У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік виробничих запасів

Сторінка 13

Якщо предмети спецодягу і білизни перебувають у ремонті або в пранні, вони вносяться до інвентаризаційного опису на підставі квитанцій підприємств побутового обслуговування або інших організацій

На малоцінні та швидкозношувані предмети, які стали непридатними і не списані, робочою інвентаризаційною комісією складаються акти встановленої форми із зазначенням часу експлуатації, причин непридатності, можливості використання цих предметів на інші господарські цілі.

Тара вноситься до інвентаризаційного опису за видами, цільовим призначенням і якісним станом (нова, та, що була у вжитку, що потребує ремонту та ін.). На тару, яка стала непридатною, робочою інвентаризаційною комісією складається акт із зазначенням причин і осіб, відповідальних за її стан.

У процесі інвентаризації визначається фактична наявність цінностей, виявляються відхилення від даних книг обліку і причини відхилень. Інвентаризаційні описи (акти) разом з висновками робочої комісії здають до бухгалтерії для виявлення кінцевих результатів. При цьому бухгалтерія складає звірювальну відомість, в якій послідовно виконуються такі розрахункові процедури: здійснюється взаємний залік лишків і нестач внаслідок пересортиці; здійснюється розрахунок природної нестачі; визначається кінцеві результати інвентаризації.

Якщо вартість нестач перевищуватиме вартість лишків, то різниця у вартості має бути віднесена на винних матеріально відповідальних осіб.

Взаємний залік лишків і нестач внаслідок пересортиці може бути допущений тільки по товарно-матеріальних цінностях одного й того ж найменування і в такій же кількості за умови, що лишки і нестачі утворилися за один і той же період, що підлягав перевірці, та в однієї й тієї ж матеріально відповідальної особи.

За результатами інвентаризації складається протокол, у якому зазначається стан складського господарства, результати проведеної інвентаризації, пропозиції про залік нестач і лишків при пересортиці, списуванні нестач у межах норм природного убутку, а також понад нормативні нестачі, і втрати від порції цінностей, запропоновані заходи щодо попередження нестач і втрат у подальшому. Протокол інвентаризаційної комісії повинен бути розглянутий у 5-денний термін керівником підприємства.

Результати інвентаризації після затвердження керівником відображаються у бухгалтерському обліку підприємства у тому місяці, в якому проведена (закінчена) інвентаризація, але не пізніше грудня звітного року. У пояснювальній записці до річного звіту підприємства, установи наводяться відомості про результати проведених протягом року інвентаризацій.

Відповідно до статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації матеріальних цінностей, а також неприйняття заходів по відшкодуванню з винних осіб збитків від нестач, розтрат, крадіжок, безгосподарності тягнуть за собою накладення штрафу від 8 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ті ж дії, здійснені особою, яка протягом року підлягала адміністративному стягненню, тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Порядок відображення результатів інвентаризації матеріальних цінностей:

1. Загальна сума нестач, якщо винуватця не встановлено

Дт субрах №947 „Нестачі і втрати від псування цінностей”

Кт субрах №201 „Сировина і матеріали”

субрах №203 „Паливо та ін”

2. Списується нестача зарахована на пересортиці

Дт субрах №201 „Сировина і матеріали”

Кт субрах №201 „Сировина і матеріали”

3. Відноситься за рахунок матеріально відповідальних осіб різниця у вартості матеріалів, зарахованих по пересортиці

Дт рах №375 „Розрах. по відшкодуванню завданих збитків”

Кт субрах №201 „Сировина і матеріали”

4. Оприбутковуються виявлені лишки матеріалів (з включенням суми до валових доходів)

Дт субрах №201 „Сировина і матеріали”

Кт субрах №745 „Дохід від безкоштовно отриманих активів”

5. Сума нестач у межах норм природного убутку

Дт рах №91 „Загально виробничі витрати”

Кт субрах №20 „Виробничі запаси”

6. Якщо на час виявлення нестачі винуватця не встановлено, то одночасно із списанням цінностей на витрати балансова вартість списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок №67 „Списані активи”

7. Нестачі віднесені за рахунок матеріально відповідальної особи

Дт субрах №375 „Розрахунки за відшкодування завданих збитків”

Кт рах №71 „Інший операційний дохід”

8. Різниця між розрахунковими та обліковими цінами (відповідно до постанови Кабміну України №116 від 22.01.96 р. „Порядок визначення розміру збитків від нестач, розкрадання, знищення (порчі) матеріальних цінностей”)

Дт субрах №375 „Розрахунки за відшкодування завданих збитків”

Кт рах №71 „Інший операційний дохід”

9. На суму нарахованого ПДВ

Дт субрах №375 „Розрахунки за відшкодування матеріальних збитків”

Кт рах №71 „Інший операційний дохід”

10. Погашення різниці між ринковими та обліковими цінами

Дт рах №30 „Каса”

Дт рах №31 „Рахунки в банках”

Дт рах №66 „Розрахунки з оплати праці”

Кт субрах №375 „Розрахунки за відшкодування матеріальних збитків”

11. Різниця між розрахунковими та обліковими цінами має бути віднесена до бюджету

Дт рах №71 „Інший операційний дохід”

Кт субрах №641 „Розрахунки за податками”

12 Перерахування до бюджету різниці між розрахунковими та обліковими цінами, штрафних санкцій

Дт рах №641 „Розрахунки за податками”

Кт рах №31 „Рахунки в банках”

13. Штрафи від 8 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян

Дт рах №30,31,66

Кт рах №641 „Розрахунки за податками”

14. Перерахування до бюджету нарахованої суми ПДВ

Дт рах №641 „Розрахунки за податками”

Кт рах №311 „Поточні рахунки в національній валюті”

На підприємстві ВАТ ВТШП „Галичина” інвентаризація виробничих запасів проводиться не менше одного разу на рік, але не раніше 1 жовтня.

Порядок відображення результатів інвентаризацій:

1. Нестача матеріалів

Дт 947 „Нестачі і витрати від псування цінностей”

КТ 201 „Сировина і матеріали”

2. Нараховано ПДВ (20%)

Дт 947 „Нестачі і витрати від псування цінностей”

Кт 641 „Розрахунки за податками” (Бв*20%)

3. Віднесення нестачі на позабалансовий рахунок

Дт 072 „Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей (Бв+ПДВ)

Кт –

4. Сума яку відшкодовує винна особа

Дт 375 „Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків”

Кт 716 „Відшкодування раніше списаних активів”

Розмір збитків визначається за балансовою вартістю за формулою

Р3=((Бв­*Іінф)+ПДВ)*2 (2.5.)

де Р3 – розмір збитків, грн.;

Бв ­– балансова вартість на момент встановлення факту розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей

Іінф – загальний індекс інфляції, що розраховується на підставі щомісячно визначених Державним комітетом зі статистики індексів інфляції

ПДВ – розмір податку на додану вартість, грн.

5. Відображена сума, що підлягає перерахуванню до бюджету

Дт 716 „Відшкодування раніше списаних активів”

Кт 641 „Розрахунки за податками” (Р­3:2)

6. Погашення нестачі готівкою винного особою

Дт 301 „Каса в національній валюті”

Кт 375 „Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків” (Р­3)

7. Сплачено відшкодування державі

Дт 641 „Розрахунки за податками”

Кт 33 „Інші кошти”(Р­3:2)

8. Списана нестача на фіксований результат

Дт 791 „Результат основної діяльності”

Кт 947 „Нестачі і втрати від псування цінностей” (Б­в+ПДВ)

9. Списано дохід на фінансовий результат

Дт 716 „Відшкодування раніше списаних активів”

Кт 791 „Результат основною діяльності ” (Р­3:2)

10. Списано із збалансованого обліку суми нестачі

Дт –

Кт – 072 „Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей” (Б­в+ПДВ)

По завершенні інвентаризації виробничих запасів складають інвентаризаційний опис (додаток), а потім за результати інвентаризацій протокол.

Назва реферату: Облік виробничих запасів
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування
Опубліковано: 2007-10-29 01:43:16
Прочитано: 176328 раз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com