У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів

Сторінка 12

Продовж.табл 2.2

6.

На суму фактичних витрат із монтажу виробничого обладнання, якщо роботи виконано господарським способом

152

23, 65 66, 20

та ін.

7.

На суму кредиту, одержаного в банку, для купівлі обладнання, що потребує монтажу

311

601

8.

На суму нарахованих відсотків за одержаним кредитом

951

601

9.

Оплачено транспортні витрати та інші витрати, що пов'язані з придбанням (оп. 2)

685 631 632

311

10.

Відображено введення в дію об'єкта основних засобів (сума по дебету рахунка 152: оп. 4 + оп. 5 + оп. 6)

10

152

11.

Сплачено вартість основних засобів

631 632

311

Таблиця 2.3

Головні бухгалтерські проводки щодо придбання основних засобів, які не потребують монтажу

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

   

Дебет

Кредит

1.

Відображено суму згідно з рахунком постачальника (без ПДВ), а також інші витрати на придбання (без ПДВ)

152

631

632

685

Продовж.табл 2.3

 

— на суму ПДВ

641

631

632

685

2.

Одержано цільове фінансування на придбання основних засобів із зовнішніх джерел (бюджет, позабюджетні фонди та ін.)

311

48

3.

Витрачено грошові кошти на придбання об'єкта основних засобів і для розрахунків із постачальниками

152 631 632

311

4.

Відображено суму цільового фінансування як доходи майбутніх періодів

48

69

5.

Відображено суму одержаного в банку кредиту на придбання основних засобів

311

601

6.

Нараховано відсотки за одержаним кредитом

951

601

7.

Нараховано збір до Пенсійного фонду під час купівлі автомобіля

152

651

8.

Перераховано збір до Пенсійного фонду

651

311

9.

Оплачено послуги з транспортування та інші витрати

631 632 685

311

10.

Відображено введення в експлуатацію об'єкта основних засобів

10

152

11.

Оплачено вартість основних засобів

631 632

311

Придбані за плату основні засоби, які були в експлуатації, оприбутковуються за вартістю об'єкта, витрат на його доставку, монтаж, встановлення фундаментів. На цю суму роблять проводки:

а) на вартість об'єкта без ПДВ:

Дт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»;

Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками »;

Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;

б) при введенні в експлуатацію об'єкта основних за­собів:

Дт 10 «Основні засоби»;

Кт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів».

Одержання основних засобів як внеску до статутного капіталу. Первісна вартість такого об'єкта встановлена на рівні справедливої вартості, узгодженої з учасниками (засновниками) і зафіксована в установчих документах ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова»

За цією операцією в обліку зроблено такі проводки:

а) на суму внеску до статутного капіталу:

Дт 46 «Неоплачений капітал»;

Кт 40 «Статутний капітал»;

б) на суму основних засобів, одержаних як внесок до статутного капіталу:

Дт 10 «Основні засоби»;

Кт 46 «Неоплачений капітал».

Інші випадки зарахування основних засобів на баланс. У процесі господарської діяльності можуть виникнути ситуації, внаслідок яких відбудеться додаткове зарахування на баланс основних засобів.

Оприбуткування не облікованих раніше на балансі основних засобів відображають такими проводками:

Дт 10 «Основні засоби»

Кт 746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

Облік операцій, пов'язаних із бартером основними засобами. Відображення в обліку господарських опера­цій, пов'язаних з бартером основними засобами, в залежить від того, є обмінювані основні засоби подібними активами чи ні.

Подібні активи — активи, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість.

Бартер подібними основними засобами.

За обміну подібними активами балансова вартість одержаного активу прирівнюється до балансової вартості активу, що передається. Фінансовий результат такої операції не визначається.

Бартер неподібними основними засобами.

Неподібні активи — активи, що мають різну справедливу вартість і (або) різне функціональне призначення.

Згідно з П(С)БО 15 «Дохід» сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою вартістю активу одержаного або того, що його отримає підприємство, із зменшенням або збільшенням її відповідно на суму переданих чи одержаних грошових коштів та їхніх еквівалентів. Якщо справедливу вартість таких об'єктів неможливо достовірно визначити, дохід визначають за справедливою вартістю об'єктів, переданих за цим бартерним контрактом.

Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» первісна вартість основного засобу, придбаного в обмін на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого об'єкта, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їхніх еквівалентів, яку передано (одержано) під час обміну.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com