У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Вишукувальні роботи по коригуванню планово-картографічних матеріалів. Внутрішньогосподарський землеустрій

Вишукувальні роботи по коригуванню планово-картографічних матеріалів. Внутрішньогосподарський землеустрій

Вишукувальні роботи, які здійснюються з метою землевпорядкування, мають деякі особливості в організації виконання порівняно з проектними роботами. Якщо землевпорядний процес по міжгосподарському і внутрігосподарському землевпорядкуванню має чітку регламентацію по стадіях і елементах робіт, то вишукувальні роботи такого чіткого поділу не мають. При цьому організацію робіт характеризують не за сукупністю послідовних і взаємопов'язаних дій, а за умовами виконання, виділяючи польові і камеральні роботи. Тому, якщо виходити з поняття виробничого процесу, при виконанні вишукувальних робіт необхідно виділити такі стадії: підготовчі роботи, обстежувальні або зйомочні роботи, оформлення і видача документів.

Для прикладу нижче наведений порядок виконання вишукувальних робіт по коригуванню планово-картографічних матеріалів.

Завдання коригування планово-картографічних матеріалів зйомок минулих років полягає у приведенні їх матеріалів у відповідність з фактичним станом земельного фонду. Коригування планово-картографічних матеріалів здійснюють у тих випадках, коли обсяг польових робіт становить не більше 50% обсягу повної зйомки місцевості. В інших випадках виконують нову зйомку.

Планово-картографічні матеріали коригують інженери-землевпорядники проектної організації, які разом з керівником вишукувальної партії несуть сувору відповідальність за достовірність коригування земельних угідь і правильність складання земельно-кадастрових даних.

Підготовчі роботи, включають збір і вивчення таких матеріалів і документів: 1) план-оригінал землеволодіння господарства; 2) літовідбиток або світлокопію проектного плану внутрігосподарського землевпорядкування; 3) виписку з Державної земельно-кадастрової книги району про площу землеволодіння і склад земельних угідь на рік проведення робіт (форма № 1); 4) довідку райдорвідділу про дороги, які проходять через землеволодіння господарства (форма № 2); 5) технічні матеріали зйомок минулих років, матеріали проектів внутрігосподарського землевпорядкування, впорядкування присадибного землеволодіння тощо. Під час підготовчих робіт виконавець також визначає спосіб коригування і підбирає на складі необхідну кількість інструментів: бланків, абрисів, журналів та інших матеріалів.

Зйомочні роботи, які полягають у звірці плану-оригіналу землеволодіння господарства з фактичним станом угідь, виконують на «польовому» плані землеволодіння і в абрисі.

Особливу увагу при коригуванні звертають на правильність класифікації угідь і їх підвидів, встановлення меж присадибного землеволодіння, бригад, відділень, виробничих центрів, господарських дворів.

Межі нових контурів у натурі землевпорядник встановлює разом з представником господарства. Контури, які змінилися, наносять на план шляхом лінійних і кутових вимірів від існуючої опорної геодезичної сітки або від твердих, чітко виражених на місцевості і плані точок (перехрещення доріг, канав, лісосмуг тощо). Перехрещення контурів ліній, які вибираються як опорні точки,, повинні створювати кути, близькі до 90°. Якщо існуючої опорної геодезичної сітки недостатньо для нанесення меж змінених контурів, то вирішують питання про прокладання нових зйомочних ходів.

Точність зйомочних робіт визначається технічними вказівками щодо виконання геодезичних робіт, прийнятих в даній проектній організації.

Якщо планово-картографічні матеріали коригують за матеріалами аерофотозйомки, то порядок виконання робіт визначають відповідні інструкції.

Після завершення зйомочних робіт землевпорядник на підставі «польового» плану, журналів вимірів і абрисів наносить усі зміни на існуючий план землеволодіння, складений на твердій основі. Якщо в складі угідь пройшли великі зміни, то складають і викреслюють новий план землеволодіння з урахуванням змін, що відбулися.

Зйомочні роботи по коригуванню планово-картографічннх матеріалів керівник робіт перевіряє в натурі і камерально. Перевірку робіт у натурі здійснюють шляхом прокладання контрольних зйомочних ходів в декількох місцях землеволодіння і визначення відповідних лінійних та кутових вимірів. Результати польового приймання робіт оформляють актом, до якого додають абрис з контрольними зйомочними ходами.

Після закінчення зйомочних робіт обчислюють площі контурів, які змінилися, складають експлікацію земель і оформляють матеріали коригування планово-картографічних матеріалів. Площі обчислюють у відомостях згідно зі спеціальними технічними вказівками по цьому виду робіт. За даними обчислення площ складають контурну відомість і експлікацію земель. Результати обчислення площ порівнюють з даними державного обліку земель, для чого складають порівняльну відомість площ угідь. Площу земель до і після коригування погоджують з господарством і головним інженером-землевпорядником райвиконкому. При виникненні розбіжностей відносно класифікації угідь і розмірів площ збирають комісію спеціалістів райвиконкому з участю представників проектної організації по землевпорядкуванню, про що складається відповідний акт.

За результатами обчислення площ роблять нове креслення контурів, яке разом з усіма матеріалами по коригуванню планово-картографічного матеріалу перевіряють і подають на освідчення, про що складають акт і відомість контролю обчислення площ.

Закінчену землевпорядну справу по коригуванню планово-картографічного матеріалу зйомок минулих років відповідним чином оформляють у трьох примірниках. Перший і другий примірники призначені для господарства та райвиконкому. Вони включають такі матеріали: 1) світлокопію креслення контурів землеволодіння; 2) копію контурної відомості; 3) експлікацію земель господарства по бригадах, відділках, населених пунктах і в цілому по господарству; 4) порівняльну відомість угідь і площ. Третій примірник землевпорядної справи передають у технічний архів проектної організації по землевпорядкуванню. Цей примірник включає всі матеріали і документи, які виготовляються в процесі виконання робіт. Крім названих матеріалів в технічний архів передають: 1) виписку з Державної земельно-кадастрової книги району про площу землеволодіння і склад земельних угідь; 2) довідку райдорвідділу про дороги, які проходять через землеволодіння господарства; 3) літовідбиток або світлокопію наявного плану землеволодіння; 4) журнали обчислень і абриси; 5) схеми ув'язки зйомочних ходів; 6) відомості обчислення координат зйомочних точок; 7) відомості обчислення площ контурів угідь; 8) матеріали перевірки і контролю. Відкориговані планово-картографічні матеріали використовують для ведення державного земельного кадастру, складання проектів землевпорядкування, проведення агрогосподарських і спеціальних обстежень.

Внутрішньогосподарський землеустрій

Внутрішньогосподарський землеустрій (землевпорядкування) проводиться з метою територіальної організації землі і виробництва в основному сільськогосподарських підприємств, селянських та фермерських господарств у межах їх землекористування, яка забезпечує:

o ефективність сільськогосподарського виробництва;

o раціональне використання земель;

o створення сприятливого екологічного середовища і поліпшення природних ландшафтів.

Внутрішньогосподарський землеустрій, згідно зі статтею 184 Земельного кодексу України, включає види робіт з:

а) зі складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін, упорядкування угідь, а також розроблення заходів щодо охорони земель;

б) з розроблення іншої землевпорядної документації, пов'язаної з використанням та охороною земель.

Разом з тим, цей перелік робіт із внутрішньогосподарського землеустрою є не зовсім повним і вичерпним. Його необхідно доповнити і розкрити, зокрема, такими видами робіт, як:

1) складання проектів внутрішньогосподарського землеустрою (організації території, формування меж земельних угідь з особливим режимом використання, встановлення земельних сервітутів, запровадження прогресивних форм організації управління землекористуванням і виробництвом тощо) сільськогосподарських підприємств, фермерських і особистих селянських господарств;

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com