У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів

Сторінка 13

Облік реалізації основних засобів. В ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова» вибуття основних засобів ще не було Існує такий порядок відображення обліку операцій, пов'язаних з реалізацією основних засобів (табл2.4) [15, c.302].

Таблиця 2.4

Бухгалтерські проводки за операціями реалізації основних засобів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

п/п

 

Дебет

Кредит

1.

Відвантажено основні засоби та відображено дохід від реалізації (відображення дебіторської заборгованості)

377

742

2.

Відображено суму зносу за відвантаженими основними засобами

131

10

3.

Списано залишкову вартість реалізованих основних засобів

972

10

4.

Відображено суму витрат, пов'язаних із реалізацією основних засобів

972

66, 65

5.

Відображено суму ПДВ (у разі реалізації виробничих основних засобів)

742

641

6.

Погашено дебіторську заборгованість за відвантаженими основними засо­бами

311

377

7.

Списано одержаний дохід від реалізації основних засобів на фінансовий результат

742

793

8.

Списано собівартість реалізованих основних засобів на фінансовий результат

793

972

Безоплатна передача основних засобів відображається в обліку такими проводками (табл2.5) [15, c.302]:

Таблиця 2.5

Бухгалтерські проводки за безоплатної передачі основних засобів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

п/п

 

Дебет

Кредит

1.

Відображено нарахований раніше знос безоплатно переданих основних засобів

131

10

2.

Списано залишкову вартість основних засобів

976

10

3.

У разі передачі основних засобів виробничого призначення відображено суму ПДВ

976

641

Облік ліквідації основних засобів. У випадку, коли об'єкт основних засобів стає непридатним і його недоцільно ремонтувати чи реконструювати він підлягає ліквідації. Цю операцію в обліку відображають такими проводками (табл. 2.6) [15, c.303].:

Таблиця 2.6

Бухгалтерські проводки за ліквідації основних засобів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

п/п

 

Дебет

Кредит

1.

Відображено суму зносу об'єкта, що підлягає ліквідації

131

10

2.

Списано вартість ліквідованого об'єкта

976

10

Продовж.табл 2.6

3.

Відображено суму витрат, понесених підприємством під час ліквідації об'єкта

976

661, 65 та ін.

4.

Відображено вартість отриманих від ліквідації об'єкта товарно-матеріальних цінностей (оприбуткування корисних об'єктів)

20

746

5.

Відображено суму ПДВ (у разі ліквідації виробничих основних засобів)

976

641

2.3. Облік амортизації (зносу) основних засобів

У процесі експлуатації основні засоби поступово втрачають свої споживчі та фізичні якості й стають непридатними для використання. Матеріальний знос основних засобів має назву «фізичний знос». Виділяють також моральний знос у двох формах. Перша форма полягає у втраті місткості засобів праці внаслідок підвищення продуктивності праці. Навіть за умови, що нова техніка незмінна за техніко-економічними характеристиками, широке її застосування має нижчу вартість і призводить до того, що придбані раніше засоби праці втрачають частку своєї вартості. Друга форма морального зносу спричинена поширенням досконаліших і продуктивніших машин і механізмів, що також призводить до втрати вартості менш економічних засобів праці. їх доцільно замінювати новими, якщо економія коштів від такої заміни перевищує суму втрат від морального зносу, оскільки уповільнюється зростання продуктивності праці та знижується ефективність виробництва.

Однак вартість основних засобів не зникає безслідно, а переноситься у вигляді відрахувань на вироблений продукт, виконану роботу чи надану послугу, стає частиною їхньої вартості. Таким чином, за весь час експлуатації об'єкта його вартість має бути повністю перенесена на новостворений продукт. Ці щорічні відрахування є поступовим погашенням вартості зношуваних основних засобів і мають назву «амортизаційні відрахування», або «амортизація».

Амортизація (знос) — систематичний розподіл амортизованої суми активу протягом терміну його корисної експлуатації.

У зв'язку з цим необхідно з'ясувати сутність понять «амортизована сума активу» і «строк корисної експлуатації активу». Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» амортизована сума — це собівартість активу (або сума, яка заміняє її у фінансових звітах) за відрахуванням ліквідаційної вартості. Строк корисної експлуатації — очікуваний період використання активу підприємством або кількість вироблених одиниць продукції чи інших подібних одиниць, яку підприємство сподівається отримати від цього активу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com