У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів

Сторінка 21

37. Верхова О. Незавершене будівництво. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003 р. - № 100(658). – С. 51-53.

38. Верхова О. Оподаткування прибутку. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003 р. - № 85 (643). – С. 53-54.

39. Верхова О., Костюк О. Основні фонди, як сформувати первісну вартість об’єкта. // Податки та бухгалтерський облік. – 2004 р. - № 1-2 (663-664). – С. 55.

40. Вінцевич О. Амортизація і внесення основних фондів до статутного фонду товариства. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003 р. – № 64 (622). – С. 50-52.

41. Голенко О. Початок амортизації: .а там воно й піде? // Податки та бухгалтерський облік. – 2003 р. - № 30 (588). – С. 38-41.

42. Голенко О. Пропорції поліпшень та поліпшення пропорцій. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003 р. - № 18. – С. 35-40.

43. Голов С., Пархоменко В. Новий План рахунків: побудова і застосування. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000 р. - № 1. – С. 66.

44. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: Практичний посібник. – К.: ЛІбра, 2001. – 354 с.

45. Городянська Л. Організація первинного обліку основних засобів на підприємстві. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. - № 6. – С. 26-35.

46. Горщар В. 1С: Облік придбання основних засобів. // Бухгалтерія. – 2004 р. – № 5 (576). – С. 69-73.

47. Гриб Ю. Щодо відображення в податковому обліку витрат на поліпшення безоплатно отриманих основних фондів. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003 р. - № 84 (642). – С. 16.

48. Громова Р. Амортизація основних засобів: методи обділення. // Додаток до тижневика „Дебет-Кредит”. – 16.10.2000 р. - Нова бухгалтерія 3. – С. 161-167.

49. Дегтяренко Н. Нарахування амортизації. // Податки та бухгалтерський облік. - 2003 р. - № 23(581) – с. 49-50.

50. Дорош Н.І. Аудит методологія і організація. – Київ, 2001 р. – 402 с.

51. ДПА України. // Все про бухгалтерський облік. – 2003 р. - № 51. – С. 4.

52. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 2002 р. – 768 с.

53. Замазій С. Облік необоротних активів. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003 р. - № 64 (622). – С. 47-48.

54. Занько Б. Бартер основними фондами: як визначити звичайну ціну. // Все про бухгалтерський облік. – 2002 р. - № 116 (784). – С. 41-43.

55. Ільяш Л. Безоплатна передача основних засобів. // Головбух. – 2003 р. - № 18 (224). – С. 30-35.

56. Ільяш Л. Документальне оформлення списання основних засобів і малоцінних предметів. // Головбух. – 2003 р. - № 22. – С. 44-51.

57. Ільяш Л. Придбання основних засобів. // Головбух. – 2002 р. – № 6. – С. 36-40.

58. Карєв В. Деякі аспекти застосування пунктів 14 і 15 П(С)БО 7 “Основні засоби”. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003 р. - № 6. – С. 23 – 25.

59. Карєв В. Проблеми визначення економічних вигод. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003 р. - № 9. – С. 32 – 35.

60. Кирей О. Статистична фінансова звітність про основні засоби. // Бухгалтерія. – 2001 р. - № 52/1 (467) - с. 54-57.

61. Кирилов С. Самоліквідуємося та виносимо ОЗ. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003р. - № 103 (661). – С. 47-50.

62. Кір О. Основні засоби та основні фонди: як розділити “сіамських близнюків”? // Дебет - Кредит 41. – 2002.

63. Климовська М. Фантазии на тему амортизации. // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2002 г. - № 6. – С. 10-13.

64. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1996 г. – 312 с.

65. Костенко В.В. Удосконалення обліку основних фондів – необхідність здійснення процесів відтворення. // Статистика України. – 2003 р. - № 1. – с. 73-75.

66. Кужель О. Щодо оподаткування операцій із продажу основних фондів. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003 р. - № 21(579). – С. 24, 33-34.

67. Ліквідація основних засобів. // Головбух. – 2002 р. – № 5 (159). – С. 55-57.

68. Мурзов В. Ліквідація основних фондів: пам’ятайте про особливості. – 2002 р. - № 49/1-2 (516). – С. 44-48.

69. Мякота В. Амортизація: податковий та бухгалтерський облік. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003 р. - № 16(88). – С. 23-51.

70. Наказ Мінфіну України від 30 вересня 2003 р. № 561 “Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів. // Вісник податкової служби України. – 2003 р. - № 43. – С. 11-22.

71. Нива Г. Первісна вартість об’єктів основних засобів. // Вісник податкової служби України. – 2003 р. - № 21. – С. 62-64.

72. Онищенко Т. Операції з основними фондами: що нового. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003 р. - № 21(579). – С. 35-39.

73. Основні фонди, як урахувати витрати на реконструкцію будівлі. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003 р. - № 82 (640). – С. 50-52.

74. Основні фонди. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003 р. - № 28 . – С. 51-52.

75. Папінова О. Облік необоротних активів. // Баланс. – 2003 р. - № 14. – С. 64-66.

76. Пархоменко В. Облік амортизації. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003 р. - № 6. – С. 21-22.

77. Пархоменко В. Облік амортизації. // Вісник податкової служби України. – 2003 р. - № 25. – С. 60-62.

78. Петрик О. Методологічні аспекти аудиту основних засобів підприємства. // Облік і аудит основних засобів. – 2001 р. - № 3. – с. 33-39.

79. Піроженко О. Основні засоби бухгалтерський та податковий облік // Податки та бухгалтерський облік. – 2004 р. - № 4 (100).

80. Попов А., Ганин В. Отнесение к составу валовых расходов затрат, связаних с основными фондами и нематериальними активами // Бухгалтерия, 2000 р. - № 1-2. – С. 46-40.

81. Римар Г. Амортизація як об’єкт бухгалтерського та податкового обліку. // Наукові записки. – серія: економіка – 2002 р.- c. 204-206.

82. Риндя А. Кашою масло не зіпсувати, або Мінфін роз’яснює ним же встановлену методологію. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003. - № 94 (652). – С. 38-41.

83. Савицкая Г.В. Аналіз хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: ИП „Экоперспектива”, 1998. – 368 с.

84. Свирденко А. Як списати суму індексації, якщо основні засоби вибувають. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003 р. - № 42 (600). – С. 54.

85. Свириденко А. Основні фонди: як списати вкрадені основні фонди. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003 р. - № 43 (601). – С. 51-52.

86. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – Вид. 3-є, перероб. і доп. – К., 2000 р. – 578 с.

87. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К., 2000 р. – 260 с.

88. Старицький Т. Оцінка структури і ефективності використання основних засобів// Наукові записки. – серія : економіка., 2002 р. - № 10. - с. 227-229.

89. Стельмах М.В. Фінансовий менеджмент. Курс лекцій. – Тернопіль: ТАНГ, 2002 р. – 124 с.

90. Сторожук О. Забезпечення реальної оцінки основних засобів – запорука точності фінансового і податкового обліку. // Податки та бухгалтерський облік – 2002 р. - № 24. – С. 35-36.

91. Сугоняко О.А. Аналіз фінансоювого стану підприємства і шляхи його оздоровлення // Фінанси України. - № 3, 1997 р. – с. 31-35.

92. Сук Л., Сук П. Облік основних засобів // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2003 р. - № 13. – С. 2-12.

93. Сухорукова Т. Вибуття основних засобів 2 і 3 групи в податковому обліку в разі досягнення ними залишкової вартості в розмірі обного неоподатковуваного мінімуму. // Економіка, фінанси, право. – 2002 р. - № 5. – С. 22-23.

94. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств. – Львів: ЛЕЇ НБУ, 2000 р. – 485 с.

95. Ткаченко Н., Буханцева М. Бухгалтерський облік господарських операцій з купівлі та оренди транспортних засобів. // Вісник податкової служби України. – 2003 р. - № 1. – С. 50-60.

96. Хомин П. Відмінності фінансового і податкового обліку основних засобів, як наслідок неузгодженої звітності. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003 р. – № 9. – С. 24-31.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com