У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів

Сторінка 17

З аналізу видно, що загальне зростання основних фондів у 2006 році відбулося за рахунок приросту промислово-виробничих фондів (див мал. 3.2). Загалом вони зросли на 31929 тис грн., або на 46%; промислово-виробничі фонди збільшились на 29539 тис.грн. або на 56% .

Мал. 3.2 Обсяг, склад і структура основних фондів у ЗАТ«Птахофабрика «Снятинська Нова» за 2005 рік (тис. грн)

На обсяг, структуру і динаміку основних виробничих фондів впливають такі чинники: характер та особливості процесу виробництва; тип виробництва (масове, серійне, одиничне); технологія, рівень спеціалізації і кооперування; методи організації виробництва.

У ході аналізу встановимо зміну структури під впливом комплексної механізації й автоматизації виробництва, впровадження нової технології. На особливу увагу заслуговує аналіз технологічної і вікової структури основних фондів.

Для руху ОЗ використовують коефіцієнти оновлення і вибуття

Коефіцієнт оновленнявідображає інтенсивність оновлення, і його визначають шляхом співвідношення вартості фондів, що надійшли за аналізований період, до їх загальної вартості на кінець року.

Коефіцієнт вибуттявідображає ступінь інтенсивності вибуття фондів з виробництва, і його визначають як співвідношення вартості основних фондів, що вибули за певний період, до вартості основних фондів на початок періоду

Ці коефіцієнти визначаються за всіма основними фондами.

Таблиця3.3

Показники наявності, руху і технічного стану основних засобів

(тис.грн.)

№п/п

Показники  

Дані бух. обліку

Дані аудиторської

перевірки

Відхиле-ння

1.

Наявність на 01.01.2005 р.

42745

42745

-

2.

Наявність на 01.01.2006 р.

69171

69171

-

3.

Наявність на 01.01.2007 р.

101100

101100

-

4.

Надходження ОЗ за 2005 рік

26426

26426

-

5.

Надходження ОЗ за 2006 рік

31929

31929

-

6.

Вибуття ОЗ за 2005 рік

-

-

-

7.

Вибуття ОЗ за 2006 рік

-

-

-

8.

Знос ОЗ за 2005 рік

3821

3821

-

9.

Знос ОЗ за 2006 рік

7350

7350

-

10.

Залишкова вартість на 01.01.2005 р.

40545

40545

-

11.

Залишкова вартість на 01.01.2006 р.

65350

65350

-

12.

Залишкова вартість на 01.01.2007 р.

93750

93750

-

Коефіцієнт оновлення (див. табл. 3.1) основних фондів за 2005 рік становить:

26426 / 69171 * 100=38,2%

Коефіцієнт вибуття становить:

0 / 42745 * 100 = 0

Коефіцієнт оновлення (див. табл. 3.2) основних фондів за 2006 рік становить:

31929 / 101100 * 100=31,6%

Коефіцієнт вибуття становить:

0 / 69171 * 100 = 0

З аналізу руху основних засобів на ЗАТ “ Птахофабрика “” Снятинська Нова “ бачимо , що за 2005-2006 роки основні засоби з підприємства не вибували, але пройшло значне збільшення вартості основних засобів за рахунок введення в дію нових засобів.

При аналізі структури і динаміки основних фондів враховують особливості їх функціонування в тій чи іншій галузі.

Найважливішим етапом аналізу основних фондів у ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова» є вивчення їх технічного стану Збільшення частки прогресивного устаткування сприяє впровадженню сучасних прогресивних технологій.

Одним із узагальнюючих показників, що характеризує технічний стан фондів, є коефіцієнт їх зношення, який визначають як співвідношення величини зношення до початкової вартості всіх основних фондів і їх складових. Цей коефіцієнт відображає, якою мірою основні фонди, що перебувають в експлуатації, зношені, тобто яка частина їх вартості перенесена на вартість виготовленої продукції (табл. 3.2).

Зростання зношення у основних фондів негативно характеризує діяльність підприємства щодо вдосконалення матеріально-технічної бази виробництва.

Таблиця 3.4

Характеристика зміни технічного стану основних засобів за 2005- 2006 рр. у ЗАТ

«Птахофабрика «Снятинська Нова»

Показники

На початок року, тис. грн.

На кінець року, тис. грн.

2005

2006

2005

2006

Основні фонди

42745

69171

69171

101100

Зношення основних фондів

2200

3821

3821

7350

Процент зношення, %

5

5,5

5,5

7,2

У ряді випадків визначають коефіцієнт придатності основних фондів шляхом співвідношення залишкової вартості основних фондів до їх балансової вартості.

Віковий складустаткування - основна характеристика технічного рівня основних фондів. Для цього аналізують стан встановленого устаткування за термінами його експлуатації. Визначають тривалість експлуатації устаткування за періодами до 5 років, 5 - 10 pоків, 10 - 20 років і т. д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com