У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві

Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві

План

 

 

ВСТУП

1. Характеристика матеріалів та аналіз їх структури.

2.Аналіз надходження матеріалів.

3.Аналіз використання матеріалів.

4. Аналіз результатів інвентаризації матеріалів.

5.Узагальнення результатів аналізу та виявлення резервів більш ефективного використання матеріалів.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Розвиток суспільства переконливо свідчить про переваги ринкової економіки над централізованою. Але за будь-яких умов важливою передумовою стабілізації та підвищення рівня життя населення є державне регулювання розвитку споживчого ринку з метою збільшення його насиченості. У спадок від соціалістичної економіки держава дістала споживчий ринок, який функціонував в умовах хронічного дефіциту як продовольчих, так і непродовольчих товарів. Подолати такі його види можна шляхом стимулювання розвитку виробництва, його збалансування та ефективних експортно - імпортних операцій, а також посилення контролю за розподільчою системою і стимулюванням збільшення обсягів продажу споживчих товарів на внутрішньому ринку.

Тому важливе значення в наш час надається вивченню виробництва, а саме виробничому процесу. При цьому саме економічний аналіз є особливою функцією управління виробництвом та комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональним та економним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою. Все це вимагає від сучасного спеціаліста - економіста глибоких знань та вмінь розв’язання проблемних питань при зміні державної форми власності на приватну чи колективну та дослідження процесів, що їх супроводжують . На це значний вплив має вміння аналізувати.

На підприємствах, більшою мірою виробничих, важливою ділянкою аналізу є матеріально – технічне забезпечення, а, отже - наявність та рух матеріалів. Адже майже на кожному підприємстві, будь то чи мале підприємство - приватне, чи державне підприємство, існує певний вид матеріалів.

Актуальність такого аналізу в умовах ринкової економіки полягає у тому, що без своєчасного забезпечення підприємств, які ще, можна сказати, невпевнено “стоять на ногах”, необхідними матеріалами та ефективного їх використання неможливим стає і виробничий процес. Саме з таких причин зазнає краху значна частина малих підприємств. Звичайно є й інші, такі як політичні (часті зміни у законодавстві) та економічні (кон’юнктура ринку, податкова політика і т. ін.) чинники.

 

Отже, тема даної курсової роботи саме в сучасних умовах є досить актуальною, бо матеріали, що є предметами праці, забезпечують разом із засобами праці і робочою силою виробничий процес підприємства, в якому вони використовуються одноразово, повністю переносячи власну вартість на собівартість виготовленого продукту.

Слід зазначити, що в умовах ринку велике значення мають якісні показники, наприклад, такі, як зниження матеріальних затрат. Цього можна досягти збільшенням використання прогресивних конструкційних матеріалів, заміною дорогих матеріалів більш дешевими, скороченням відходів виробництва. Необхідно комплексно використовувати природні і матеріальні ресурси, максимально зменшувати втрати і нераціональні витрати, широко використовувати в господарському обороті вторинні ресурси.

Тому дані бухгалтерського обліку повинні мати інформацію для виявлення резервів зниження собівартості продукції шляхом раціонального використання матеріалів, зниження норм їх витрачання, забезпечення необхідного збереження та складування матеріалів.

Метою курсової роботи є дослідження результатів аналізу на ділянці матеріально-технічного забезпечення підприємства та виявлення шляхів більш ефективного використання матеріалів.

До завдань курсової роботи слід віднести опрацювання питання характеристики та структуризації належних підприємству матеріалів, проведення аналізу надходження матеріалів та їх руху, аналізу забезпечення підприємством умов зберігання та ефективного використання матеріалів.

Дана тема знайшла досить широке відображення в роботах таких вчених- економістів як Курчавий Ю.А., Могол А.І., Мних Є.В., Оглоблін Д.І., Стуков А.Д. та інших.

Курсова робота написана на основі даних про матеріали базового підприємства ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів", що займається виробництвом та реалізацією широкого асортименту скловиробів. За останні роки відбулося пожвавлення виробничої діяльності підприємства, підвищився рівень рентабельності і досягнуто збільшення прибутків підприємства.

Основні показники, що характеризують виробничу діяльність підприємства відображено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз техніко-економічних показників ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" за 2000-2001рр.

Показники

2000 р.

2001р.

Відхилення, +,-

Статутний капітал, тис. грн.

2008,14

2831,88

+823,14

Товарний випуск, тис. грн.

2206,73

1697,50

-509,23

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.

4175,60

3200,51

-975,09

Чисельність всього, чол.

864,00

601,00

-263,00

Фонд оплати праці, тис. грн.

154,60

127,42

-27,18

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн.

179,16

202,01

22,85

Чистий прибуток, тис. грн.

693,16

527,39

-165,77

Рентабельність, %

16,60

16,48

-0,22

Матеріальні витрати, тис.грн.  

1994,80

1522,57

-472,23

З даних таблиці 1 видно, що за результатами двох останніх років роботи підприємства відбулися значні зміни практично за всіма основними техніко-економічними показниками. Зменшення обсягу виробництва на 23,07% говорить про певний занепад виробництва і зменшення конкурентоспроможності підприємства у виготовленні своєї продукції. Зміна обсягів виробництва пов’язана із серйозною реорганізацією підприємства.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com