У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави

Сторінка 13

Іноземні інвестиції внесені у вигляді обладнання та допоміжних матеріалів для виробництва ламінованої плити, що підтверджується вантажно-митними деклараціями на імпорт, а 11 035 доларів США з них внесено валютою, про що свідчить виписка банку.

Експортно-імпортні операції ТзОВ "СП "Інтерплит" здійснює згідно контрактів, укладених з нерезидентами Молдови, фірмою "Smart investments holdings LTD", Росією, та фірмою "Даулатс" (Латвія).

На протязі 2001 року товариством було експортовано продукції нерезидентам Молдови на загальну суму 28 683.62 долари США. За експортовану продукцію валютна виручка поступала на валютний рахунок в уповноваженому банку, як попередня стопроцентна оплата.

Згідно контракту укладеного з фірмою "Даулатс" (Латвія) та акту виконаних робіт Імпортовано послуги по ремонту і наладці лінії розкрою плит "Інфор". На суму 6 000 доларів США. Валютні кошти на виконання умов контракту придбані на біржі через уповноважений банк. Здійснені операції відображаються по даних бухгалтерського обліку.

Документація, яку підприємство використовує при укладанні контрактів, представлено в додатках.

Таблиця 2.2.

Експорт продукції ТзОВ "СП "Інтерплит" за 2002 рік.

Країна

Вид продукції

Кількість

Сума (гри.)

Ціна

Молдова

ДСП ламінована 1 6 мм.

5161.6512

2102900.28

407.41

Молдова

ДСП ламінована 16 мм.

618,3936

760212.24

1229.33

Росія

ДСП ламінована 16 мм.

2744.0808

2893125,36

1054.31

Польща

Заготовки ДСП 16 мм.

916.0404

295988.64

323.12

Польща

Заготовки ДСП 16 мм.

692.424

215394.60

311.007

Всього за рік:

   

6272782.68

 

В даній таблиці представлено експорт продукції товариства з обмеженою відповідальністю спільного підприємства "Інтерплит" в три країни, що становлять 39 % від загального експортного обсягу.

Як бачимо, найбільший обсяг даної продукції експортовано у Молдову, проте найбільша сума, отримана в результаті експорту надійшла із Росії (за рахунок значної різниці цін).

Фінансова діяльність товариства.

Фінансова діяльність товариства здійснюється на основі планів, затверджених зборами учасників. Вона повинна відповідати положенням статуту товариства та правилам вкладання такої звітності у відповідності до чинного законодавства України.

Кожен учасник має доступ, на їх прохання, до всіх документів фінансової звітності та бухгалтерської документації товариства. Товариство та його працівники здійснюють сплату податків у відповідності з чинним законодавством України.

Товариство веде облік результатів роботи, контроль за ходом виробництва, оперативний, бухгалтерський і статистичний облік. Відповідальність за стан обліку, своєчасне представлення бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера товариства, компетенція якого визначається діючим законодавством. Результати діяльності товариства відображаються в балансах, звіті про прибутки та збитки, а також у річному звіті, який представляється директором для його затвердження зборами учасників товариства.

Прибуток товариства складається з надходжень від господарської діяльності після відшкодування матеріальних та прирівнюваних до них витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються відсотки по кредитах банків, а також сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, за підсумками роботи за рік, отриманий після зазначених підрахунків розподіляється між учасниками товариства у відповідності з їх часткою у статутному капіталі.

Аналізуючи дані про основні показники фінансово-господарської діяльності можна зробити висновок, що підприємство працює ефективно, а його річний прибуток з кожним роком зростає, хоча у 2000 році відбувся незначний спад рівня прибутку, це пов’язано з тим, що підприємство саме того року розпочало капітальне будівництво цеху ламінування № 2. Проте вже 2001 року річний прибуток знову зростає, хоч і не таким швидким темпом як у 1999 році.

Потрібно також відмітити, що обсяг виробленої товарної продукції кожного року монотонно зростає. А от щодо рентабельності продукції, то зауважимо, що у 2000 році (порівняно до 1999 року) вона знизилась, проте далі знову відмічається її збільшення, хоч рівень рентабельності у 2002 році ще не досяг рівня 1999 року. Спостерігається такий же спад прибутку від реалізації 2000 року за рахунок збільшення собівартості продукції та послуг.

Фактично, згідно з даними статистичної та бухгалтерської звітності у 2001-2002 роках ТзОВ “СП “Інтерплит” здійснювало такі види діяльності:

Види діяльності підприємства за 2001-2002 роки.

Статистичні коди по видах діяльності

Види діяльності

15230

Виробництво будівельних деталей з деревини і плит на дерев'яній основі

71130

Оптова торгівля недержавних організацій

71250

Роздрібна торгівля недержавних організацій

15290

Інші деревообробні виробництва

20200

Виробництво дерев'яних панелей

У 2001 році до складу основних засобів товариства відносились:

- основні засоби, як внесок у статутний фонд;

- основні засоби в операційній оренді;

- придбано за рік на суму 167652,00 гривень.

Аналіз дебіторської заборгованості.

Найбільшу питому вагу у складі дебіторської заборгованості товариства становить, станом на 01 січня 2002 року заборгованість за відвантажену продукцію на загальну суму 309,2 тисяч гривень. Станом на 01 січня 2003 року вона зросла І становить 764,4 тисяч гривень, що складає 247,2 %.

Реалізація продукції (надання послуг) іншим підприємствам проводиться по одноразових довіреностях, вимогах, листах.

Для зменшення росту дебіторської заборгованості товариству необхідно застосовувати до боржників економічні санкції, проводити нарахування та стягнення пені, направляти матеріали до арбітражних судів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com