У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави

Сторінка 18

Для підприємства існують наступні незадовільні фактори:

1. Українські споживачі втрачають довіру до вітчизняних товарів через їх низьку якість;

2. Фірми-конкуренти знайшли своїх постійних споживачів.

Пункт 1 показує, що фірмі потрібно буде затратити зусиль, щоб переконати українських споживачів у високій якості пропонованого продукту, а для цього треба буде витратити значну суму коштів на рекламу і пропаганду. Пункт 2 свідчить про те, що значні витрати будуть потрібні, для того, щоб утримати і розширити частку до запланованої (35%).

Пропонується створити спеціальний комітет на СП "Інтерплит" для поглибленого аналізу діяльності та виробітки стратегічних цілей в рамках стратегії використання залучених інвестицій.

Для формулювання та досягнення цілей підприємству потрібно буде:

- Провести повномасштабне дослідження ринку. Воно проводиться за допомогою внутрішніх джерел інформації (звіти фірми про прибутки, баланс, показники збуту, відомості товарно-матеріальних цінностей, звіти про попередні дослідження, статистичні збірники, періодичні видання, комерційна Інформація), а також спостереження І опитування;

- Проінформувати споживачів про наявність на українському ринку ДСП високої якості за допомогою реклами та пропаганди;

- Збільшити частку ринку і прибутковість від продажу за допомогою стимулювання збуту:

- заохочення споживачів (розповсюдження зразків, премії, конкурси, залікові талони);

- стимулювання сфери торгівлі (заліки за покупку, падання товарів безкоштовно, заліки торговцям, за включення товару в номенклатуру, проведення спільної реклами, проведення торгових конкурсів торговців);

- заохочення власного торгового персоналу фірми (премії, конкурси). Стратегія маркетингу розповсюдження продукту повинна складатися з "наступних розділів: цільові ринки та комплекс маркетингу.

Щоб досягти запланованого прибутку підприємству потрібно працювати на таких ринках: ринок промислових підприємств, ринок проміжних продавців, ринок державних установ. Для роботи на цих ринках фірмі потрібно провести ряд наступних заходів:

- вчасно інформувати споживачів про наявність нових видів продукції, а також переконати їх, що не найкращий із пропонованих товарів за допомогою реклами та пропаганди (радіо, телебачення, престижні періодичні видання), участі у різних виставках. Обов'язково наголосити на конкурентних перевагах продукту СП;

- створити відділ на СП, який би працював тільки з ринками та призначити відповідальну особу на цю роботу;

- розробити систему знижок для роботи лише на ринках промислових підприємств і державних установ.

Для ефективного просування нового товару на внутрішні і зовнішні ринки з метою підвищення його конкурентоспроможності пропонується:

- підвищити рівень контролю за якістю продукції. Для цього відповідальність за якість товарів слід перенести, безпосередньо, на керівників відповідних ділянок виробничого процесу та підзвітних їм осіб. Щоб цей процес був дієвішим, потрібно чітко відпрацювати канали передачі інформації, і це також дасть змогу швидше реагувати на труднощі та ліквідовувати "слабкі місця" товарів через залучення експертів технічного відділу;

- особливу увагу слід звернути на розробку нових видів продукції. Перешкодою цьому є брак фінансування науково-дослідної та інженерно-конструкторської роботи;

- забезпечити участь СП у міжнародних тендерних торгах, ярмарках;

- розробити ефективну рекламну кампанію із залученням спеціалістів відповідних фірм та їхніх рекламних технологій.

Питання про зниження собівартості, а тим самим і про зниження витрат слід ставити першочергову перед керівниками всіх виробничих підрозділів. Ллє це не означає, що багато статей витрат потрібно закрити. Йдеться лише про економне та більш ефективне використання наявних у підприємства матеріальних, людських та фінансових ресурсів. Доцільно також було б переглянути спосіб нарахування собівартості та відпускної ціни. Розглянувши кожну з цих статей можна запропонувати наступне:

- щодо матеріалів, то переглянути ціни постачальників і можливу заміну на тих, хто пропонує нижчі ціни (проте, не на шкоду якості придбаних матеріалів);

- самостійне виробництво деяких купованих виробів на виробничих площах СП "Інтерплит".

Оскільки, на СП на даний момент служби сервісу, як такої, практично не Існує, то пропонується організувати таку постійно діючу службу, що дозволить:

- виділитись серед конкурентів високим рівнем обслуговування, як до продажного так і після продажного;

- працюючи на місцях, безпосередньо зі споживачами, ефективніше досліджувати бажання та вимоги покупців, а тим самим оперативніше реагувати на зміни кон'юнктури ринку.

Кожне підприємство чи фірма має дві основні цілі своєї діяльності - залучити нових клієнтів та зробити їх постійними. Просування ріового товару на ринки залежить не тільки від товару, а в першу чергу від розробки маркетингового плану, просування продукції на ринок. Отже, на мою думку, запропонована вища розробка маркетингового плану просування нового продукту на ринок може бути практично використаний Із діяльності спільного підприємства "Інтерплит".

СП повинно зміцнювати та поглиблювати свої зв'язки з Іншими підприємствами на ринку з урахуванням своїх стратегічних інтересів та повного використання ресурсного, технологічного та інвестиційного потенціалів.

3.2 Шляхи прискорення інвестування української економіки.

Особливе місце серед проблем, які визначально впливають на складні процеси становлення і розбудови держави належить інвестиціям, що забезпечують відтворення і оновлення матеріально-технічного потенціалу виробництва.

Визначення та узагальнення тенденцій у цій фундаментальній сфері економіки країни дозволяє обґрунтувати пропозиції щодо вирішення найбільш гострих проблем, виявити регіональні та галузеві пріоритети, шляхи реалізації Інвестиційної політики.

Позитивні зрушення, які з'явилися у сфері інвестиційної діяльності останніми роками, вселяють надію, що почали створюватися можливості для їх закріплення і подальшого розвитку процесів інвестування економіки незалежної України.

Головним завданням сьогодення і перспективної стратегії капіталізації усіх сфер господарської діяльності повинно стати забезпечення комплексного, системного підходу до управління процесами оновлення і відтворення виробничого потенціалу усіх галузей народного господарства на засадах впровадження новітніх досягнень науки, техніки і високих технологій.

В сучасних умовах з'являється впевненість, що усі існуючі негативні тенденції інвестиційної діяльності можуть бути успішно подолані послідовною, цілеспрямованою і дієвою діяльністю усіх учасників Інвестиційного процесу.

При цьому інвестиційна політика повинна базуватися на основній стратегічній меті реформування економіки, визначати систему державних, галузевих і регіональних пріоритетів, прогресивні підходи до участі інвесторів у стабілізації і розвитку усіх секторів економічної діяльності.

Для організації і координування робіт щодо реалізації зазначених пріоритетів повинні бути підготовлені програмні документи, в яких конкретизувались би цілі, завдання, терміни, ресурси і виконавці заходів, спрямованих на принципові зрушення в підходах до залучення інвестицій, визначення напрямів формування інвестиційної політики, підвищення її впливу на процеси реформування економіки і ефективне використання виробничого потенціалу господарських комплексів.

Одним з таких документів є «Програма розвитку Інвестиційної діяльності України на 2002-2010 роки, яка відпрацьована фахівцями центральних органів державного управління на виконання Указу Президента України від 12.07.2001 р. №512 «Про заходи щодо поліпшення Інвестиційного клімату в Україні», а також Інших програмних документів, які визначають стратегічні напрями розвитку економіки країни.

Програмою передбачено комплекс заходів щодо дальшого поліпшення інвестиційного клімату з врахуванням результатів міжнародного форуму «Шляхи збільшення інвестицій в Україну», який відбувся 18.06.2001 р. під егідою Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні. Крім того, в ній намічені конкретні завдання органам державного управління:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com