У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Австралійський союз

Австралійський союз

Площа — 7,7 мли км2. Населенім — 17,7 млн чоловік. Столиця — Канберра. Державний ус­трій — формально конституційна монархія, фактично — парламентська республіка. В ад­міністративному відношенні поділяється на 6 самоуправних штатів (Новий Південний Уельс, Вікторія, Квінсленд, Південна Австралія, Захід­на Австралія, Тасманія), Північну територію і Федеральну (столичну) округу.

Австралія — єдина країна, яка займає цілий Місце у світі континент. За площею вона стоїть на шосто­му місці в світі, за кількістю населення —

вона серед невеликих країн, а за його густотою (2 чоловіка на 1 км2) — на одному з останніх місць.

Сучасна Австралія виникла трохи більше 200 років тому як так звана «біла переселенська колонія» Великобританії. Зараз це цілком самостійна країна, але формально її главою залишається англійська королева. Австралія економічно високорозвинена країна. За абсо­лютними розмірами свого ВНП вона входить до групи перших 15 країн, а в розрахунку на одного жителя стоїть на рівні колишньої метрополії — Великобританії. Водночас у світовому поділі праці Австралія має аграрно-сировину спеціалізацію. Віддаленість від Європи перестала бути вирішальним чинником її географічного положення. Технічний прогрес на транспорті і в засобах зв'язку зблизив її з іншими континентами. Позитивного значення набуває відносна близькість Австралії до країн Південне - Східної і Східної Азії та Океанії.

Господарська оцінка природних умов та ресурсів.

Австралія при її 0,3 % світового населення володіє 5,8 % земної поверхні. Отож можна говорити, що її забезпеченість природно-ресурсним потенціалом у 20 разів вища від се­редньої в світі. Йдеться насамперед про мінеральну сировину й пасовища, її енергетичні та водні ресурси, орні землі й ліси в розрахунку на одного жителя також дуже значні. Країна лежить у чотирьох природних поясах —субекваторіальному, тропічному, суб­тропічному та помірному. Австралія відома як посушливий континент, проте території з достатньою кількістю опадів становлять 1/3 всієї площі, а це 2,5 мли км2. У посушливих районах значними с запаси підземних вод. Втім, на розвитку країни негативно познача­ються такі особливості: більша частина її території мас екстремальні умови для життя та діяльності людини, а величезні відстані утруд­нюють зв'язки між окремими районами. Австралія потерпає від посух, повеней і лісових пожеж

Населення

Сучасне населення Австралії сформувалось за рахунок емігрантів. Аборигенів або нищили, або заганяли в найнесприятливіші для життя місця. Зараз їхня частка не перевищує 1,5 %. Урядові програми щодо покращення їхнього становища поки що не досягають очікуваних результатів. Основну масу емігрантів спочатку становили англійці, їх мова і культура визначили етнічну спрямованість сучасного австралійського суспіль­ства. Після другої світової війни Австралія прийняла багато так званих «переміщених осіб», а також вихідців з європейського півдня і сходу — італійців, юґославів, греків тощо. Серед них було понад 20 тис. переселенців-українців. До самого останнього часу уряд про­водив політику «білої Австралії». Зараз робиться послаблення для в'їзду в країну представників інших рас.

Населення на континенті розміщене відповідно до природного середовища. Субекваторіальна савана, тропічні пустелі і напівпустелі практично не заселені. Найгустіше заселені південно-східна, разом з Тасманією, південно-західна окраїни —добре зволожені субтропічні, помірні і, частково, тропічні прибережні райони. Австралія мас дуже високу частку міських жителів — 85 % (один з найвищих показників у світі). Особливе місце серед міських поселень займають столиці штатів.

Велике землеволодіння на перших етапах розвитку колоній, до­рожнеча «білої» робочої сили, сам характер сільськогосподарського виробництва (екстенсивне скотарство не вимагало багато робочих рук, а в землеробстві рано почали впроваджувати машинну техніку) призвели до формування традиційно рідкозаселеної сільської місце­вості. Характерним є фермерське розселення, причому у внутрішніх районах ферми віддалені одна від одної на десятки, а то й сотні кілометрів. Ізольоване життя на фермах —одна із складних проблем австралійського суспільства.

Серед міських поселень привертають увагу три групи міст. По-перше, це маленькі гірничі міста, які розкидані по всьому континенту і с його невід'ємною рисою. По-друге, це столиці штатів. У минулому, і навіть до деякої міри й зараз, штати - колишні окремі колонії —розвивалися як самостійні одиниці. Тому кожна столиця стала не тільки політичним, а й головним комерційним, індустріальним і культурним центром штату. Зараз п'ять з них —Аделаїда, Брісбен, Мельбурн, Перт і Сідней мають понад 1 млн жителів кожна і змагаються між собою в розвитку новітніх виробництв, закладів науки і культури.

Австралійський Союз мас коротку історію і бідний на історичні пам'ятки. В таких умовах кожне столичне місто прагне як до фіксації минулого, так і до використання всього нового. Висотна модерна забудова ділових центрів столиць, їхні університети, музеї, концертні зали, спортивні споруди тощо і субурбанізовані охайні і впорядко­вані передмістя - - все це запозичено в кращих містах Європи та США.

Третю групу австралійських міст складають середні за розмірами цент р й, які виникли поруч зі столицями, взявши па себе функції різних галузей важкої промисловості. Це Ньюкасл, Вуллонґонґ і Порт-Кембла біля Сіднея, Джілонґ біля Мельбурна, Уайалла біля Аделаїди, Фрімантл і Куїнана біля Перта та інші. Вони в значній мірі звільнили столиці від «брудних» галузей виробництва. Австралія — багата країна з високим ІРЛП і високим рівнем життя. Як культурний регіон вона сформувалась під впливом Великобри­танії. Одночасно на неї все більший вплив мають США.

Загальна характеристика господарства

Структура господарства Австралії цілком су­часна і відповідає критеріям високорозвинених країн. В обробній промисловості зайня­то 16 % працюючих і вони створюють 19 %

ВНП, в добувній промисловості, відповідно, 2 і 7 %, сільському господарстві — 6 і 4 % і в третинній сфері — 68 і 61 %.

Специфікою с гіпертрофований розвиток сировинних галузей, про­дукція яких перекриває потреби внутрішнього ринку і орієнтується переважно на експорт. Базою їх с величезні природні багатства. Причиною виникнення був попит на їхню продукцію з боку метро­полії, а потім і інших країн. Експортні галузі відіграють виняткову роль в житті Австралії. Вони с основним джерелом іноземної валюти. Безпосередню в них зайнято порівняно мало людей. Але велика кількість працюючих в інших галузях зв'язана з ними, створюючи умови для їхнього функціонування і обслуговуючи їх.

Експортними галузями є сільське господарство і гірничодобувна промисловість. Продукти тваринного і рослинного походження дають 35 % вартості експорту, мінерального - - 45 %. Спочатку експортні галузі відзначалися екстенсивністю виробництва, зараз воно все більше і більше інтенсифікується. Перед експортом сиро­вина зазнає обов'язкової промислової обробки. Висока продуктив­ність праці в експортних галузях, а Австралія в даному випадку стоїть на одному рівні із США, пов'язана не тільки з використанням найновішої техніки, технології та організації праці, а з урахуванням того, що найдешевше може дати та або інша територія чи об'єкт. Саме це і с основою високого рівня ВНП на душу населення.

Великобританія перестала бути головним імпортером австра­лійської сировини після свого вступу до ЄС. На ринках Австралії її замінила Японія, потреби якої в сировинних ресурсах у цей час швидко зростали. Експорт Австралії спрямовується зараз також у США, Китай і країни Південно-Східної Азії. Спеціалізація па виробництві та експорті на світовий ринок продукції первинного сектора мас свої переваги і вади. Як і будь-яка інша спеціалізація, вона дозволяє зосередити увагу невеликої за населенням країни в одному напрямку. Разом з тям, в Австралії мало розвинене вироб­ництво засобів виробництва і новітні наукоємні галузі. Саме їх продукція становить 3/4 імпорту країни.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com