У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави

Сторінка 17

Для нашого інвестиційного проекту значення рентабельності залежно від норми дисконтування наведені в табл 2.8.

Таблиця 2.8.

Рентабельність інвестиційного проекту

залежно від норми дисконтування

Норма дисконтування, %

0

2

4

6

8

9,6

10

12

Рентабельність

1,7

1,51

1,35

1,21

1,09

1,00

0,98

0,89

Із порівняння зрозуміло, що всі розглянуті показники ефективності інвестиційного проекту тісно пов’язані між собою. Це пояснюється тим, що вони засновані на дисконтуванні потоку платежів. Тому часто проект, що має перевагу за одним показником, матиме її також і за іншими. Але це не завжди так, оскільки передумова й особливості розрахунку кожного показника різниться.

Розглянемо відповідність між чистим зведеним доходом і рентабельністю. Використовуючи формули (2.5) і (2.10) запишемо вираз для рентабельності

, (2.11)

де - дисконтова на сума інвестицій.

З цієї формули видно, що більше значення рентабельності можна досягти і за менших значень NVP, якщо інвестиції знижуються більшою мірою, ніж чистий зведений дохід.

Через відмінності в оцінках інвестиційного проекту, що можуть спостерігатися при застосуванні різноманітних показників ефективності, постає питання про перевагу тих чи інших вимірників ефективності.

Як свідчить світова практика, при оцінці ефективності інвестицій найчастіше на першому місці по застосуванню знаходиться показник внутрішньої норми дохідності, а на другому – чистий зведений дохід [23, с. 56].

В табл. 2.9 наведені дані про частоту застосування різноманітних показників ефективності інвестицій.

Таблиця 2.9.

Частота застосування показників ефективності, разів

Показник ефективності

Тип застосування

Основний вимірник

Додатковий вимірник

Внутрішня норма доходу

69

14

Чистий зведений дохід

32

39

Інші показники

12

21

Однак на мою думку, показники бажано застосовувати одночасно, оскільки перший з них розглядають як якісний, що характеризує доходність одиниці вкладеного капіталу, а другий – як абсолютний показник, що відображає масштаб інвестиційного проекту і отриманого доходу.

Окрім формалізованих критеріїв оцінки ефективності у процесі прийняття рішень про фінансування інвестиційного проекту враховуються різні обмеження і неформальні критерії. Як обмеження можуть використовуватись: граничний термін окупності інвестицій, вимоги до охорони навколишнього середовища, безпеки персоналу тощо. До неформальних критеріїв можна віднести: проникнення на ринок збуту аналогічної продукції, витіснення з ринку конкуруючих компаній, політичні мотиви тощо.

Розділ ІІІ

Ефективність залучення прямих іноземних інвестицій на прикладі ТзОВ “СП “Інтерплит”

3.1. Вдосконалення інвестиційної діяльності СП “Інтерплит”.

Незважаючи на порівняно невеликий строк діяльності від першого року свого створення підприємство працює досить ефективно, виробляє продукцію, що знаходить своїх покупців як на Україні, так і за її межами, про що свідчать дані, подані у пункті 2.1 другого розділу.

Однак фактори науково-технічного прогресу мають не тільки безпосередній вплив на роботу підприємства, але й самі змінюються в часі. Тому предметом дослідження при розробці заходів по покращенню ефективності інвестиційної та фінансово-господарської діяльності спільного підприємства повинні стати можливі зміни у техніці і технології та прогнозуванні їх впливу на розвиток підприємства.

Мною розроблені пропозиції та рекомендації для покращення інвестиційної та фінансово-господарської діяльності ТзОВ “СП “Інтерплит”.

Перш за все діяльність підприємства має ґрунтуватися на таких принципах:

- Принцип фінансового співвідношення строків ("Золоте банківське правило") означає, що використання І отримання коштів повинно проходити у встановлені терміни. Капіталовкладення із тривалими строками окупності повинні фінансувати за рахунок довгострокових коштів;

- Принцип платоспроможності, який повинен забезпечити платоспроможність СП у будь-який час;

- Принцип рентабельності капіталовкладень;

- Принцип врахування мікро- і макрофакторів: СП повинно розробляти гнучку стратегію діяльності, щоб обізнане реагувати на внутрішні і зовнішні фактори вітливу та враховувати пріоритетні напрямки політики України у сфері підприємницької діяльності;

- Принцип пристосування до потреб ринку, при якому важливо враховувати кон'юнктуру ринку і свою залежність від надання кредитів.

- Принцип орієнтації на передовій СП: стратегія розвитку повинна характеризуватися постійним підвищенням рівня короткострокових і довгострокових цілей у порівнянні з показниками, яких досягнуто;

- Принцип альтернативного планування, тобто, необхідність мати альтернативні варіанти рішень для різних економічних ситуацій в умовах нестабільності.

Діяльність підприємства з іноземними інвестиціями в усіх її формах та видах пов'язана з ризиком, ступінь якого змінюється в залежності від розвитку ринкової економіки.

Створюючи стратегію підприємницької діяльності вітчизняній стороні необхідно приділити особливу увагу можливим ризикам в їх діяльності, а саме:

- Брак досвіду роботи на міжнародних ринках, що характеризуються високою конкуренцією;

- Нестикування нашого законодавства з міжнародними нормами;

- Ризик втрати капіталу у випадку збитку (через купівлю акцій, "комерційний, або грошовий кредит);

- Можливість фінансової залежності нашого партнера від іноземного (маючи контрольний пакет акцій) ;

- Високі банківські відсотки за кредит;

- Зміна валютного курсу, підвищення Інфляції;

- Нестабільність ринкової і політичної кон'юнктури;

- Нездатність оперативно І кваліфіковано виявляти (прогнозувати) слабкі сторони західноєвропейських виробників;

- На західних ринках вони є несильними конкурентами (слабка реклама, в західних країнах існує надійний правовий захист проти проникнення іноземних конкурентів на ринок).

Для того, щоб завоювати міжнародні ринки з будь-якого виду продукції, або послуг, необхідно мати точну інформацію про потенційних споживачів, їх бажання, можливості, платоспроможність.

Продукція СП є конкурентоспроможною як на українському так і на західних ринках, та користується попитом, тому що її якість вища за продукцію конкурентів.

Щодо імпорту продукції для власного виробництва, то він є вигідним за рахунок того, що підприємство має іноземну інвестицію одного з виробників даної продукції. Всі комплектуючі запатентовані і патент коштує дорого, якщо його купувати, а підприємство отримує комплектуючі по собівартості.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com