У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Будова патрона

Будова патрона

Бойовий патрон складається з кулі, гільзи, порохо­вого заряду і капсуля (мал. 87). Патрони зразка 1943 р. випускаються із звичайними кулями і з кулями спеціа­льного призначення: трасуючими і бронебійно-запалюва­льними. Головні частини спеціальних куль мають розпіз­навальне пофарбування. Куля призначена: звичайна — для ураження живої сили про­тивника, розташованого відкрито і за укриттями, що пробиваються кулями; трасуюча—для уражен­ня живої сили противника, а також коригування вогню і цілеуказання; бронебійно-запалювальна — для запалювання горючих рідин і ураження живої сили противника, який знаходиться за легкими бро­ньованими укриттями на відстані до 300 м. Звичайна куля складається з оболонки, сталевого осердя, свин­цевої сорочки; трасуюча і броне­бійно-запалювальна кулі мають складнішу будову (мал. 88).

Гільза служить для з'єднання усіх частин патрона, захисту поро­хового заряду від зовнішніх впли­вів і для усунення прориву порохо­вих газів у бік затвора. Вона скла­дається з корпуса, дульця і дна.

Пороховий заряд надає кулі поступального руху. Він складається з піроксилінового пороху.

Капсуль призначений для запалювання порохового заряду. Він складається з латунного ковпачка, ударної суміші і фольгового кругляка.

ОГЛЯД АВТОМАТА

Огляд автомата проводиться для перевірки його справ­ності і чистоти, якості змащення і підготовки до стрільби.

Огляд автомата здійснюється щодня: перед виходом на заняття; перед заступанням у наряд; у бойовій обста­новці — періодично протягом дня і перед виконанням бойового завдання.

Під час щоденного огляду перевіряється: чи є всі час­тини автомата; чи немає на зовнішніх частинах іржі, бру­ду, вм'ятин, подряпин, забоїн, інших ушкоджень, що ма­жуть призвести до порушення нормальної роботи механіз­мів автомата; чи немає на дерев'яних частинах тріщин, відколів і побитостей; чи надійно закріплено шомпол. Крім того, перевіряється: стан змащення частин автомата, які видно без розбирання; наявність ременя, магазинів, сумки для них; наявність і справність штика-ножа.

Перед виходом на заняття, заступанням у наряд і при чищенні перевіряється те саме, що й при щоденному ог­ляді, і крім того: справність прицілу і мушки; канал ство­ла (щоб переконатися, що в нього ніщо не потрапило); робота частин і механізмів.

ПІДГОТОВКА АВТОМАТА І ПАТРОНШ ДО СТРІЛЬБИ

Підготовка автомата до стрільби проводиться для за­безпечення його безвідмовної роботи. Для підготовки авто­мата необхідно: провести чищення, оглянути автомат у ро­зібраному вигляді і змастити його; оглянути автомат у зіб­раному вигляді; оглянути магазин; безпосередньо перед стрільбою протерти насухо канал ствола, нарізну частину і патронник. Якщо автомат тривалий час був на морозі, то перед його заряджанням необхідно кілька разів вручну енергійно відтягнути назад і просунути вперед затворну раму при від'єднаному магазині.

Підготовка бойових патронів проводиться перед стріль­бою. При цьому перевіряється, чи немає в гільзах іржі і погнутостей, чи не хитається в дульці гільза, чи немає на капсулі зеленого нашарування і чи не виступає капсуль вище поверхні гільзи, чи немає серед бойових патронів навчальних. Якщо патрони забруднилися, вкрилися невеликим зеленим нальотом чи іржею, їх треба витерти чис­тою ганчіркою. Патрони на стрільбищі і в тирі потрібно збе­рігати в сухому місці, прикривши від сонячних променів.

ЗАТРИМКИ ПРИ СТРІЛЬБІ З АВТОМАТА І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Простота будови автомата забезпечує високу надій­ність і безвідмовність його роботи. Однак внаслідок за­бруднення механізмів, спрацювання частин, недбалого поводження з автоматом, а також через несправність пат­ронів можуть виникнути затримки при стрільбі.

Затримку, що виникла під час стрільби, треба усу­нути перед наступним заряджанням. Для цього необ­хідно швидко відвести затворну раму за рукоятку назад до упора, відпустити її і продовжувати стрільбу. Якщо затримка повторилася, слід з'ясувати її причину й усу­нути одним із способів, наведених у таблиці 9.

Таблиця

ЗАТРИМКИ ПРИ СТРІЛЬБІ З АВТОМАТА

ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Характеристика затримки

Причина затримки

Спосіб усунення затримки

Неподача патрона. Затвор у передньому положенні, але по­стрілу не було: у патроннику немає пат­рона

Забруднення або несправність ма­газина

Несправність за­сувки магазина

Перезарядити автомат і продовжувати стрільбу

Замінити магазин

Відправити автомат до ремонтної майстерні

Утикання патрона.

Патрон кулею ут­кнувся у казенний зріз ствола, рухомі частини залишилися у середньому поло­женні

Гнутість загинів бокових стінок магазина

Утримуючи рукоятку затворної рами, видалити патрон, що уткнувся, і продовжувати стрільбу

При повторенні затримки замінити магазин

Осічка. Затвор у пе­редньому положенні, патрон у патроннику, гачок спущений, але пострілу не було

Несправність патрона Несправність ударника або ударно-спусково­го механізму

Забруднення або застигання мас­тила

Перезарядити автомат і продовжувати стрільбу

При повторенні затримки оглянути і прочистити ударник і ударно-спуско­вий механізм; якщо вони поламані або спрацьовані, відправити до ремонтної майстерні

Невнимания гільзи.

Гільза у патроннику, черговий патрон утк­нувся в неї кулею. Рухомі частини зу

Брудний патрон або забруднення патронника

Забруднення або

Відвести рукоятку затвор­ної рами назад і, утримую­чи її в задньому положен­ні, відокремити магазин і вийняти уткнутий патрон

пинилися у серед­ньому положенні

несправність ви­кидача (послаб­лення пружини)

Вийняти затвором або шом­полом гільзу з патронника, продовжувати стрільбу

   

При повторенні затримки

   

прочистити патронник і паТрони

   

Оглянути і прочистити від бруду викидач і продовжу­вати стрільбу

   

В разі несправності вики-

   

дача автомат відправити до ремонтної майстерні

Невикидання гільзи.

Гільза не викинута зі ствольної коробки, а залишилася в ній по­переду затвора або-дослана затвором на­зад у патронник

Забруднення час­тин, що гнуться, газових шляхів або патронника

Забруднення або несправність ви­кидача

Відвести рукоятку затвор­ної рами назад, викинути гільзу і продовжити стрільбу

При повторенні затримки прочистити газові шляхи, частини, що гнуться, і па­тронник; частини, що

   

гнуться, змастити

   

При несправності викидача

   

автомат відправити до ре­монтної майстерні

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com