У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів

Сторінка 16

Основною функцією кожної бухгалтерської програми є відображення інформації, яка знаходиться в первинних документах, в систематизованому вигляді на рахунках бухгалтерського обліку. Накопичені на рахунках залишки використовують для формування різноманітних бухгалтерських та податкових звітів.

На ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова» для автоматизованого ведення обліку наявності руху і технічного стану основних засобів використовується програма «1С: Предприятия (версия 7,7)»

Програма «1С: Предприятия (версия 7,7)» – це універсальна програма, яка дозволяє вводити нові рахунки та субрахунки любого порядку, змінювати довжину коду рахунків і субрахунків, вилучати раніше введені рахунки і субрахунки, змінювати їх властивості.

Дана програма з одного боку, дає деяке готове, достатньо універсальне рішення по організації ведення бухгалтерського обліку, яке базується на основі єдиного плану рахунків і інструкції Міністерства Фінансів по його використанню, а з другого боку, залишається відкритою для реорганізації запропонованого рішення .

У програмі 1С: є багато документів, що дозволяють автоматизувати оформлення багатьох господарських операцій за кожним із зазначених розділів обліку основних засобів (див. мал 2.3).

Мал . 2.3. Розділи обліку основних засобів і документи для їх оформлення в 1С

Отже, використання програми «1С: Предприятия (версия 7,7)» на ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова» значно полегшує ведення обліку працівникам бухгалтерії

РОЗДІЛ 3

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ НАЯВНОСТІ РУХУ І ТЕХНІЧНОГО СТАНУ

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

3.1. Методика і організація аналізу наявності , руху та технічного стану основних засобів

Основні засоби є матеріально-технічною базою виробництва, фундаментом його вдосконалення і розвитку. Цей процес відбувається як шляхом нарощування потенціалу основних засобів (екстенсивно), так і через підвищення ефективності їх використання (інтенсивно). Значне нарощування основних виробничих фондів призводить до ускладнень у технічному переоснащенні виробництва, морального і фізичного старіння устаткування, що знижує ефективність його використання та можливість конверсії. Тому більш економічно виправданим є збільшення часу роботи устаткування, повне завантаження його наявного парку, кваліфікований догляд за його роботою та інше.

Мета економічного аналізу полягає у визначенні ступеня забезпечення підприємства основними засобами за умови найінтенсивнішого їх використання та пошуку резервів підвищення фондовіддачі.

В процесі економічного аналізу, виділяють такі завдання

- аналіз обсягу і структури основних фондів та їх відповідності до вимог технічного прогресу й оптимальних параметрів виробництва;

- визначення технічного стану фондів, темпів, форм і методів їх оновлення;

- аналіз використання наявного парку устаткування, стану його екстенсивного й інтенсивного завантаження;

- виявлення внутрішньовиробничих резервів поліпшення використання основних виробничих фондів;

- розрахунок кінцевих виробничо-фінансових результатів поліпшення використання фондів.

Аналіз ОЗ у ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова» почнемо з вивчення динаміки, обсягу, складуі структури основних фондів за їх класифікаційними ознаками: промислово-виробничі; виробничі фонди інших галузей; невиробничі основні фонди. Для аналізу використаємо дані форми річного звіту (табл. 3.1; 3.2).

Таблиця 3.1.

Характеристика обсягу, складу і структури основних фондів у ЗАТ«Птахофабрика

«Снятинська Нова» за 2005 рік

Види основних фондів  

Наявність на початок року,

тис. грн.

Надійшло у

звітному році, тис. грн.

Вибуло у звітному році,

тис. грн.

Наявність

на кінець року,

тис. грн.

Разом

у тому числі введення нових  

Разом

у тому числі

   

ліквідо-вано

передано

іншим

користу-

вачам

Разом ОФ

42745

26426  

26426

-

-

-

69171

у тому числі

промислово-виробничі фонди

32058

20606  

20606

-

-

-

52664

виробничі фонди

інших галузей

-

   

-

-

-

-

ОФ невиробничого

призначення

10687

5820

5820  

-

-

-

16507  

З аналізу видно, що загальне зростання основних фондів у 2005 році відбулося за рахунок приросту промислово-виробничих фондів (див мал. 3.1). Загалом вони зросли на 26426 тис грн., або на 62%; промислово-виробничі фонди збільшились на 20606 тис.грн. або на 64% . Це привело до зміни їх структури. Зростання і зміна структури основних промислово-виробничих фондів визначають виробничу потужність

На обсяг, структуру і динаміку основних виробничих фондів впливають такі чинники: характер та особливості процесу виробництва; тип виробництва (масове, серійне, одиничне); технологія, рівень спеціалізації і кооперування; методи організації виробництва.

У ході аналізу встановлюють зміну структури під впливом комплексної механізації й автоматизації виробництва, впровадження нової технології. На особливу увагу заслуговує аналіз технологічної і вікової структур основних фондів. Мал. 3.1. Обсяг, склад і структура основних фондів у

ЗАТ«Птахофабрика «Снятинська Нова» за 2005 рік (тис. грн)

Таблиця 3.2.

Характеристика обсягу, складу і структури основних фондів у ЗАТ«Птахофабрика «Снятинська Нова» за 2006 рік

Види основних фондів  

Наявність на початок року, тис. грн.

Надійшло у

звітному році, тис. грн.

Вибуло у звітному році,

тис. грн.

Наявність

на кінець року,

тис. грн.

Разом

у тому числі введення нових  

Разом

у тому числі

   

ліквідо-вано

передано

іншим

користу-

вачам

Разом ОФ

69171

31929  

31929  

-

-

-

101100

у тому числі

промислово-виробничі фонди

52664

29539

29539

-

-

-

82203

виробничі фонди

інших галузей

-

2127  

2127

-

-

-

2127

ОФ невиробничого

призначення

16507  

263  

263

-

-

-

16770

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com