У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік виробничих запасів

Сторінка 7

На підприємстві ВАТ ВТШП „Галичина” надходження запасів оформляється прибутковою накладною або актом про приймання матеріалів на підставі супровідних документів (накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних рахунків).

Прибуткова накладна застосовується обліку матеріалів, що надійшли від постачальників.

Акт про приймання матеріалів складається при прийманні матеріалів, що прибули без документів, а також при прийманні матеріальних цінностей, що мають кількісні та якісні розбіжності з даними супровідних документів постачальника.

Для оформлення вибуття запасів використовують такі первинні документи:

- накладна, яка є підставою для списання виробничих запасів підприємства, що здійснило їх відпуск;

- лімітно-забірна картка (форма М-9) яка використовуються при виготовленні продукції;

- накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форма № М-11), яка застосовується для оформлення відпуску матеріалів усередині підприємства.

Згідно наказу „Про облікову політику підприємства” на даному підприємстві використовують журнально-ордерну форму обліку. Записи в накопичувальних регістрах виконують по показниках, необхідних для управління і контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, а також для складання періодичної та річної бухгалтерської звітності. Основними регістрами обліку є журнали-ордери, що ведуться по кредиту синтетичних рахунків і дебету кореспондуючих рахунків. Використовують також регістри аналітичного обліку – відомості, таблиці, книги і картки. Для обліку виробничих запасів використовують журнал-ордер №5 і відомість №5.

Таблиця 2.1.

Первинні документи з обліку виробничих запасів

Форма документу

Назва документу

Призначення документу

1

2

3

М-1

Журнал облік вантажів, що надійшли

Застосовується для реєстрації транспортних документів пов’язаних з отриманням вантажів та оприбуткуванням їх на склад підприємства

М-2

Довіреність

Призначена для підтвердження права окремої посадової особи виступати довіреною особою п-ва при отриманні запасів

М-2 а

Акт списання бланків довіреностей

Призначені для списання використаних бланків довіреностей

М-3

Журнал реєстрацій довіреностей

Призначений для реєстрації виданих довіреностей та розписки в їх отриманні

М-4

Прибутковий ордер

Викор. на складі, заповнюється в день надходження запасів при відсутності розбіжностей з документами постан., при оприбуткуванні запасів, отриманих з переробки

М-7

Акт про приймання матеріалів

Застос. при прийнятті запасів, якщо є розбіжності з документами постач, або коли виробничі запаси надійшли без документів. Викор. для обліку надходж. запасів і виправлення листа-претензій постачальнику

М-8,9,

28, 28 а

Лімітно-забірна картка

Викор. для систематичного відпуску у виробництво лімітованих матер., а також ждя поточного контролю за дотриманнями встановлених лімітів їх відпуску. Зазнач. Місячний ліміт відпуску певному цеху

М-10

Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матер.

Заповн. при разовому відпуску запасів для виробничих та господарських потреб

М-11

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

Використовують для разового відпуску запасів всередині підприємства

М-12

Картка № складського обліку матер.

Використовують для обліку виробничих запасів на складі.

М-14

Відомість обліку залишків матер. на складі

Використовується для взаємозв’язку складського та бухгалтерського обліку

М-16

Матеріальний ярлик

Використовується для позначення одиниць запасів

М-18

Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матер. від встановлених норм запасу

Складається завскладом у разі виявлення відхилень фактичного залишку, виробничих запасів від встан. норм

М-19

Матер. звіт

Склад МВО і передається до бухгалтера, відображає рух запасів на складі за певний період

М-26

Довіреність (бланк суворого обліку)

Призначена для підтвердження права окремої посадової особи виступати довіреною особою підприємства при отриманні запасів

63

Рахунок-фактура

Викор. для розрахунків між постач. та покупцями за відвантажені (відпущені) товари

1-ТН

Товарно-транспортна накладна

Призначена для обліку поставок запасів та розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом. Викор. для якісного та кількісного приймання запасів

-

Акт закупки ТМЦ

Викор. при закупівлі запасів підзвіти особами у фізичних осіб на ринку та в ін. місцях торгівлі. Форма Акту повинна бути затверджена наказом про облік. політику. При оформленні в ньому обов’язково зазначаються паспортні дані та ідентифікаційний код продавця

2.3. Облік надходження виробничих запасів

Виробничі запаси можуть надходити на підприємство різними шляхами (рис. 2.9.)

Придбання запасів за плату

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість, яка складається з таких фактичних витрат:

- сум, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків;

- суми ввізного мита;

- суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

- затрат на заготівлю, оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування запасів усіма видами транспорту до місцях їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів, оплату послуг сторонніх підприємств та організацій з навантаження-розвантаження запасів;

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com