У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Активність ряду ферментів шляху Ентнера–Дудорова та пентозофосфатного циклу у чутливого та стійких до антибіотиків штамів Neisseria gonorrhoeae

Активність ряду ферментів шляху Ентнера–Дудорова та пентозофосфатного циклу у чутливого та стійких до антибіотиків штамів Neisseria gonorrhoeae

Основною проблемою в терапії гонококових інфекцій є антибіотикорезистентність збудника [1, 2]. Очевидно, що вирішення цієї проблеми потребує всебічного вивчення явища стійкості до антибіотиків. Безумовно, особливої уваги заслуговує встановлення закономірностей метаболічних перебудов, зокрема змін інтенсивності катаболічних процесів, у антибіотикорезистентних штамів патогенних бактерій.

В зв'язку з цим, нами було проведено порівняльне дослідження активності ряду ферментів катаболізму глюкози у чутливого та стійких до антибіотиків штамів Neisseria gonorrhoeae. Виходячи з того, що катаболізм глюкози у гонококів здійснюється переважно за пентозофосфатним циклом та схемою Ентнера-Дудорова [3], нами було визначено активність ферментів цих катаболічних шляхів при культивуванні в аеробних умовах (Табл. 1).

Активність гексокінази у досліджуваних штамів спостерігалась в межах 17,3±0,5 - 21,6±0,8 нмоль за 1 хв. на 1 мг білка. Аналіз гексокіназної активності вказує на більш високу активність для штамів з множинною стійкістю (штам Е – стійкий до пеніциліну та стрептоміцину, характеризується зниженою чутливістю до тетрацикліну, штам D – стійкий до пеніциліну, стрептоміцину та тетрацикліну, характеризується зниженою чутливістю до цефалоспоринів та хлорамфеніколу). Так для штаму D гексокіназна активність була вищою на 25%, а для штаму Е - на 16% в порівнянні зі штамом В, який є чутливим до антибіотиків.

Активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази складала 59,2±5,8 - 75,8±6,8 нмоль за 1 хв. на 1 мг білка. Найбільш висока активність ферменту була відмічена у множинностійких штамів Е і D.

Таблиця 1

Активність ряду катаболічних ферментів

(нмоль за 1 хвилину на 1 мг білка)

Фермент

Штами Neisseria gonorrhoeae

B

А

C

D

E

Гексокіназа

17,3±0,5

18,2±0,6

р> 0,05

18,5±0,6

р> 0,05

21,6±0,8

р< 0,05

20,1±0,7

р< 0,05

Глюкозо-6-фосфатдегідро-геназа

59,2±5,8

63,1±4,8

р> 0,05

64,3±6,2

р> 0,05

75,8±6,8

р< 0,05

69,3±5,3

р< 0,05

6-фосфо-глюконатдегідрогеназа

12,6±1,1

11,6±0,8

р> 0,05

11,1±0,6

р> 0,05

9,1±0,7

р< 0,05

10,2±0,5

р< 0,05

2-кето-3-дезокси-6-фосфоглюконат-альдолаза

38,4±3,2

38,9±4,1

р> 0,05

40,1±4,5

р> 0,05

50,7±4,9

р< 0,05

48,3±3,7

р< 0,05

Було встановлено, що досліджувані штами характеризувались 6-фосфоглюконатдегідрогеназною активністю в межах 9,1±0,7 – 12,6±1,1 нмоль за 1 хв. на 1 мг білка. В порівнянні з чутливим штамом В множинностійкі штами Е і D характеризувались зниженням активності 6-фосфоглюконатдегідрогенази на 19% та 28%. Зниження активності 6-фосфоглюконатдегідрогенази у множиннорезистентних штамів можна розглядати як свідчення зниження інтенсивності окислювальної ланки пентозофосфатного циклу у цих штамів.

Порівнюючи активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази та 6-фосфоглюконатдегідрогенази, слід відмітити, що перша була значно вищою. Це може вказувати на те, що у досліджуваних штамів гонокока менша частина 6-фосфоглюконату включається в пентозофосфатний цикл, при цьому окислювальний етап гексозомонофосфатного шунту лімітується на рівні 6-фосфоглюконатдегідрогенази, а більш інтенсивно 6-фосфоглюконат утилізується за схемою Ентнера – Дудорова.

Досліджувані штами характеризувались 2-кето-3-дезокси-6-фосфоглюконат-альдолазною активністю в межах 38,4±3,2 – 50,7±4,9 нмоль за 1 хв. на 1 мг бiлка. Порівняльний аналіз 2-кето-3-дезокси-6-фосфоглюконат-альдолазної активності вказує на більш високу активність цього ферменту у полірезистентних штамів D та E. Активність альдолази 2-кето-3-дезокси-6-фосфоглюконату у множинностійких штамів E та D була вищою на 26% та 32% відповідно, в порівнянні з чутливим штамом B.

Штами А та С, що характеризуються стійкістю до спектиноміцину та стрептоміцину відповідно, за показниками активності вказаних ферментів суттєво не відрізнялись від чутливого штаму В.

Таким чином, приведені дані свідчать про інтенсифікацію шляху Ентнера – Дудорова у штаму E, який є стійким до пеніциліну і стрептоміцину, має знижену чутливість до тетрацикліну, та штаму D, який стійкий до пеніциліну, стрептоміцину, тетрацикліну, має знижену чутливість до хлорамфеніколу, цефуроксиму та цефокситіну. В той же час, вказані штами характеризувались дещо зниженою активністю 6-фосфоглюконат дегідрогенази, що може свідчити про менш інтенсивний перебіг окислювальної ланки пентозофосфатного циклу у цих штамів у порівнянні з чутливим штамом В.

Список літератури

1. Ray K, Bala M, Kumari S, Narain JP Antimicrobial resistance of Neisseria gonorrhoeae in selected World Health Organization Southeast Asia Region countries: an overview // Sex Transm Dis. – 2005. – Vol. 32, № 3. – P. 178 - 184.

2. Harry C. The management of uncomplicated adult gonococcal infection: should test of cure still be routine in patients attending genitourinary medicine clinics?// Int J STD AIDS. – 2004. – Vol.15, № 7.- P. 453 - 458.

3.Holten E. Radiorespirometric studies in genus Neisserai: I. The catabolism of glucose // Acta Pathol Microbiol Scand [B]. – 1975. – Vol. 83, № 4. – P.353-366.

Назва реферату: Активність ряду ферментів шляху Ентнера–Дудорова та пентозофосфатного циклу у чутливого та стійких до антибіотиків штамів Neisseria gonorrhoeae
Розділ: Біологія
Опубліковано: 2007-10-30 00:38:10
Прочитано: 367 раз

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com