У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік виробничих запасів

Сторінка 11

Коли виявлена нестача перевищує встановлені на підприємстві норми допустимих втрат і винна особа не встановлена, то суму нестачі слід відобразити в інших операційних витратах (рах. 945). Одночасно ця сума зазначається на позабалансовому рах. 072. При виявленні винної особи слід відобразити суму недоїмки по Дт рах. 375. Одночасно списуючи цю суму з позабалансового рахунку 072.

Облік списання запасів внаслідок надзвичайних подій

Запаси можуть бути списані з балансу внаслідок надзвичайних подій (стихійних лих, землетрусів, повеней та ін). Окрім того, до складу надзвичайні підприємством для запобігання цих подій або (коли вони сталися) для ліквідації їх наслідків. До таких витрат відносять заробітну плату працівників зайнятих на оплату послуг сторонніх організацій та ін. витрат.

При списанні ТМЦ внаслідок надзвичайних подій ПДВ не „сторкується”, якщо підприємство має відповідно оформлені документи, що підтверджують ці події.

Облік списання запасів внаслідок надзвичайних подій здійснюється такими записами:

1. Списано запаси в результаті стихійного лиха

Дт 99 „Надзвичайні витрати”

Кт 201 „Сировина і матеріали”

2. Оприбутковано пошкоджені матеріали

Дт 209 „Інші матеріали”

Кт 751 „Відшкодування збитків від надзвичайних подій”

3. Відображення строкового відшкодування

Дт 654 „За індивідуальним страхуванням”

Кт 751 „Відшкодування збитків від надзвичайних подій”

4. Відображення у складі фінансових результатів вартість понесених витрат

Дт 79 „Фінансові результати”

Кт 99 „Надзвичайні витрати”

5. Відображення у складі фінансових результатів надзвичайних доходів

Дт 75 „Надзвичайні доходи”

Кт 99 „Надзвичайні витрати”

Облік передачі запасів до статутного фонду іншого підприємства

При передачі як внеску до статутного фонду іншого підприємства, підприємством-учасником відображається в обліку здійснення інвестицій. При цьому сума податкового кредиту „сторкується”.

Облік передачі запасів до статутного фонду іншого підприємства відображається такими записами:

1. Передано запаси в обмін на акції акціонерного товариства

Дт 14 „Довгострокові фінансові інвестиції”

Кт 202 „Куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби”

2. Скореговано податковий кредит з ПДВ

Дт 949 „Інші витрати операційної діяльності”

Кт 641 „Розрахунки з податками”

3. Відображено різницю між вартістю запасів і справедливою вартістю інвестиції (в облік на запаси були отримані акції)

Дт 14 „Довгострокові фінансові інвестиції”

Кт 746 „Інші доходи від звичайної діяльності”

При списанні запасів внаслідок передачі до Статутного капіталу іншого підприємства на суму внеску виписується накладна.

При вибутті виробничих запасів у виробництво підприємство ВАТ ВТШП „Галичина” використовує метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Вибуття запасів і послуг, які використовуються для індивідуальних замовлень, масовому пошиві і проектів, а також запаси, які не змінюють найкраще оцінювати по ідентифікованій собівартості.

Наприклад, на початок місяця на підприємстві було 150 метрів тканини по ціні 10 грн. за метр.

На протязі місяця підприємство ще придбало матеріал:

30 метрів по ціні 15 грн. за метр.

40 метрів по ціні 20 грн. за метр.

За даний місяць підприємство списало 70 метрів матеріалу. З них:

20 метрів по ціні 10 грн. за метр

10 метрів по ціні 15 грн. за метр

40 метрів по ціні 20 грн. за метр

Списання собівартості можна представити в формі таблиці 2.2.

Рух матеріалів

Кількість одиниць матеріалу, м

Ціна одної одиниці матеріалу, грн.

Загальна вартість матеріальна, грн.

1

2

3

4

Залишок матеріалу на початок місяця

150

10,00

1500

Придбано

     
 

30

15,00

450,00

 

40

20,00

800

Всього з залишком на початок місяця

220

   

Списано

     
 

20

10,00

200

 

10

15,00

150

 

40

20,00

800

Всього списано

70

   

Залишок на кінець місяця

     
 

130

10,00

1300

 

20

15,00

300

Всього залишок на кінець місяця

150

 

1600

Табл.2.2. Списання матеріалів за методом ідентифікованої собівартості

При списанні виробничих запасів на підприємстві використовують такі записи:

1. Виробничі запаси відпущені зі складу у виробництво на:

- виготовлення продукції:

Дт 23 „Виробництво”

Кт 20 „Виробничі запаси”

- загально-виробничі та адміністративні витрати:

Дт 91 „Загально-виробничі витрати”

Дт 92 „Адміністративні витрати”

Кт 20 „Виробничі запаси”

Документ: вимога, лімітно-забірна картка

2. Матеріальні цінності, відпущені на реконструкцію виробництва

Дт 15 „Капітальні інвестиції”

Кт 20 „Виробничі запаси”

Документ: вимога, лімітно-забірна картка

3. Висунуті претензії постачальникам по поставках матеріальних цінностей

Дт 374 „Розрахунки за претензіями”

Кт 20 „Виробничі запаси”

Документ: акт про претензії

4. Матеріальні цінності, використані на витрати майбутніх періодів, на капітальне будівництво

Дт 39 „Витрати майбутніх періодів”

Дт 151 „Капітальне будівництво”

Кт 209 „Інші матеріали”

Кт 205 „Будівельні матеріали”

Документ: вимога, лімітно-забірна картка.

5. Матеріальні цінності використані на панування готової продукції

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com