих іноземних інвестицій буде найефективнішою, якщо її визначити як частину широкого пакету стратегій, сформульованих для забезпечення довготривалого сприяння економіці. Чітко проголошена програма економічної трансформації є важливою передумовою для створення міжнародної громадської думки про країну та її керівництво як таких, що твердо мають намір позбутися практики командного підходу в національній економічній політиці.

Якщо уряд рухається в напрямку досягнення своїх основних економічних завдань і запланованих обмежень і немає заперечень щодо курсу реформ, то зростає ймовірність того, що інвестори вкладатимуть свої капітали.

Нажаль, це найменше стосується України, де протиріччя між законодавчою і виконавчою гілками влади є частиною щоденного політичного середовища. Ці зіткнення між різними політичними інституціями щодо напряму економічної реформи створюють клімат невизначеності та перешкоджають припливу інвестицій. Для того, щоб спонукати інвесторів вкладати капітали в країну, де відчувається відсутність зростання, політики повинні бути спроможними завоювати високий ступінь довіри і бути готовими підтримувати чітку, просту і зорієнтовану на ринок політику.

Реалізація вищезазначених заходів дозволить покращити інвестиційний клімат України.

Висновки

Зацікавленість України у збільшенні надходжень іноземних інвестицій втілюється у цілеспрямованих заходах щодо поліпшення інвестиційного клімату. Моделювання інвестиційного клімату країною, що приймає інвестиції, має виняткове значення для створення ефективного механізму залучення та використання іноземного капіталу.

По-перше, це поглиблює оцінку загальної економічної ситуації в країні. По-друге, дає системне уявлення про мотивацію поведінки іноземного партнера. По-третє, віддзеркалює напрямки впливу на іноземного партнера.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com