У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Геохімія рудних родовищ

Геохімія рудних родовищ

Вступ

Руда –поняття економічне. В результаті природних процесів утворюється поля концентрації елементів. Частина поля концентрації, яку вигідно розробляти, складає “рудне тіло”, інша части6на- первинний ореол розсіювання. Він формується одночасно з самим родовищем.

Рудні родовища — це системи з такою концентрацією хімічних елементів (переважно металів) в земній корі, яка робить економічно доцільним їх витягання з надр. Разом з геологією родовищ, їх мінералогією, геофізикою, гідрогеологією і іншими науками геохімія рудних родовищ стала важливим розділом науки про рудні родовища. Одночасно це ч важливий розділ геохімії.

Геохімія рудних родовищ

Геохімія рудного родовища — це історія концентрації і розсіяння хімічних елементів в просторі його рудного поля. Вона включає наступні найважливіші питання:

1) кларки концентрації елементів на родовищі;

2) форми знаходження елементів в рудах і ореолах, ізотопні відносини;

3) парагені асоціації елементів в мінералах, породах, рудах, родовищах і рудних поясах;

4) сучасні і минулі геохімічні процеси (обстановки) на рудному полі родовища, геохімічні зональні;

5) геохімічні бар'єри;

6) історична і регіональна геохімія родовищ, рудних районів і провінцій;

7) геохімічні основи генезису, прогнозування, пошуків, розвідки і експлуатації родовищ.

Геохімічне вивчення родовищ слід проводити у контакті з іншими геологічними дослідженнями, воно повинне бути пов'язано з мінералогією, стратиграфією, тектонікою, літологією, петрографією, геоморфологією і т.д. Практично майже кожна комплексна характеристика родовища разом з описом структури, мінералогії і інших особливостей містить відомості про його геохімію. Є дослідження, спеціально присвячені геохімії окремих родовищ.

Кларки і рудоутворення. Поняття про кларки довгий час не використовувалося при аналізі рудоутворення. Разом з тим воно необхідне при вивченні рудних родовищ, оскільки від величини кларка багато в чому залежать число мінералів і генетичних типів родовищ, їх запаси, вміст металів в рудах і т.д.

Кларки концентрації в рудах коливаються в сотні тисяч раз. але імпульси міграції, рівні 1п КК, порівняно міняються слабо — в межах одного порядку. Це зв'язано з тим, що кларки концентрації входять у формулу і під знаком логарифма.

Мінімальний вміст елементів в руді також знаходить зв'язок з кларками і хімічними властивостями. Так, для чорних металів мінімальний вміст в руді рівно 20—25 %, для кольорових — 0.5 1,0, для рідких- 0,1—0,2, для благородних — 0,0005%.

З КК елемента в рудах зв'язана і різноманітність генетичних типів родовищ. Існує багато процесів, що приводять до збільшення концентрації елемента у декілька разів і мало — в десятки і сотні тисяч раз.

Таким чином, кларк концентрації елемента в руді є експоненціальною функцією від інтенсивності рудоутворення і часу. Цим підкреслюється роль тривалості рудоутворення. Можливо, що даний чинник грав при утворенні деяких місце народжень вирішальне значення. Давно вже встановлено, що при пошуках на відкриття одного крупного родовища доводяться десятки відкриттів дрібних, малоперспективних родовищ, сотні і тисячі рудопроявів. При цьому геохімічні умови знаходження руд істотно не міняються або навіть виявляються ідентичними. Так, і в нашій країні і за рубежем відкриті тисячі рудопроявів і непромислових родовищ мідистих пісковиків в червоно-кольоровій формації, промислові ж родовища одиничні. Те ж можна сказати і про родовища 2п, РЬ, N1, З, Мо, Ре і ін. Мабуть, що в цих випадках вирішальне значення мала саме тривалість рудоутворення — тривалість роботи геохімічного бар'єру. Тому при прогнозуванні родовищ необхідно звертати увагу на тривалість розвитку блоків земної кори, до яких приурочені рудні родовища.

В родовищах зосереджена нікчемна частина загальних запасів елементів в земній корі. Отже, для утворення родовищ потрібна лише невелика частина хімічних елементів гірських порід. Природно, що утворення руд вірогідніше за рахунок витягання елементів з що збагатили ними порід і магми. Підвищений вміст рудних елементів в гірських породах у ряді випадків служить регіональним геохімічним пошуковим критерієм разом, в особливостях рудоутворення і денудаціі родовищ укладені чинники, що утрудняють оцінку аномалій. При цьому можливі співвідношення: слаба аномалія — родовище і контрастна велика аномалія — рудопрояв.

Форми знаходження елементів в рудах і ореолах, ізотопні відносини. В геохімії родовищ головну увагу надається немінеральним формам знаходження елементів (ізоморфним і сорбованим домішкам, органно-мінеральним з'єднанням і ін.), а також геохімії мінералів. Немінеральна форма характерна для ореолів розсіяння, для рідкісних елементів (Оє у вугіллі і ін.). У ряді випадків раціонально говорити про рухому форму — ,що легко витягується водною витяжкою, органічними розчинниками, слабими кислотами і лугами.

Парагені асоціації елементів. Їх виявлення в мінералах, рудах і ореолах складає одну з найважливіших задач геохімії рудних родовищ. Не всі асоціації представляють практичний інтерес, але всі вони повинні бути встановлений, щоб виключити пропуск промислово важливих елементів. Для кожного рудного родовища крім парагеної асоціації слід виділяти і заборонені асоціації в рудах і ореолах.

Геохімічні процеси (обстановки) на рудному полі родовища. Геохімічна зональна і геохімічні бар'єри. В межах родовищ умови сучасної міграції і концентрації елементів, як правило, неоднакові: міняються ЕН. рН і інші параметри середовища. Це дозволяє розчленовувати родовища на окремі підсистеми, однорідні за геохімічних умов.

Більшість рудних родовищ є трифазними системами, що складаються з твердої, рідкої і газоподібної фаз. Тому при вивченні сучасних геохімічних обставин величезне значення придбавають гідрохімічні дослідження, які проводяться зв'язаний з мінералого-геохімічними. Тільки такий єдиний комплекс досліджень дозволяє зрозуміти, як утворюються і руйнуються рудні мінерали. Основними гідрогеохімічними параметрами служать окислювально-відновні і лугово-кислотні умови. Вивчення сучасної геохімічної обстановки включають і газовий аналіз. Такі дослідження, з одного боку, допомагають вирішувати генетичні питання, а з іншою — упроваджувати в практику ефективні газові методи пошуків руд.

Багато рудних родовищ містять органічні речовини (хоча б розсіяні), сульфіди і інші з'єднання — джерело енергії для мікроорганізмів. Тому води рудних родовищ часто є ареною їх діяльності. Багато хто «чисто хімічні реакції» насправді є біогеохімічними, їх механізм пов'язаний з діяльністю бактерій. Це в значній мірі відноситься до окислення сульфідів, утворення сірчаних руд, осадження сульфідів на відновному бар'єрі і т.д. У зв'язку з цим вивчення сучасної геохімічної обстановки повинне включати органічної речовини і мікробіологію родовищ.

На більшості родовищ утворення руд в даний час не відбувається. Проте, вивчаючи мінеральні асоціації в породах і рудах, газово-рідкі включення в мінералах, хімічний склад порід і руд, можна відновити минулі геохімічні обстановки.

Геохімічні обстановки в межах родовища утворюють геохімічну зональну, яка особливо детально вивчена на родовищах. Багато даних і по зональній первинних геохімічних ореолів, вивчення яких дозволяє виділити надрудні і підрудні ореоли, тобто оцінити перспективність виявленого оруднення на глибину .

Геохімічна зональна — важлива пошукова ознака. А наявність зональної необхідний і для з'ясування генезису родовищ. Нерідко на одному родовищі розвинуте дещо зональностей, що накладаються один на одного, що утрудняє рішення генетичних питань. В таких випадках особливо підвищується роль історико-геохімічного підходу.

При геохімічному вивченні родовищ необхідно аналізувати як стійкі геохімічні обстановки, так і геохімічні бар'єри — контакти між ними. Геохімічні бар'єри -самостійний і важливий об'єкт дослідження. Руді, ореоли і рудні мінерали слід розглядати як прояви певних бар'єрів і аналізувати їх з цих позицій.

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат

Подібні реферати з розділу "Геодезія, геологія"

Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2018 textreferat.com