У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду

Сторінка 18

Таблиця 3.3

Оцінка витрачання фонду заробітної плати на ЗАТ “Коломийська швейна фабрика”

Фонд заробітної плати

За кошторисом

Фактично

Відхилення

Працівники основної діяльності (ПОД) в тому числі робітники

1413

984,6

1525,8

1090,8

112,8

105,9

Працівники обслуговуючих та інших господарств

42,5

43,7

1,2

Усього

1455,5

1569,5

114,0

Дані таблиці 3.3. свідчать, що ЗАТ “Коломийська швейна фабрика”допустила перевитрату з оплати праці на суму 114,0 тис. грн., у тому числі працівникам основної діяльності 112,8 тис. грн. І працівникам обслуговуючих та інших господарств 1,2 тис. грн.

На підставі облікової інформації необхідно реально оцінити ефективність використання коштів на оплату праці. Ураховуючи, що фонд оплати праці працівників основної діяльності тісно пов’язаний з обсягом виробництва продукції та продуктивністю праці, визначають, крім абсолютної, ще й відносну економію (перевитрату). Вона визначається як різниця між фактично нарахованою заробітною платою і кошторисними (плановим ) фондом, скоригованим на фактичний темп зростання (зниження) обсягу виробництва продукції і продуктивності праці. Розрахунок ведеться так базовий фонд заробітної плати 1413 тис. грн., середній темп зростання продуктивності праці за планом 103%, фактичний 107%, норматив приросту фонду заробітної плати ПОД за кожний відсоток приросту виробництва продукції 0,5.

Отже, базовий загальний фонд заробітної плати, скорегований на підвищення середнього темпу зростання продуктивності праці становитиме тис. грн.

Темп приросту (зниження) обсягу виробництва продукції за звітний рік становить 1,19% [(8500 : 8400 х 100) – 100]. Сума фонду заробітної плати до виплати персоналу основної діяльності становитиме 1449,9 тис. грн.

Відносна перевитрата фонду заробітної плати – 75,9 тис. грн. (1525,8 – 1449,9).

Розрахунок показує, що керівники ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” допустили перевитрату фонду заробітної плати ПОД в сумі 75,9 тис. грн. І працівників обслуговуючих та інших господарств на 1,2 тис. грн. Загальна сума перевитрат – 77,1 тис. грн.

На відхилення фактично нарахованої заробітної плати від планового рівня в цілому по підприємству і за категоріями працівників впливає зміна чисельності персоналу та його середньої заробітної плати (таблиця 3.4.).

З даної таблиці видно, що співвідношення темпів зростання продуктивності праці і заробітної плати значно погіршилось, що зумовило перевитрати по фонду зарплати.

Величина впливу зміни чисельності персоналу визначається множенням різниці між фактичною та плановою чисельністю на тарифну ставку (середню планову заробітну плату одного працівника). Оплата за відрядними розцінками, премії, оплата чергових відпусток пропорційно залежить від обсягу виробництва, а погодинна оплата й різні види доплат – від чисельності персоналу. З урахуванням цього фонд заробітної плати коригується на фактичний обсяг виробництва та чисельність працівників.

Таблиця 3.4

Оцінка співвідношень темпів зростання виробництва, чисельності робітників, продуктивності праці та середньої заробітної плати 1 виробничого робітника на ЗАТ “Коломийська швейна фабрика”

Показники

Фактично за минулий рік

За звітний рік

За планом

Фактично

В абсолютних величинах

У % до минулого року

В абсолютних величинах

У %

До плану

До минулого року

1. Товарна продукція, тис. грн.

25074

26230

104,6

26749

102,0

106,7

2. Чисельність основних робітників, чол.

568

550

96,8

553

100,5

97,4

3. Середньо­річний виробіток 1 робітника, грн.

44144

47690

101,4

689

118,8

120,5

4. Фонд зарплати основних виробничих робітників, тис. грн.

572

580

108,0

48370

101,4

109,6

5. Середньо­річна зарплата 1 робітника, грн.

1007,0

1054,5

104,7

1245,9

118,1

123,7

Додатково аналізується використання фонду споживання за окремими групами і категоріями працівників основної діяльності. При цьому визначається, наскільки зросли проти плану фактичні виплати з фонду споживання різними категоріями працівників та причин цих змін. Необхідно з’ясувати стимулююче значення премій, підрахувати невиробничі витрати і розробити заходи щодо їх скорочення.

Аналіз витрат на заробітну плату проводять, порівнюючи фактичні витрати з плановими. При цьому визначають відхилення, які виникли у зв’язку з зміною обсягу, структури асортименту виробничої продукції і рівня витрат у собівартості одиниці продукції кожного виду. Методика розрахунку впливу кожного з названих факторів аналогічна методиці аналізу матеріальних витрат.

Аналіз витрат на обслуговування виробництва

Витрати на обслуговування виробництва та управління ведуть за статтею “Загальновиробничі витрати”, у котрій виокремлюють витрати на утримання й експлуатацію обладнання та цехові витрати.

Аналізуючи витрати на обслуговування виробництва, необхідно враховувати комплексний характер формування цих витрат, об’єднання в їхньому складі різних за зв’язком із обсягом виробництва витрат, особливостей їх включення в собівартість товарної і окремих видів продукції [6:16].

Кожна з названих статей складається із окремих елементів, що обумовило необхідність планування та облік цих витрат за статтями кошторису і подвійного відображення у звітності як самостійних статей калькуляції і кошторису витрат.

У процесі аналізу вивчають динаміку і напрямок зміни витрат на обслуговування, виконання кошторису з кожного виду витрат, визначають відхилення від кошторису і причини відхилень, підраховують непродуктивні витрати, перевіряють обґрунтованість розподілу витрат між товарною продукцією та незавершеним виробництвом, окремими видами продукції і розробляють заходи для використання резервів.

Динаміку витрат аналізують, зіставляючи фактичні та планові витрати в абсолютній сумі і на одну гривню обсягу виробництва продукції за кожним видом витрат протягом кількох звітних періодів. Для перевірки обґрунтованості зміни динаміки витрат залежно від зміни обсягу виробництва і визначення економії або перевитрати під впливом цього фактора необхідно визначити частку умовно–постійних і змінних витрат. Для цього застосовують засоби вищої і нижчої точок обсягу виробництва, графічний, найменших квадратів та інші, які базуються на вивченні статистичних даних про обсяг виробництва і витрати на нього.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com