У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду

Сторінка 19

У складі витрат на обслуговування виробництва та управління найбільшу питому вагу мають витрати на утримання та експлуатацію обладнання. За економічним змістом ці витрати є основними, а за зв’язками з обсягом виробництва вони здебільшого є змінними.

Аналіз цих витрат перешкоджає надмірне укрупнення статей кошторису, об’єднання в них умовно–змінних та умовно–постійних витрат, брак науково обґрунтованих нормативів витрат.

Для виявлення економії або перевитрат фактичні витрати за кожною статтею порівнюють із плановими, а також із плановими, а також із плановими перерахованими на фактичний обсяг продукції. Умовно–змінні витрати порівнюють з фактичними в динаміці за кілька звітних періодів і в такій спосіб, оцінюють динаміку зміни витрат, абсолютну й відносну економію або перевитрату, виявляють резерви зниження витрат (таблиця 3.5).

Обсяг витрат на обслуговування виробництва та управління в собівартості одиниці продукції прямо залежить не лише від кошторису та його виконання, а й від застосованої методики їх розподілу. Ці витрати розподіляють пропорційно кошторисним (нормативним) ставкам, верстато–машинним роботи обладнання, техніко–економічним коефіцієнтам, витратам на обробіток.

Порівнювання розрахунків розподілу витрат на обслуговування та управління, виконаних різними способами, дає можливість вибрати найоптимальніший варіант, перевірити відповідність бази розподілу галезувим інструкціям, підрахувати вплив факторів на відхилення від плану щодо кожної калькуляційної статті в собівартості продукції.

Таблиця 3.5

Аналіз витрат на обслуговування виробництва та управління на ЗАТ “Коломийська швейна фабрика”

Показники

За минулий рік

Звітний рік

Відхилення

за планом

фактично

від минулого року (ч–2)

від плану (ч –3)

1. Витрати на утримання й експлуатацію машин та обладнання тис. грн.

763

781

852

+ 89

+ 71

2. Загальновиробничі витрати, тис. грн.

752

702

771

+ 19

+ 69

3. Загально господарські витрати, тис. грн.

661

554

635

– 26

+ 81

4. Поза виробничі (комерційні) витрати, тис. грн.

233

258

304

+ 71

+ 46

5. Усього витрат, тис. грн.

2409

2295

2562

+ 153

+267

6. Товарна продукція, тис. грн.

25074

26230

26749

+1675

+519

7. Витрати на 1 грн товарної продукції, коп.:

– витрати на утримання й експлуатацію машин та обладнання

3,04

2,98

3,19

+ 0,15

+0,21

– загальновиробничі витрати

3,0

2,68

2,88

–0,12

+ 0,21

– загально господарські витрати

2,64

2,11

2,37

–0,27

+ 0,26

– поза виробничі витрати

0,93

0,98

1,14

+ 0,21

+ 0,16

Усього:

9,61

8,75

9,58

–0,03

+ 0,83

Як засвідчують дані таблиці 3.5. загальний розмір непрямих витрат збільшився порівняно із сумою, передбаченою кошторисом, на 267 тис. грн., у тому числі витрати на утримання й експлуатацію машини та обладнання – на 71 тис. грн., загальновиробничі витрати – 69 тис. грн., загально господарські витрати – на 81 тис. грн , поза виробничі витрати – на 46 тис. грн.

Порівняно з фактичними виконання кошторису за минулий рік фактичні витрати у звітному році збільшились на 153 тис. грн., у тому числі витрати на утримання й експлуатацію машин та обладнання – на 89 тис. грн., загальновиробничі витрати – на 19 тис. грн., поза виробничі – на 71 тис. грн. Загально господарські витрати зменшились проти минулого року на 26,0 тис. грн.

Аналіз рахунку 92 “Адміністративні витрати” показано у додатку .

Аналіз інших комплексних витрат.

З інших комплексних витрат виділяють як самостійні витрати від браку, витрати на підготовку і освоєння нової продукції, нової технології, техніки, витрати на гарантійний ремонт, гарантійне обслуговування продукції, науково–дослідні роботи.

На статті “Витрати від браку” ураховують вартість остаточно забракованих деталей, вузлів та виробів, вартість сировини та матеріалів, зіпсованих за налагодження обладнання понад встановлені норми, витрати на виправлення браку й витрати на гарантійний ремонт, що перевищують установлені норми (за відрахуванням вартості браку за ціною його можливого використання), утримання з осіб – винуватців браку і постачальників згідно з претензіями за постачання недоброякісних матеріалів. Так, для нашого умовного підприємства витрати нехай становлять 34 тис. грн.

Аналіз статті “Витрати від браку” проводять, зіставляючи вартість остаточно забракованих виробів чи деталей, витрат на виправлення браку, суми повернень і утримано зі втратами від браку за кілька звітних періодів в абсолютних сумах і у відсотках до собівартості товарної продукції, визначають динаміку, напрямок зміни форми браку і його складових частин.

Джерелами аналізу є дані аналітичного обліку та поза облікова інформація.

Аналіз усіх інших комплексних статей проводить, порівнюючи фактичні витрати з плановими, а також з плановими, перерахованими на фактичний обсяг реалізація. Джерелами аналізу є аналітичні розрахунки кошторису, показники плану. Проте скорочення витрат не завжди є резервом зниження собівартості продукції.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com