У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду

Сторінка 17

У собівартості продукції витрати сировини, матеріалів, палива і енергії відображаються у двох розрізах.

а) за прямими статтями калькуляції;

б) за статтями накладних (непрямих) комплексних витрат.

Аналіз витрат на матеріали, покупні вироби і напівфабрикати, паливо, електроенергію починається із загальної оцінки їх величини у собівартості всієї продукції за прямими статтями калькуляції. Для цього на основі плану ЗАТ “Коломийська швейна фабрика”, форми 2 річної та періодичної звітності і облікової інформації та даних про виконання плану за обсягом продукції проводять розрахунок і аналіз витрат.

Матеріальні витрати за всіма одноелементними статтями в собівартості продукції оцінюють, зіставляючи фактичні витрати з плановими та плановими, перерахованими на фактичний обсяг виробленої продукції. На відхилення фактичних витрат від планових впливають такі фактори:

1) зміна обсягу випуску товарної продукції;

2) зміна обсягу та структури асортименту випущеної продукції;

3) зміна рівня матеріальних витрат у собівартості одиниці продукції.

Для аналізу впливу цих факторів на підставі облікових даних складають таблицю 3.1.

Дані таблиці 3 показують, що вартість сировини та матеріалів у собівартості продукції зросла на 103 тис. грн., допоміжних матеріалів – на 44 тис. грн.

Таблиця 3.1

Вплив факторів на зміну матеріальних витрат

по ЗАТ “Коломийська швейна фабрика”за 2001 рік (тис. грн.)

Стаття витрат

План

Фактичний обсяг на асортимент

Усього

Відхилення (+-)

За плано­вими нормами і плановою структу­рою

За плано­вими нормами і фактич­ною структу­рою

За звітом

У тому числі за рахунок

Обсягу випуску продукції (гр.2 – гр.1)

Структури (гр.3 – гр.2)

Рівня витрат (гр. 4 – гр.3).

1. Сировина і основні матеріали без відходів

1569

1588

1574

1672

+103

19

–14

98

2. Допоміжні матеріали

1276

1291

1283,5

1320

+44

15

–7,5

36,5

Для визначення величини впливу зміни обсягу випуску продукції на суму витрат необхідно витрати за планом кожної статті зіставити з плановими витратами, помноженнями на процент виконання плану випуску продукції (гр. 2 – гр.1).

У нашому прикладі у зв’язку із зростанням обсягу виробництва витрати на сировину і матеріали зросли на 19 тис. грн., а на допоміжні матеріали на 15 тис. грн.

Вплив зміни структури асортименту випущеної товарної продукції визначається як різниця між витратами на фактичний випуск за фактичної та планової структури (гр. 3 – гр.2 ).

За рахунок зміни структури асортименту випущеної продукції витрати сировини і матеріалів зменшились на 14,0 тис. грн., а допоміжних виробів – на 7,5 тис. грн.

Щоб визначити вплив зміни рівня витрат у собівартості окремих видів продукції, необхідно з фактичних витрат за кожною статею відрахувати фактичні витрати відповідно до планових норм витрат і фактичної структури асортименту випущеної продукції (гр. 3 – гр.4). Наше підприємство ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” – об’єкт аналізу під впливом зміни рівня витрат у собівартості окремих видів продукції допустило перевитрату сировини і матеріалів на 98 тис. грн., допоміжних матеріалів – на 36,5 тис. грн.

Наступним кроком аналізу є вивчення факторів під впливом яких фактичний рівень матеріальних витрат у собівартості всієї товарної продукції та її одиниці відхиляється від планового [6:419].

Рівень матеріальних витрат у собівартості всієї продукції та її одиниці складається під впливом двох груп факторів:

1) норм витрат сировини, матеріалів, повторних відходів, що використовуються, палива та енергії;

2) цін на спожиті матеріальні цінності і тарифів на електроенергію.

Для визначення впливу факторів норм і цін на відхилення фактичних матеріальних витрат від планових на основі облікової інформації про калькуляцію одиниці продукції кожного виду складається розрахунок наведений у таблиці 3.2.

Дані таблиці 3.2. свідчать, що на пошиття зимового пальта матеріальні витрати зросли на 0,6 грн. Загальний резерв зниження втрат становить 80,6 грн. За рахунок кількості використання матеріалів підприємство допустило перевитрати на 80 грн. Для використання такого резерву необхідно виявити та усунути причини перевитрат.

Так з таблиці видно, що підприємство в собівартості зимового пальта допустило перевитрату кашеміру та шовку (підкладочної тканини на 56 грн. У тому числі за рахунок зростання фактичних витрат на 40,0 грн.).

Аналіз прямих витрат на оплату праці.

Аналіз використання коштів на оплату праці проводиться способом порівняння фактично нарахованої заробітної плати наростаючим підсумком з початку року (за місяць, квартал, рік) з плановою в цілому по ЗАТ “Коломийська швейна фабрика”, за категоріями і групами персоналу, а також цехами, дільницями, бригадами.

Під час аналізу виконуються такі завдання:

1) визначається абсолютна економія чи перевитрата;

2) дається оцінка використання кошторису з оплати праці;

3) виявляються фактори та визначається розмір їх впливу на економію чи перевитрату коштів з оплати праці;

4) обґрунтовується зміна коштів на оплату праці;

5) пропонуються заходи для ліквідації причин перевитрат з оплати праці.

На підставі облікових даних і форми 1 –ПВ складаємо таблицю 3.3.

Подпись: Таблиця 3.2
Виробництво на ВАТ “Тернопільська швейна фабрика” за січень місяць 2002 року
Товарна

173520,33

ПДВ

34704,07

Сума

75908,00

47447,40

2907,00

22024,00

440,00

1386,00

57512,00

600,00

208224,40

Ціна

5,60

7,90

8,50

4,00

4,00

6,30

5,60

4,00

Зарплата

18977,00

11892,00

732,00

5286,00

99,00

400,00

13659,00

144,00

51189,00

Розці-нок

1,40

1,98

2,14

0,96

0,90

1,82

1,33

0,96

Нормо-години

13691,00

8529,00

527,00

3854,00

72,00

251,00

9654,00

105,00

36683,00

Затрати часу

1,01

1,42

1,54

0,70

0,65

1,14

0,94

0,70

Кількість

13555

6006

342

5506

110

220

10270

150

36159

Модель

389842

371984

389107

385864

381510

385729

387304

385864

ДКТ

2763

2719

2747

2707

2682

2710

2727

2729

Асорти­мент

блузка

блузка

плаття

штани

штани

штани

штани

штани

РАЗОМ

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com